עו"ד ספיר זילבר

01/03/2021

תיקונה של שומה

      תיקונה של שומה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   אישורו של תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקפו בשנת 2009, […]
01/03/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 139

  מאמר תיקונה של שומה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים מיסוי מקרקעין – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי […]
23/02/2021

הסמכות להאריך מועד לתיקון שומת מס שבח

      הסמכות להאריך מועד לתיקון שומת מס שבח מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דנה הולנדר ביטון שם ומספר ההליך: ע"א 9817/17 מנהל מיסוי מקרקעין […]
18/02/2021

מועד המימוש בהוצאת היתר לאחר בנייה לא חוקית

      מועד המימוש בהוצאת היתר לאחר בנייה לא חוקית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר מספר ההליך: בר"מ 6526/19  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה […]
15/02/2021

סופית – לא ניתן לחייב בהיטל השבחה בין אישור תשריט לאיחוד חלקות

      סופית – לא ניתן לחייב בהיטל השבחה בין אישור תשריט לאיחוד חלקות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: דנ"מ 2693/18 […]
09/02/2021

תכנית איחוד וחלוקה בהכרח משביחה?

      תכנית איחוד וחלוקה בהכרח משביחה? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: ת"א 43084-03-16 ניהו בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה […]
04/02/2021

מצרך יקר ערך

      מצרך יקר ערך מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: ערר 8211/0718 לוי ירמיהו ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה […]
02/02/2021

דין לעצמה

      דין לעצמה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר האם סביר שבשנת 2021 ועדה מקומית מתעלמת מהחלטה של ועדת ערר לה הינה כפופה? […]
01/02/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 138

    מאמר דין לעצמה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תת"ל 43/א – הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית […]
20/01/2021

מיסוי מקרקעין – דחיית תקופות ומועדים תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/20

      מיסוי מקרקעין – דחיית תקופות ומועדים תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/20 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר ביום […]
19/01/2021

רמ"י – הקפאה והארכת מועדים לתקופה נוספת

      רמ"י – הקפאה והארכת מועדים לתקופה נוספת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בהמשך להחלטות קודמות של הרשות בעניין הקפאה והארכת מועדים […]
03/01/2021

האם מעמדה של הערת האזהרה מתערער?

      האם מעמדה של הערת האזהרה מתערער? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין מהי הערת אזהרה? הערת אזהרה הינה הערה הנרשמת במרשם המקרקעין, […]
03/01/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 137

    מאמר האם מעמדה של הערת האזהרה מתערער? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים צו לקביעת תקופת חירום […]
08/12/2020

הערכת שווי המכירה בעסקת קומבינציה ממוצע בין שיטת ההשוואה לשיטת החילוץ

      הערכת שווי המכירה בעסקת קומבינציה ממוצע בין שיטת ההשוואה לשיטת החילוץ מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר מזרחי מספר ההליך: ע"א 5738/17 חיים […]
06/12/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 136

    מאמר הפגיעות הקשות של תמ"א 70 – וזו רק ההתחלה מאת עו"ד צבי שוב וגב' שיר בן אטיה, מתמחה   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
06/12/2020

הפגיעות הקשות של תמ"א 70 – וזו רק ההתחלה

      הפגיעות הקשות של תמ"א 70 – וזו רק ההתחלה מאת עו"ד צבי שוב וגב' שיר בן אטיה, מתמחה תכנית המטרו החשובה, אך האימתנית, […]
23/11/2020

השלם קטן מסכום חלקיו

      השלם קטן מסכום חלקיו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר כידוע, הליך רישום הבעלות במקרקעין בישראל הינו איטי למדי, ובמקרים רבים ייקחו […]
18/11/2020

מחוז המרכז לא יפוצה בגין אובדן פוטנציאל תכנוני

      מחוז המרכז לא יפוצה בגין אובדן פוטנציאל תכנוני מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: בר"מ 245/18 ז'אן צ'רלס שוורץ […]
15/11/2020

הנחיות מרחביות לא יכללו שיקול דעת

      הנחיות מרחביות לא יכללו שיקול דעת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: ערר 7099/17 ארגון הקבלנים והבונים בפתח תקווה […]
08/11/2020

מהי הריבית שתחול בעת השבת ריבית שנגבתה שלא כדין?

   
04/11/2020

הסמכות להאריך את המועד הקבוע לתיקון שומה מעבר לארבע שנים

      הסמכות להאריך את המועד הקבוע לתיקון שומה מעבר לארבע שנים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין   שם ומספר ההליך: ו"ע 68019-07-18 […]
04/11/2020

ממה יש להיזהר בקבוצות רכישה?

      ממה יש להיזהר בקבוצות רכישה? מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר מזרחי תופעת "קבוצות הרכישה", הלכה והתעצמה בשנים האחרונות וקנתה לה מקום של […]
02/11/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 135

    מאמר ממה יש להיזהר בקבוצות רכישה? מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר מזרחי   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים צו התכנון והבניה (פטור […]
07/10/2020

השבחה בתכנית פינוי בינוי