עו"ד ספיר זילבר

04/06/2012

אישור טבלאות הקצאה = אישור תכנית או אישור פסק בורר

אישור טבלאות הקצאה = אישור תכנית או אישור פסק בורר   מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל ברצוננו לשתף את קוראינו בסוגיה שנתקלנו בה לאחרונה. הנושא […]
04/06/2012

מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב את היקף ההגנה בהיבט הקנייני

עו"ד צבי שוב , עו"ד גלית קיט טלמור מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב את […]
31/05/2012

התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים

אמר בנושא התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דקלה טל מוסרי בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז, תמ"מ 3 […]
31/05/2012

חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת – האמנם?

חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת- האמנם? מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי סעיף 1 (א) לתוספת השלישית לחוק התכנון […]
31/05/2012

תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג?

תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג? מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל תוכנית תא/2650/ב', תוכנית השימור לתל אביב, פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים […]
31/05/2012

אי תיאום בנושא מיסוי הנדל"ן – יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה וההפך

אי תיאום בנושא מיסוי הנדל"ן – יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה וההפך /יפעת בן אריה וצבי שוב, עו"ד חודש ימים וקצת חלף, מאז […]
31/05/2012

הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ?

הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ? מאת עוה"ד צבי שוב, יפעת בן אריה במאמרנו זה, בחרנו לעסוק בסוגיית "סדרי הדין" החוסה […]
31/05/2012

היקף התערבות על הכרעת שמאי מכריע לאחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

היקף התערבות על הכרעת שמאי מכריע אחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה כניסתו של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- […]
31/05/2012

חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש!

חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש! מאת עו"ד צבי שוב, יפעת בן אריה חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958 הנוכחי (להלן:"החוק"), נחקק לפני למעלה מ-53 שנים, שעה שתורת […]
31/05/2012

מאמר רמיסת זכויות קניין ברגל גסה(2)

רמיסת זכויות הקניין ברגל גסה / עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה בהלכת "קרסיק" הידועה (בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה (2) […]
31/05/2012

היטל השבחה – מה שחשוב שכל עורך דין העוסק בנדל"ן ידע

היטל השבחה – מה שחשוב שכל עורך דין העוסק בנדל"ן ידע עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה עורכי הדין העוסקים בתחומי המקרקעין בכלל ותכנון ובנייה בפרט, […]
29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 33

מאמר בנושא:  הוראת סעיף 190(א) לחוק התכנון והבניה – מגישה מצמצמת לגישה מרחיבה? [בעקבות ע"א 6539/09 הועדה המקומית לתו"ב "לב הגליל" נ' כמאל מוחמד נסאר שניתן […]
29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 32

מאמר בנושא: סוגיות בדיני פירוק שיתוף במקרקעין בצל פסיקת בתי המשפט עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה שר הפנים הסמיך ועדות תכנון נוספות לאישור תוספת בנייה […]
14/05/2012

הפקעות – ע"א 8622/07, ע"א 2685/10 אהוד רוטמן נ' מע"צ

בית המשפט העליון קובע פה-אחד בהרכב מורחב של 5 שופטים, בהלכה תקדימית כי ככלל הפקעת מקרקעין על פי פקודת הדרכים, כשהחלק שנותר בידי בעל המקרקעין לא […]
07/05/2012

היטל השבחה – ערר מס' 8001/12 פישמן מפעלי קירור בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון

היטל השבחה בגין תכנית מתאר ארצית – תמ"א 10/ד/10 עו"ד צבי שוב, עו"ד גלית קיט טלמור בימים אלה ניתנה החלטה חשובה על ידי ועדת הערר המחוזית […]
01/05/2012

פיצויים 197 – בר"מ 1874/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון נ' רויטל אנג'ל

      בית המשפט העליון מיישם אמת מידה מחמירה בבקשות רשות ערעור, שעניינן תביעות לפי סעיף 197 [בעקבות בר"מ 1874/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון […]
02/04/2012

הפקעות – רע"א 6948/11 אורי חזקיהו נ` עזבון המנוחה עוזיאל לוי ז"ל

על שני שותפים בחלקת קרקע אשר חתמו על הסכם חכירה צולבת במסגרתו כל אחד מהם חכר את זכויותיו של השני במחצית הקרקע לשאת בסיכוני ההפקעה בגין […]
18/03/2012

היטל השבחה – דנ"א 5547/11 צבי גור אריה ואח` נ` דירות יוקרה בע"מ

ביהמ"ש העליון לא שינה את פסק דינו אשר ניתן לפני כחצי שנה בו ביטל הסכם שכרתה עיריית יבנה עם היזם בו נגבה היטל השבחה מהיזמים על […]
02/03/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 31

    מאמר בנושא:  הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ?    עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:   מיסוי מקרקעין – פינוי בינוי […]
02/02/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 30

מאמרבנושא:       הטלת עיצומים כספיים – הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:      מיסוי מקרקעין       עדכון מדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית המדד שפורסם […]
23/01/2012

היטל השבחה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה – עמ"נ 36294-03-11 פ.ש.ח חברה לבניין בע"מ ואח` נ` ו"מ לתו"ב פ"ת

כאשר יתרה שמעבר לשווי המקרקעין שנלקחו מהווה השבחה כתוצאה מתכנית איחוד וחלוקה, השבחה זו תחוייב תשלום היטל השבחה, ככל השבחה אחרת" מאת עוה"ד צבי שוב, יפעת […]
19/01/2012

פיצויים 197 – עמ"נ 318/07 טויטו נ' רשות שדות התעופה

"מה שקרוי בפינו קידמה, אינו אלא החלפת מטרד אחד במטרד אחר"* בעקבות פס"ד שניתן היום (16.8.10) עמ"נ 318/07 אליהו טויטו ואח` נ` רשות שדות התעופה ואח`, […]
19/01/2012

איחוד וחלוקה – עת"מ 2323/06 אגבבא נ` המועצה הארצית לתו"ב ועדת המשנה לעררים

"ישוחזרו הזכויות / מאת עו"ד צבי שוב (בעקבות עת"מ (ת"א) 2323/06 עזרא אגבבא ו-23 אח` נ` המועצה הארצית לתכנון ולבנייה – ועדת המשנה לעררים שניתן ביום […]
19/01/2012

תב"ע – בג"צ 9409/05 אדם טבע ודין נ` הות"ל

 בג"צ הורה על ביטול אישורה של תכנית תת"ל 3 6/4 בכל הנוגע לחלקו המערבי של כביש 9  מאת עו"ד צבי שוב* בעקבות בג"צ 9409/05 אדם טבע ודין […]