כנס בנושא עסקאות במקרקעי ישראל משלב התכנון ועד שלב הביצוע ינואר 2015

עדכונים אחרונים