עו"ד ספיר זילבר

18/01/2012

ממ"י – מצליח מושב עובדים להתיישבות שיתופים בע"מ נ` החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

קיבוצים ומושבים המחזיקים בחוזה תלת שנתי עם מנהל מקרקעי ישראל יוכלו לקבל פיצויים מלאים, כאילו והיו חוכרים לדורות  עו"ד צבי שוב, עו"ד אביטל חי אדרי בעקבות תא […]
18/01/2012

מאמר בנושא שווי או מחיר – אי תיאום ואחידות במיסוי נדל"ן מאת עורכי דין צבי שוב ויפעת בן אריה

שווי או מחיר? אי תיאום ואחידות במיסוי נדל"ן מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה  מעשה שהיה כך היה, חפץ לו פלוני (שמכירת מקרקעיו אינה מהווה […]
18/01/2012

מכירת דירות ונכסים – הערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עו"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר

מכירת דירות ונכסים – היערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עורכי הדין צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר* לאור שינויי החקיקה שהתקבלו בעת האחרונה, ומקודמים אף בימים אלו, אנו […]
18/01/2012

תכנון ובניה כללי – עת"מ 9095-07-10 ו"מ לתו"ב פ"ת נ` הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

"אני מורה למשיבה לפעול לעדכון מפות ההכרזה, תוך שנה מיום פסק דין זה, באופן שההכרזה, בהתייחס למקרקעין שהייעוד בהם בתוכניות בניין עיר תקפה שונה, תבוטל." בעקבות עת"מ 9095-07-10 […]
18/01/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 29 , ינואר 2012

מאמר בנושא חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת- האמנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים מנהל מקרקעי ישראל הקמה ו/או שימוש במבנה ל"תעסוקה לא […]
18/12/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 28

מאמר בנושא: זיקת הנאה – הפן הקנייני והשפעתו על הצד התכנוני עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 06/2011 – הגדלת היצע […]
18/11/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 27

מאמר בנושא: הגנת הדייר– הלכה למעשה עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מנהל מקרקעי ישראל – גביית חובות שהתיישנו החלטות הנהלת המינהל  מיום 16.11.10 ו- 3.5.11 בדבר חובות […]
18/10/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 26

  מאמר בנושא:  שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?  עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין  עדכון להוראת ביצוע 2/2010 – הקלת התנאים לקבלת אישור לפי […]
18/09/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 25

מאמר בנושא: על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין החלטת מיסוי מס' 4574/11 בנושא : יום […]
19/08/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 24 – שנתיים להוצאת הניוזלטר

דברי פתיחה מאת עו"ד צבי שוב* לרגל שנתיים להוצאת הניוזלטר האינטרנטי עו"ד על נדל"ן קוראים יקרים, כבר חלפו שנתיים מעת שהשקנו לראשונה את הגיליון הראשון של […]
19/07/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 23

עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מנהל מקרקעי ישראל תמריצים לבניית יחידות דיור קטנות לזוגות צעירים באזורי עדיפות ובמרכז הארץ הוחלט על "מועד קובע" לקביעת ערך קרקע לביצוע […]
19/06/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 22

מאמר בנושא: ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ע"י כב` הש` דר` […]
19/05/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 21

מאמר בנושא האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים חוק מקרקעי ישראל איסור העברת זכויות במקרקעין […]
19/04/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 20

מאמר בנושא: רפורמה ממשלתית להורדת מחירי הדירות עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – אכיפה פלילית בעבירות חוק התכנון והבניה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – […]
19/03/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 19

מאמר בנושא: תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – שמאי מכריע תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (סדרי דין […]
19/02/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 18

מאמר בנושא: חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש! עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (פטור במכירת דירת מגורים מזכה והעלאת שיעור […]
19/01/2011

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 17

מאמר בנושא: רמיסת זכויות הקניין ברגל גסה (בעקבות בע"א 9631/05 דוד ארד נ` מדינת ישראל ואח` ובג"צ 9614/03 אבני דרך בע"מ נ` שר האוצר ואח`) עדכוני […]
19/12/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 16

מאמר בנושא: התמשכות הליכי התכנון (בעקבות ע"א 4079/05 הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון נ` מעונה חברה לבניין בע"מ) עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה – שמאות […]
19/11/2010

עוד על נדלן – עלון מס` 15

מאמר בנושא: תכנון ובניה – הפקעות  מגמת הכרסום במעמדה של זכות הקניין בפסיקת בתי המשפט  (בעקבות עע"ם 4955/07 הו"מ לתו"ב רעננה  ואח` נ` קרן תורה ועבודה) […]
19/10/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 14

מאמר בנושא: הוראות בדבר עריכת תכנית איחוד וחלוקה – מלאכת המחוקק תמה – האמנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס` 1/2010 […]
19/09/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 13

מאמר בנושא: ארכות מועד בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ע"י שר הפנים – האומנם? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין […]
19/08/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 12 – מהדורה מיוחדת לאור חגיגת שנה לעלון

אקדמות מילין מפי עו"ד צבי שוב לאור חגיגת שנה לניוזלטר האינטרנטי עו"ד על נדל"ן * לקוראי העלון הנכבדים השלום והברכה, אני שמח לפנות אליכם בעת סיכום […]
19/07/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס` 11

מאמר בנושא: התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובנייה – פיצויים קווים מנחים לקביעת שומת פיצויים בגין שימוש ציבורי בשכבות […]
19/06/2010

עו"ד על נדל"ן – עלון מס' 10

מאמר בנושא: תכנון ובניה- איחוד וחלוקה – שחזור זכויות מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב […]