עו"ד ספיר זילבר

19/02/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 6

בנושא: הפקעה – קרקע שנלקחה מבעליה בעסקה כפויה של מכר ללא תמורה לצרכי ציבור ולא נעשה בה שימוש למטרת ההפקעה במשך עשרות שנים, תושב לבעליה. (בעקבות […]
19/01/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 5 , ינואר 2010

  מאמר בנושא: היטל השבחה– האם ראוי כי הועדה המקומית לתכנון ובניה תטיל היטל השבחה עקב אישור בקשה לשימוש חורג מהיתר על אף שבקשת השימוש אינה […]
19/12/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 4, דצמבר 2009

מאמר בנושא: תכנון ובנייה – חוק הרשויות המקומיות (ביוב)+ חוק התכנון והבניה – דרך המלך לתכנון וביצוען של הקמת תשתיות מסוגים שונים הינה בהתאם להוראות הקבועות […]
19/11/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 3, נובמבר 2009

מאמר בנושא:       מס שבח –  תם עידן הפעלת שיקול הדעת בניכויין של מלוא ההוצאות שהוכחו והמותרות בניכוי  (בעקבות ע"א 8763/06 מרדכי גבריאלי).    עדכוני חקיקה/חקיקת […]
19/10/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 2 , אוקטובר 2009

מאמר בנושא:         הפקעת מקרקעין– בג"צ 3100/05 שטוקלמן – ביטול הפקעת מקרקעין – קבלת החלטות ועיכוב ביצוען  עדכוני חקיקה:         היטל השבחה: הצעת חוק התייעלות הכלכלית […]
01/09/2009

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 1 , ספטמבר 2009

מאמר בנושא:       הפקעת מקרקעין– קביעת בית המשפט העליון בעניין אלפרד בראון הופכת את החוק לפרוץ עוד יותר.   עדכוני חקיקה:        מינהל מקרקעי ישראל  – חוק […]