עו"ד ספיר זילבר

29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 33

מאמר בנושא:  הוראת סעיף 190(א) לחוק התכנון והבניה – מגישה מצמצמת לגישה מרחיבה? [בעקבות ע"א 6539/09 הועדה המקומית לתו"ב "לב הגליל" נ' כמאל מוחמד נסאר שניתן […]
29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 32

מאמר בנושא: סוגיות בדיני פירוק שיתוף במקרקעין בצל פסיקת בתי המשפט עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה שר הפנים הסמיך ועדות תכנון נוספות לאישור תוספת בנייה […]
14/05/2012

הפקעות – ע"א 8622/07, ע"א 2685/10 אהוד רוטמן נ' מע"צ

בית המשפט העליון קובע פה-אחד בהרכב מורחב של 5 שופטים, בהלכה תקדימית כי ככלל הפקעת מקרקעין על פי פקודת הדרכים, כשהחלק שנותר בידי בעל המקרקעין לא […]
07/05/2012

היטל השבחה – ערר מס' 8001/12 פישמן מפעלי קירור בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון

היטל השבחה בגין תכנית מתאר ארצית – תמ"א 10/ד/10 עו"ד צבי שוב, עו"ד גלית קיט טלמור בימים אלה ניתנה החלטה חשובה על ידי ועדת הערר המחוזית […]
01/05/2012

פיצויים 197 – בר"מ 1874/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון נ' רויטל אנג'ל

      בית המשפט העליון מיישם אמת מידה מחמירה בבקשות רשות ערעור, שעניינן תביעות לפי סעיף 197 [בעקבות בר"מ 1874/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון […]
02/04/2012

הפקעות – רע"א 6948/11 אורי חזקיהו נ` עזבון המנוחה עוזיאל לוי ז"ל

על שני שותפים בחלקת קרקע אשר חתמו על הסכם חכירה צולבת במסגרתו כל אחד מהם חכר את זכויותיו של השני במחצית הקרקע לשאת בסיכוני ההפקעה בגין […]
18/03/2012

היטל השבחה – דנ"א 5547/11 צבי גור אריה ואח` נ` דירות יוקרה בע"מ

ביהמ"ש העליון לא שינה את פסק דינו אשר ניתן לפני כחצי שנה בו ביטל הסכם שכרתה עיריית יבנה עם היזם בו נגבה היטל השבחה מהיזמים על […]
02/03/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 31

    מאמר בנושא:  הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ?    עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:   מיסוי מקרקעין – פינוי בינוי […]
02/02/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 30

מאמרבנושא:       הטלת עיצומים כספיים – הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:      מיסוי מקרקעין       עדכון מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד שפורסם […]
23/01/2012

היטל השבחה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה – עמ"נ 36294-03-11 פ.ש.ח חברה לבניין בע"מ ואח` נ` ו"מ לתו"ב פ"ת

כאשר יתרה שמעבר לשווי המקרקעין שנלקחו מהווה השבחה כתוצאה מתכנית איחוד וחלוקה, השבחה זו תחוייב תשלום היטל השבחה, ככל השבחה אחרת" מאת עוה"ד צבי שוב, יפעת […]
19/01/2012

פיצויים 197 – עמ"נ 318/07 טויטו נ' רשות שדות התעופה

"מה שקרוי בפינו קידמה, אינו אלא החלפת מטרד אחד במטרד אחר"* בעקבות פס"ד שניתן היום (16.8.10) עמ"נ 318/07 אליהו טויטו ואח` נ` רשות שדות התעופה ואח`, […]
19/01/2012

איחוד וחלוקה – עת"מ 2323/06 אגבבא נ` המועצה הארצית לתו"ב ועדת המשנה לעררים

"ישוחזרו הזכויות / מאת עו"ד צבי שוב (בעקבות עת"מ (ת"א) 2323/06 עזרא אגבבא ו-23 אח` נ` המועצה הארצית לתכנון ולבנייה – ועדת המשנה לעררים שניתן ביום […]
19/01/2012

