עו"ד ספיר זילבר

19/01/2012

תב"ע – עת"מ 17959-09-10 עמותת תושבים למען נווה צדק נ` המועצה הארצית לתו"ב

ביהמ"ש דחה על הסף עתירה מנהלית שהוגשה כנגד החלטת המועצה הארצית לאשר את התכנית הידועה כ"מחתם ליבר" שפורסמה למתן תוקף    מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
19/01/2012

התמשכות הליכי תכנון עת"מ 4776-07-10 דן אבי יצחק נ` יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז מרכז

"התמשכותם היתרה של הליכים לאישור או דחיית תוכניות היא רעה חולה שמקומה לא יכירנה במדינת חוק"/ (דברי כב` הש` אילן ש` שילה בפס"ד) מאת עו"ד צבי […]
19/01/2012

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה בתקופה האחרונה אנו קוראים חדשות לבקרים בעיתונות על שינויי ועדכוני חקיקה שונים בתחום המיסוי בענף הנדל"ן וזאת לאור העמדה של הרשויות […]
19/01/2012

תב"ע – בג"צ 3017/05 חברת הזרע (1939) בע"מ נ` המועצה הארצית לתכנון ובניה משרד הפנים ואח`

בג"צ הורה על דחיית עתירות התוקפות את חוקיותה של החלטת הולנת"ע לאשר תכנית להקמת פארק מטרופוליני בפארק איילון בת"א מאת עו"ד צבי שוב ויפעת בן אריה […]
19/01/2012

היטל השבחה חידושי פסיקה בהיטל השבחה לפני ואחרי תיקון 84

שלום רב לכולם, בהמשך להרצאתו של עו"ד צבי שוב מיום חמישי האחרון 19.5.11 שנתקיימה בבבית "חיל האוויר" בהרצליה לחברי האקדמיה לשמאות  בנושא "חידושי פסיקה בהיטל השבחה […]
19/01/2012

היטל השבחה – בע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ ואח` נ` ראש עיריית יבנה ואח`

"נטילת כספו של האזרח, גם באופן מותנה, חייבת להיות מושתתת על בסיס חוקי מפורש, ואין הרשות רשאית להשתמש בכוחה כדי להעשיר את קופתה גם באופן זמני […]
19/01/2012

פיצויים 197 – בר"ם 4443/03 עיריית חולון נ` רשות שדות התעופה ואח`

לרשות המקומית עומדת זכות תביעה לפיצוי על פי סעיף 197 לחוק בגין פגיעה במקרקעין עקב תכנית, והפתרון המעשי לחשש בדבר ניגוד עניינים מצוי בהליך הדיוני שנועד […]
19/01/2012

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים  עו"ד צבי שוב, עו"ד יאנה סורין  לאור העמדה של הרשויות כי יש להפחית את מחירי הדיור הן באמצעות הגדלת […]
19/01/2012

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011 (חוק הווד"לים) עו"ד צבי שוב, אביטל חי אדרי כידוע, בתקופה האחרונה, חלה עלייה ניכרת במחירי הדיור, […]
19/01/2012

התמשכות הליכי תכנון עע"מ 963/11 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ואח` נ` דן אבי יצחק ואח`

מינוי הועדה להשלמת תכניות לפי סעיף 109א לחוק התו"ב, בהתקיים תנאיו הוא מנדטורי ככל וישתכנע המחוקק כי יש דרכים אחרות לעמידה בלו"ז "הכדור מצוי במגרשו", ולו […]
18/01/2012

הפקעות – ה"פ (ת"א) 1523/03 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ` מנהל מקרקעי ישראל – ירושלים ואח

הסוכנות היהודית תפוצה בגין הפקעת נתב"ג 2000   עו"ד צבי שוב, עו"ד גלית קיט טלמור  בעקבות ה"פ (ת"א) 1523/03 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ' מנהל מקרקעי ישראל – ירושלים, […]
18/01/2012

ממ"י – מצליח מושב עובדים להתיישבות שיתופים בע"מ נ` החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

קיבוצים ומושבים המחזיקים בחוזה תלת שנתי עם מנהל מקרקעי ישראל יוכלו לקבל פיצויים מלאים, כאילו והיו חוכרים לדורות  עו"ד צבי שוב, עו"ד אביטל חי אדרי בעקבות תא […]
18/01/2012

מאמר בנושא שווי או מחיר – אי תיאום ואחידות במיסוי נדל"ן מאת עורכי דין צבי שוב ויפעת בן אריה

שווי או מחיר? אי תיאום ואחידות במיסוי נדל"ן מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה  מעשה שהיה כך היה, חפץ לו פלוני (שמכירת מקרקעיו אינה מהווה […]
18/01/2012

מכירת דירות ונכסים – הערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עו"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר

מכירת דירות ונכסים – היערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עורכי הדין צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר* לאור שינויי החקיקה שהתקבלו בעת האחרונה, ומקודמים אף בימים אלו, אנו […]
18/01/2012

תכנון ובניה כללי – עת"מ 9095-07-10 ו"מ לתו"ב פ"ת נ` הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

"אני מורה למשיבה לפעול לעדכון מפות ההכרזה, תוך שנה מיום פסק דין זה, באופן שההכרזה, בהתייחס למקרקעין שהייעוד בהם בתוכניות בניין עיר תקפה שונה, תבוטל." בעקבות עת"מ 9095-07-10 […]
18/01/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 29 , ינואר 2012

מאמר בנושא חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת- האמנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים מנהל מקרקעי ישראל הקמה ו/או שימוש במבנה ל"תעסוקה לא […]
18/12/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 28

מאמר בנושא: זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 06/2011 – הגדלת היצע […]
18/11/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 27

מאמר בנושא: הגנת הדייר– הלכה למעשה עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מנהל מקרקעי ישראל – גביית חובות שהתיישנו החלטות הנהלת המינהל  מיום 16.11.10 ו- 3.5.11 בדבר חובות […]
18/10/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 26

  מאמר בנושא:  שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?  עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין  עדכון להוראת ביצוע 2/2010 – הקלת התנאים לקבלת אישור לפי […]
18/09/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 25

מאמר בנושא: על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין החלטת מיסוי מס' 4574/11 בנושא : יום […]
19/08/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 24 – שנתיים להוצאת הניוזלטר

דברי פתיחה מאת עו"ד צבי שוב* לרגל שנתיים להוצאת הניוזלטר האינטרנטי עו"ד על נדל"ן קוראים יקרים, כבר חלפו שנתיים מעת שהשקנו לראשונה את הגיליון הראשון של […]
19/07/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 23

עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מנהל מקרקעי ישראל תמריצים לבניית יחידות דיור קטנות לזוגות צעירים באזורי עדיפות ובמרכז הארץ הוחלט על "מועד קובע" לקביעת ערך קרקע לביצוע […]
19/06/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 22

מאמר בנושא: ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ע"י כב` הש` דר` […]
19/05/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 21

מאמר בנושא האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים חוק מקרקעי ישראל איסור העברת זכויות במקרקעין […]