עו"ד ספיר זילבר

11/11/2012

היטל השבחה/איחוד וחלוקה – תשלומי איזון בעקבות תכנית איחוד וחלוקה הם בבחינת "מימוש זכויות", המחייב את מקבל התשלומים לשלם היטל השבחה במועד קבלתם.

תשלומי איזון בעקבות תכנית איחוד וחלוקה הם בבחינת "מימוש זכויות", המחייב את מקבל התשלומים לשלם היטל השבחה במועד קבלתם. מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה […]
04/11/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 39

מאמרים בנושא: ריבת היטל ההשבחה- ריבית מיוחדת או ריבית כחוק? בעקבות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט השלום בראשון לציון בפני כב' השופטת ד"ר איריס […]
17/10/2012

מקרקעין (דמי שימוש) – ע"א 7156/10 חברת הירקון בע"מ נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל.

ע"א 7156/10 חברת הירקון בע"מ נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל מיום 11.10.12 בפני כב' הש' חיות, פוגלמן ו- עמית   מאת עו"ד צבי שוב ומתי […]
03/10/2012

היטל השבחה – רע"א 8565/10 נאסר עמאש ואח' הועדה לתכנון ובניה שומרון

צמצום תחולת הפטור בסעיף 19 (ב) (1) לתוספת השלישית לחוק התו"ב להרחבת דירות קיימות בלבד   מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה בעקבות רע"א 8565/10 […]
02/10/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 38

                               מאמר בנושא: פירוק שיתוף – זכות אבסולוטית או נתונה לשיקול דעתו של בית משפט עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין הצעת חוק […]
02/09/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 37

מאמר בנושא: חוזה חכירה הכולל זכות הארכה (אופציה) – האם יכול המנהל להתנות הארכת ההסכם בשינוי תנאיו עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין […]
30/08/2012

סע' 15 תניית שינוי ייעוד, חוזה חכירה הכולל זכות הארכה (אופציה) – האם יכול המנהל להתנות הארכת ההסכם בשינוי תנאיו

חוזה חכירה הכולל זכות הארכה (אופציה) האם יכול המנהל להתנות הארכת ההסכם בשינוי תנאיו כידוע, מינהל מקרקעי ישראל מנהל את קרקעות המדינה מכח חוק רשות מקרקעי […]
30/08/2012

חלון הזדמנויות לניצול פטורים ממס שבח

פטורים ממס שבח במכירת דירות להשקעה לא למתלבטים או למתמהמהים (!!!!) לאור שינוי המגמות המהיר, תכנוני מס אפשריים רק לטווח הקצר בשל העלייה החדה במחירי הדירות […]
28/08/2012

סמכויות ועדת ערר – עע"מ 317/10 אהוד שפר ואח' נ' מורן סקאל יניב ואח'

דרך המלך לתקוף החלטה ליתן היתר בניה כאשר עולה טענה של סטיה מתכנית/מדין צריכה להיות בהגשת ערר לועדת הערר. זאת, להבדיל ממחלוקות בשאלות קנייניות או בשאלות […]
30/07/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 36

מאמר בנושא: פטורים ממס שבח במכירת דירות להשקעה לא למתלבטים או למתמהמהים (!!!!) לאור שינוי המגמות המהיר, תכנוני מס אפשריים רק לטווח הקצר עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים […]
24/07/2012

הפקעות – ה"פ 1117-10-09 חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ נ' חברת רכבת ישראל בע"מ

לגבי תקופה בה עכבה הרשות המפקיעה את העברת סכום הפיצוי שאינו שנוי במחלוקת לידי בעל המקרקעין , יש להורות על תוספת ריבית לפי חוק פסיקת ריבית […]
24/07/2012

הפקעות-ע"א (חי') 4623-03-12 עיזבון המנוח מוחמד סעיד ז"ל נ' מוחמד עטא

בהפקעה של חלק מקרקע במושע, על כל אחד מן הבעלים "לספוג" את ההפקעה ככל שהיא נופלת בשטח אשר יועד לו בהסכם השיתוף ונמצא בשימושו  מאת עוה"ד […]
24/07/2012

