עו"ד ספיר זילבר

18/09/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 25

מאמר בנושא: על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין החלטת מיסוי מס' 4574/11 בנושא : יום […]
19/08/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 24 – שנתיים להוצאת הניוזלטר

דברי פתיחה מאת עו"ד צבי שוב* לרגל שנתיים להוצאת הניוזלטר האינטרנטי עו"ד על נדל"ן קוראים יקרים, כבר חלפו שנתיים מעת שהשקנו לראשונה את הגיליון הראשון של […]
19/07/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 23

עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מנהל מקרקעי ישראל תמריצים לבניית יחידות דיור קטנות לזוגות צעירים באזורי עדיפות ובמרכז הארץ הוחלט על "מועד קובע" לקביעת ערך קרקע לביצוע […]
19/06/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 22

מאמר בנושא: ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ע"י כב` הש` דר` […]
19/05/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 21

מאמר בנושא האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים חוק מקרקעי ישראל איסור העברת זכויות במקרקעין […]
19/04/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 20

מאמר בנושא: רפורמה ממשלתית להורדת מחירי הדירות עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – אכיפה פלילית בעבירות חוק התכנון והבניה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – […]
19/03/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 19

מאמר בנושא: תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – שמאי מכריע תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (סדרי דין […]
19/02/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 18

מאמר בנושא: חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש! עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (פטור במכירת דירת מגורים מזכה והעלאת שיעור […]
19/01/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 17

מאמר בנושא: רמיסת זכויות הקניין ברגל גסה (בעקבות בע"א 9631/05 דוד ארד נ` מדינת ישראל ואח` ובג"צ 9614/03 אבני דרך בע"מ נ` שר האוצר ואח`) עדכוני […]
19/12/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 16

מאמר בנושא: התמשכות הליכי התכנון (בעקבות ע"א 4079/05 הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון נ` מעונה חברה לבניין בע"מ) עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – שמאות […]
19/11/2010

עוד על נדלן – עלון מס` 15

מאמר בנושא: תכנון ובניה – הפקעות  מגמת הכרסום במעמדה של זכות הקניין בפסיקת בתי המשפט  (בעקבות עע"ם 4955/07 הו"מ לתו"ב רעננה  ואח` נ` קרן תורה ועבודה) […]
19/10/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 14

מאמר בנושא: הוראות בדבר עריכת תכנית איחוד וחלוקה – מלאכת המחוקק תמה – האמנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס` 1/2010 […]
19/09/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 13

מאמר בנושא: ארכות מועד בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ע"י שר הפנים – האומנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין […]
19/08/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 12 – מהדורה מיוחדת לאור חגיגת שנה לעלון

אקדמות מילין מפי עו"ד צבי שוב לאור חגיגת שנה לניוזלטר האינטרנטי עו"ד על נדל"ן * לקוראי העלון הנכבדים השלום והברכה, אני שמח לפנות אליכם בעת סיכום […]
19/07/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 11

מאמר בנושא: התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובנייה – פיצויים קווים מנחים לקביעת שומת פיצויים בגין שימוש ציבורי בשכבות […]
19/06/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס' 10

מאמר בנושא: תכנון ובניה- איחוד וחלוקה – שחזור זכויות מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב […]
19/05/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 9

  מאמר בנושא: תכנון ובניה- תביעת פיצויים עפ"י סע` 197 , מע"מ : האם יש לשלם מע"מ על פיצוי המשולם לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה […]
19/04/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 8

מאמר בנושא: הפקעת מקרקעין דיור חלוף ניתן רק בבית מגורים ולא בעסק. פיצויי הפקעה מחושבים למועד ההפקעה ולא מיום ההודעה בפועל על ההפקעה (בעקבות ע"א 10873/06 […]
19/03/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 7

מאמר בנושא: תביעת פיצויים סע` 197, התיישנות – סוגיית החיוב בהפרשי ריבית על הסכום השנוי במחלוקת עד למתן פסק שמאי מכריע ו/או פסק דין. (בעקבות עש"א […]
19/02/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 6

בנושא: הפקעה – קרקע שנלקחה מבעליה בעסקה כפויה של מכר ללא תמורה לצרכי ציבור ולא נעשה בה שימוש למטרת ההפקעה במשך עשרות שנים, תושב לבעליה. (בעקבות […]
19/01/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 5 , ינואר 2010

  מאמר בנושא: היטל השבחה– האם ראוי כי הועדה המקומית לתכנון ובניה תטיל היטל השבחה עקב אישור בקשה לשימוש חורג מהיתר על אף שבקשת השימוש אינה […]
19/12/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 4, דצמבר 2009

מאמר בנושא: תכנון ובנייה – חוק הרשויות המקומיות (ביוב)+ חוק התכנון והבניה – דרך המלך לתכנון וביצוען של הקמת תשתיות מסוגים שונים הינה בהתאם להוראות הקבועות […]
19/11/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 3, נובמבר 2009

מאמר בנושא:       מס שבח –  תם עידן הפעלת שיקול הדעת בניכויין של מלוא ההוצאות שהוכחו והמותרות בניכוי  (בעקבות ע"א 8763/06 מרדכי גבריאלי).    עדכוני חקיקה/חקיקת […]
19/10/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 2 , אוקטובר 2009

מאמר בנושא:         הפקעת מקרקעין– בג"צ 3100/05 שטוקלמן – ביטול הפקעת מקרקעין – קבלת החלטות ועיכוב ביצוען  עדכוני חקיקה:         היטל השבחה: הצעת חוק התייעלות הכלכלית […]