תב"ע – בג"צ 9409/05 אדם טבע ודין נ` הות"ל

 בג"צ הורה על ביטול אישורה של תכנית תת"ל 3 6/4 בכל הנוגע לחלקו המערבי של כביש 9  מאת עו"ד צבי שוב* בעקבות בג"צ 9409/05 אדם טבע ודין […]
19/01/2012

תב"ע – עת"מ 17959-09-10 עמותת תושבים למען נווה צדק נ` המועצה הארצית לתו"ב

ביהמ"ש דחה על הסף עתירה מנהלית שהוגשה כנגד החלטת המועצה הארצית לאשר את התכנית הידועה כ"מחתם ליבר" שפורסמה למתן תוקף    מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
19/01/2012

התמשכות הליכי תכנון עת"מ 4776-07-10 דן אבי יצחק נ` יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז מרכז

"התמשכותם היתרה של הליכים לאישור או דחיית תוכניות היא רעה חולה שמקומה לא יכירנה במדינת חוק"/ (דברי כב` הש` אילן ש` שילה בפס"ד) מאת עו"ד צבי […]
19/01/2012

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה בתקופה האחרונה אנו קוראים חדשות לבקרים בעיתונות על שינויי ועדכוני חקיקה שונים בתחום המיסוי בענף הנדל"ן וזאת לאור העמדה של הרשויות […]
19/01/2012

תב"ע – בג"צ 3017/05 חברת הזרע (1939) בע"מ נ` המועצה הארצית לתכנון ובניה משרד הפנים ואח`

בג"צ הורה על דחיית עתירות התוקפות את חוקיותה של החלטת הולנת"ע לאשר תכנית להקמת פארק מטרופוליני בפארק איילון בת"א מאת עו"ד צבי שוב ויפעת בן אריה […]
19/01/2012

היטל השבחה חידושי פסיקה בהיטל השבחה לפני ואחרי תיקון 84

שלום רב לכולם, בהמשך להרצאתו של עו"ד צבי שוב מיום חמישי האחרון 19.5.11 שנתקיימה בבבית "חיל האוויר" בהרצליה לחברי האקדמיה לשמאות  בנושא "חידושי פסיקה בהיטל השבחה […]
19/01/2012

היטל השבחה – בע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ ואח` נ` ראש עיריית יבנה ואח`

"נטילת כספו של האזרח, גם באופן מותנה, חייבת להיות מושתתת על בסיס חוקי מפורש, ואין הרשות רשאית להשתמש בכוחה כדי להעשיר את קופתה גם באופן זמני […]
19/01/2012

פיצויים 197 – בר"ם 4443/03 עיריית חולון נ` רשות שדות התעופה ואח`

לרשות המקומית עומדת זכות תביעה לפיצוי על פי סעיף 197 לחוק בגין פגיעה במקרקעין עקב תכנית, והפתרון המעשי לחשש בדבר ניגוד עניינים מצוי בהליך הדיוני שנועד […]
19/01/2012

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים  עו"ד צבי שוב, עו"ד יאנה סורין  לאור העמדה של הרשויות כי יש להפחית את מחירי הדיור הן באמצעות הגדלת […]
19/01/2012

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011 (חוק הווד"לים) עו"ד צבי שוב, אביטל חי אדרי כידוע, בתקופה האחרונה, חלה עלייה ניכרת במחירי הדיור, […]
19/01/2012

התמשכות הליכי תכנון עע"מ 963/11 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ואח` נ` דן אבי יצחק ואח`

מינוי הועדה להשלמת תכניות לפי סעיף 109א לחוק התו"ב, בהתקיים תנאיו הוא מנדטורי ככל וישתכנע המחוקק כי יש דרכים אחרות לעמידה בלו"ז "הכדור מצוי במגרשו", ולו […]
18/01/2012

הפקעות – ה"פ (ת"א) 1523/03 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ` מנהל מקרקעי ישראל – ירושלים ואח

הסוכנות היהודית תפוצה בגין הפקעת נתב"ג 2000   עו"ד צבי שוב, עו"ד גלית קיט טלמור  בעקבות ה"פ (ת"א) 1523/03 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ' מנהל מקרקעי ישראל – ירושלים, […]