הפקעות – ע"א 3079/08 מדינת ישראל נ' הקדש קרן עזרה ע"ש יעקב הייטנר

  פיצויים בגין אובדן דמי חכירה לפי סעיף 13 (שלימים בוטל) לפקודת הקרקעות מאת עוה"ד צבי שוב וגלית קיט טלמור (4.7.2012) ניתן פס"ד חשוב ע"י בית […]
10/07/2012

הפקעה/איחוד וחלוקה-ע"א 8958/10 עיריית רמת השרון ואח' נ' טו מז' חב' קבלנית בע"מ

  האם רשאית ועדה המקומית להעביר קרקע לידי צדדים שלישיים באמצעות תכנית איחוד וחלוקה במקום השבתה לבעליה המקוריים שעה שייעוד החלקה שלשמו הופקעה הקרקע שב לייעודו […]
04/07/2012

הפקעות – הפ (מרכז) 5174-06-08 חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון פתח תקוה ואח'

הפ (מרכז) 5174-06-08 חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון פתח תקוה ואח' בפני בית המשפט מחוזי מרכז, כב' השופט אברהם יעקב   ב"כ […]
02/07/2012

היטל השבחה מכוח תמא 38

פטור מהיטל השבחה בגין תמ"א 38 מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – האם חובה עפ"י דין או רשות בלבד?! מאת עוה"ד צבי שוב וגלית […]
02/07/2012

מנהל – תשלום דמי היתר על זכויות בניה נוספות

דמי היתר בגין תוספת זכויות, מחויב המציאות או תלוי נסיבות??? מאת עוה"ד צבי שוב וקרן זוקין  כידוע לאנשי ענף  הנדל"ן, הלכה ידועה העוברת כחוט השני בפסיקת […]
01/07/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 35

מאמר בנושא: דמי היתר בגין תוספת זכויות, מחויב המציאות או תלוי נסיבות??? [בעקבות תא (תא) 45180-03 מ.ז. לוי חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל, שניתן […]
25/06/2012

מיסוי מקרקעין – ע"א 151/10 מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נ. עיריית תל אביב מפעלי נייר אמריקאים

ע"א 151/10 מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נ. עיריית תל אביב, מפעלי נייר אמריקאים ישראלים ואח'/ מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך פס"ד מיום 20.6.12 […]
07/06/2012

תב"ע – עע"מ 9264/10 חברת נ.י.ל.י נדל"ן בע"מ נ' עיריית גבעת שמואל ואח'

עע"מ 9264/10 חברת נ.י.ל.י נדל"ן בע"מ נ' עיריית גבעת שמואל ואח' ביהמ"ש העליון בפני כב' הש' מ.נאור; א.חיות וע.פוגלמן  מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי […]
05/06/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 34

מאמר בנושא: פטור מהיטל השבחה בגין תמ"א 38 מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – האם חובה עפ"י דין או רשות בלבד?!  עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים […]
04/06/2012

האם יש לשלם מע"מ על פיצוי המשולם לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין פגיעה על ידי תוכנית

האם יש לשלם מע"מ על פיצוי המשולם לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין פגיעה על ידי תוכנית  מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך  מדיניות שלטונות […]
04/06/2012

קבוצות רכישה – הסדרת ההתנהלות פנימית של חברי הקבוצה תנאי להצלחה

קבוצות רכישה – הסדרת ההתנהלות פנימית של חברי הקבוצה תנאי להצלחה מאת עוה"ד צבי שוב ומתי ארנרייך  רכישה במסגרת "קבוצות הרכישה" תופסת כיום נתח לא מבוטל […]
04/06/2012

זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני

זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני מאת עוה"ד צבי שוב ורן גור אריה "זיקת הנאה" מוגדרת בחוק המקרקעין כ"שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה […]