עו"ד ספיר זילבר

05/02/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 102

      מאמר חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו מאת עוה"ד צבי שוב ואביבית דוד    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   […]
29/01/2018

ביטול הפקעה לצורך 'מקווה טהרה'

      ביטול הפקעה לצורך 'מקווה טהרה' מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן מספר הליך: עע"מ 7946/16 שלומית הרץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה. […]
25/01/2018

מעתה גם חברות יכולות לפרוס

      מעתה גם חברות יכולות לפרוס מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח' נ' מנהל […]
18/01/2018

האם לא הגיעה העת להכריע בשאלת סיווגה של זכות מכח טבלת הקצאה שטרם נרשמה בפנקס המקרקעין האם בזכות קניינית עסקינן או בזכות אובליגטורית?

      האם לא הגיעה העת להכריע בשאלת סיווגה של זכות מכח טבלת הקצאה שטרם נרשמה בפנקס המקרקעין האם בזכות קניינית עסקינן או בזכות אובליגטורית? […]
10/01/2018

פרשנות תכנית על רקע הסביבה התכנונית והמשפטית במועד בו אושרה

      פרשנות תכנית על רקע הסביבה התכנונית והמשפטית במועד בו אושרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר   מספר הליך: ערר רה/85224/12 מגן […]
07/01/2018

היוון בעסקאות קומבינציה

        מאמר היוון בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה כידוע, עסקת קומבינציה הינה עסקה שבה בעל מקרקעין מוכר לקבלן […]
07/01/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 101

      מאמר   היוון בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   ·    חוק התכנון […]
03/01/2018

פיצול צמודי קרקע – "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו

      "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר   הרינו להודיעכם, כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל-אביב במינהל התכנון […]
31/12/2017

שחזור זכויות- העמימות נמשכת

      שחזור זכויות- העמימות נמשכת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: עתמ (ת"א) 34561-04-17 ניסן אברהם וסופיה סימן טוב נ' […]
19/12/2017

תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו

      תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: עמ"נ 55176-12-13 נגור ואח' נ' הועדה […]
10/12/2017

פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית?

      פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: ת"א 24950-12-15 […]
05/12/2017

הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965

        מאמר הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש  הדין הישראלי מכיר בזכותו […]
04/12/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 100

      מאמר   הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש    עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
23/11/2017

מה דינו ומה תוקפו של הסכם בתנאי מתלה, בהסתיים התקופה שהוקצבה להתקיימות התנאים, אך בטרם ניתנה הודעת ביטול על ידי אחד מהצדדים

      מה דינו ומה תוקפו של הסכם בתנאי מתלה, בהסתיים התקופה שהוקצבה להתקיימות התנאים, אך בטרם ניתנה הודעת ביטול על ידי אחד מהצדדים מאת […]
23/11/2017

הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

      ועדות הערר מוסמכות לאשר פשרות בהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   מספר הליך: עמ"נ 36378-06-16 מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה […]
12/11/2017

הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

      הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 4560/15 הועדה […]
06/11/2017

המועד הקובע להשבחה בגין זכויות המותנות בהליך הקלה הוא מועד מתן ההקלה

      המועד הקובע להשבחה בגין זכויות המותנות בהליך הקלה הוא מועד מתן ההקלה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   מספר הליך: עמ"נ […]
05/11/2017

חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי

        מאמר חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה היטל השבחה כידוע, הינו תשלום חובה […]
05/11/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 99

      מאמר   חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים […]
16/10/2017

מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה

      מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: ערר 85250/11 […]
02/10/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 98

      מאמר   "תכניות לשינוי ייעוד עוברות ב"מחשכים" וללא הודעות אישיות לבעלי הקרקע" מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה    עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
31/08/2017

האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?

        מאמר האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קובי ממוקה  כידוע, […]
31/08/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 97

      מאמר   האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קובי ממוקה    […]
30/08/2017

שאלת הסמכות – היתר לשימוש חורג מתכנית מופקדת

      שאלת הסמכות – היתר לשימוש חורג מתכנית מופקדת מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 5004/16 א.נ גוסטו נכסים […]