עו"ד ספיר זילבר

10/07/2012

הפקעה/איחוד וחלוקה-ע"א 8958/10 עיריית רמת השרון ואח' נ' טו מז' חב' קבלנית בע"מ

  האם רשאית ועדה המקומית להעביר קרקע לידי צדדים שלישיים באמצעות תכנית איחוד וחלוקה במקום השבתה לבעליה המקוריים שעה שייעוד החלקה שלשמו הופקעה הקרקע שב לייעודו […]
04/07/2012

הפקעות – הפ (מרכז) 5174-06-08 חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון פתח תקוה ואח'

הפ (מרכז) 5174-06-08 חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון פתח תקוה ואח' בפני בית המשפט מחוזי מרכז, כב' השופט אברהם יעקב   ב"כ […]
02/07/2012

היטל השבחה מכוח תמא 38

פטור מהיטל השבחה בגין תמ"א 38 מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – האם חובה עפ"י דין או רשות בלבד?! מאת עוה"ד צבי שוב וגלית […]
02/07/2012

מנהל – תשלום דמי היתר על זכויות בניה נוספות

דמי היתר בגין תוספת זכויות, מחויב המציאות או תלוי נסיבות??? מאת עוה"ד צבי שוב וקרן זוקין  כידוע לאנשי ענף  הנדל"ן, הלכה ידועה העוברת כחוט השני בפסיקת […]
01/07/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 35

מאמר בנושא: דמי היתר בגין תוספת זכויות, מחויב המציאות או תלוי נסיבות??? [בעקבות תא (תא) 45180-03 מ.ז. לוי חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל, שניתן […]
25/06/2012

מיסוי מקרקעין – ע"א 151/10 מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נ. עיריית תל אביב מפעלי נייר אמריקאים

ע"א 151/10 מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נ. עיריית תל אביב, מפעלי נייר אמריקאים ישראלים ואח'/ מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך פס"ד מיום 20.6.12 […]
07/06/2012

תב"ע – עע"מ 9264/10 חברת נ.י.ל.י נדל"ן בע"מ נ' עיריית גבעת שמואל ואח'

עע"מ 9264/10 חברת נ.י.ל.י נדל"ן בע"מ נ' עיריית גבעת שמואל ואח' ביהמ"ש העליון בפני כב' הש' מ.נאור; א.חיות וע.פוגלמן  מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי […]
05/06/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 34

מאמר בנושא: פטור מהיטל השבחה בגין תמ"א 38 מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – האם חובה עפ"י דין או רשות בלבד?!  עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים […]
04/06/2012

האם יש לשלם מע"מ על פיצוי המשולם לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין פגיעה על ידי תוכנית

האם יש לשלם מע"מ על פיצוי המשולם לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין פגיעה על ידי תוכנית  מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך  מדיניות שלטונות […]
04/06/2012

קבוצות רכישה – הסדרת ההתנהלות פנימית של חברי הקבוצה תנאי להצלחה

קבוצות רכישה – הסדרת ההתנהלות פנימית של חברי הקבוצה תנאי להצלחה מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך  רכישה במסגרת "קבוצות הרכישה" תופסת כיום נתח לא מבוטל […]
04/06/2012

זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני

זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני מאת עוה"ד צבי שוב ורן גור אריה "זיקת הנאה" מוגדרת בחוק המקרקעין כ"שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה […]
04/06/2012

מגמת הכרסום במעמדה של זכות הקניין בפסיקת בתי המשפט – פסק דין "קרן תורה ועבודה"

מגמת הכרסום במעמדה של זכות הקניין בפסיקת בתי המשפט – פסק דין "קרן תורה ועבודה" מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל זכות הקניין הוכרה כזכות […]
04/06/2012

הוראות בדבר עריכת תכנית איחוד וחלוקה – מלאכת המחוקק תמה – האמנם?

הוראות בדבר עריכת תכנית איחוד וחלוקה – מלאכת המחוקק תמה – האמנם? עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה כידוע, תכניות איחוד וחלוקה קנו לעצמן מקום […]
04/06/2012

רפורמה ממשלתית להורדת מחירי הדירות

רפורמה ממשלתית להורדת מחירי הדירות מאת עו"ד צבי שוב וע"ד רן גור אריה במאמר זה נחרוג הפעם ממנהגנו ונרחיב מעט ליריעה אחרת שאינה לאו דווקא ניתוח […]
04/06/2012

הגנת הדייר- הלכה למעשה

הגנת הדייר- הלכה למעשה מאת עוה"ד צבי שוב וברכה אנגלמן חוק הגנת הדייר [נוסח משולב]- התשל"ב -1972 מקורו בצווים/תקנות/חוקים ישנים משנות ה-50 של המאה הקודמת אשר […]
04/06/2012

ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה

ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי בימים אלה ביטל בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהלים (כבוד […]
04/06/2012

הטלת עיצומים כספיים– הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות

הטלת עיצומים כספיים– הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר לפני פחות מחודש ימים, עם תחילתה של שנת 2012, הופתעו קבלנים רבים […]
04/06/2012

על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל

על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה כידוע, מערכת ההוצאה לפועל הוקמה מכוח חוק ההוצאה […]
04/06/2012

ארכת מועד של שר הפנים – האומנם?

ארכת מועד של שר הפנים – האומנם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה כידוע, סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק") קובע כי הנפגע […]
04/06/2012

האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"?

האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"? עו"ד צבי שוב עו"ד גלית קיט טלמור חדשות לבקרים עולות ומתעוררות שאלות בדבר […]
04/06/2012

התמשכות הליכי התכנון

התמשכות הליכי התכנון מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי "מסכים אני לחוות דעתה של חברתי השופטת נאור…כי "ייטיבו רשויות התכנון לעשות אם יפעלו בזריזות לסיים […]
04/06/2012

שילוב חוסים בחיי הקהילה באמצעות דיני התכנון והבניה

שילוב חוסים בחיי הקהילה באמצעות דיני התכנון והבניה עו"ד צבי שוב ועו"ד דקלה מוסרי טל  ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז חיפה, דנה לאחרונה בבקשה להיתר בניה […]
04/06/2012

שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?

  שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?  עו"ד צבי שוב , עו"ד גלית קיט טלמור בימים אלו אנו ערים למחאות ציבוריות הולכות גוברות, הקשורות בין […]
04/06/2012

למנהל מס שבח אין שקול דעת בקביעת סבירותם של הוצאות המבוקשות בניכוי באם הן הוצאות המותרות בניכוי על פי דין

למנהל מס שבח אין שקול דעת בקביעת סבירותם של הוצאות המבוקשות בניכוי באם הן הוצאות המותרות בניכוי על פי דין מאת עוה"ד צבי שוב וגלית קיט […]