עו"ד ספיר זילבר

25/03/2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020

      תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד מעיין אזולאי […]
12/03/2020

האומנם יש להפחית פיצויים בגין תכניות עבר כלליות לתשתית ציבורית שפגעו בקרקע, אך לא אפשרו לתבוע מכוחן?

      האומנם יש להפחית פיצויים בגין תכניות עבר כלליות לתשתית ציבורית שפגעו בקרקע, אך לא אפשרו לתבוע מכוחן? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
03/03/2020

התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי?

        התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד ענייננו בסוגיה הנשנית חדשות […]
03/03/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 127

    מאמר   התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
12/02/2020

כביש "בגין" עלה ביוקר לעיריית ירושלים

      כביש "בגין" עלה ביוקר לעיריית ירושלים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: ת"א 7163/05 עיריית ירושלים ואח' נ' אריה […]
03/02/2020

האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר?

        האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר? מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, […]
03/02/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 126

    מאמר האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר? מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה […]
30/01/2020

רשות מקומית תוכל לפעול מחוץ לתחום שיפוטה

      רשות מקומית תוכל לפעול מחוץ לתחום שיפוטה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עע"מ 2134/18 מוהנא עארף נ' הועדה […]
15/01/2020

המועד הרלוונטי לתחולת תקן 413 הוא מועד החלטת הועדה המקומית בבקשה להיתר

      המועד הרלוונטי לתחולת תקן 413 הוא מועד החלטת הועדה המקומית בבקשה להיתר מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עת"מ […]
15/01/2020

תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין

      תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   […]
08/01/2020

כרסום נוסף במעמד "בר רשות"

        כרסום נוסף במעמד "בר רשות" מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   בית המשפט העליון נדרש לדון בסוגיה מעניינת, המתמקדת במחלוקת […]
02/01/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 125

    מאמר כרסום נוסף במעמד "בר רשות"  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים  הממשלה אישרה את הארכת תכנית […]
17/12/2019

מה בין בר יהודה לדירות יוקרה?

      ?מה בין בר יהודה לדירות יוקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: בר"מ 1245/15 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים […]
15/12/2019

מיסוי אופציה סחירה

        מיסוי אופציה סחירה מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה   מאמר זה נסוב סביב שורת פסקי דין שניתנו לאחרונה על […]
02/12/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 124

    מאמר מיסוי אופציה סחירה מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים   קבינט הדיור הכריז על שבעה […]
19/11/2019

המועד לבחינת הזכאות לפטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבת דירה – יום אישור התכנית המשביחה

      המועד לבחינת הזכאות לפטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבת דירה – יום אישור התכנית המשביחה מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, […]
12/11/2019

האם תא/3440 – תכנית כללית לעניין "הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות" מהווה אירוע מס?

      ?האם תא/3440 – תכנית כללית לעניין "הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות" מהווה אירוע מס מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   […]
04/11/2019

באישור הקלה – הזכויות המותנות יקבלו שווי "0" במצב הקודם

      באישור הקלה – הזכויות המותנות יקבלו שווי "0" במצב הקודם מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עמ"נ 19341-04-19 ועדה […]
03/11/2019

פיצויי הפקעה בהיעדר השבחה

        פיצויי הפקעה בהיעדר השבחה מאת עו"ד צבי שוב ומר עומר עבאדה, מתמחה   במאמר זה נסקור את ההלכה שנקבעה בפסק דין מסרי […]
03/11/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 123

    מאמר פיצויי הפקעה בהיעדר השבחה מאת עו"ד צבי שוב ומר עומר עבאדה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • הנהלת הרשות לרישום והסדר […]
06/10/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 122

    מאמר האנ"מ בשברו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של […]
26/09/2019

האנ"מ ושברו

      האנ"מ ושברו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה אזור נופש מטרופוליני ובשמו המקוצר האנ"מ, מוגדר בתכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז […]
19/09/2019

תכנית מתאר מקומית מול תקנות החניה

      תכנית מתאר מקומית מול תקנות החניה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: רע"א 7880/15 אמנון בן משה נ' עיריית […]
12/09/2019

קבוצת רכישה מהווה "יחידה כלכלית אחת" שאינה זכאית לפטור מהיטל השבחה

      קבוצת רכישה מהווה "יחידה כלכלית אחת" שאינה זכאית לפטור מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה   מספר ההליך: ערר […]