magzty

02/07/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 131

  מאמר   מתנות בין קרובים, צוואה או ירושה? יתרונות וחסרונות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים הממונה […]
01/06/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 130

  מאמר    קיזוז הקצאת שטחי ציבור מבונים מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים משרד הבינוי […]
03/05/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 129

    מאמר    זכות ערר בגין אי קליטת בקשה להיתר מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני קורונה תזכיר החוק בענייני תכנון ובנייה […]
01/04/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 128

    מאמר   ימי קורונה – ימי הביטולים? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני קורונה אושרו תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית […]
03/03/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 127

    מאמר   התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
03/02/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 126

    מאמר האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר? מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה […]
02/01/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 125

    מאמר כרסום נוסף במעמד "בר רשות"  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים  הממשלה אישרה את הארכת תכנית […]