"שחזור היסטורי?"- שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה

פברואר
11
2016
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

version2_OnLine3-01

 

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

"שחזור היסטורי?"-
שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש

שם ומספר הליך: ערר מס' 184/14 שרגא רבין ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון פ"ת.
ערכאה: ועדת ערר מחוזית מחוז מרכז, על ידי יוה"ר עו"ד שרון מונטיפיורי-גילן.
תאריך ההחלטה: 26.1.16.
ב"כ העוררים: עוה"ד דוד בסון, עו"ד אבי בבג'נוב, עו"ד אלי וילצ'יק, עו"ד רוית צימן, עו"ד כהן, עו"ד צבי מנדל, עו"ד תמיר, עו"ד סמואל, עו"ד תומר אזרחי.

הרינו לעדכן על החלטת ועדת הערר, אשר דנה בין היתר בשאלה האם בנסיבות ערר זה ניתן לערוך שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה. ואלה עובדות המקרה.

בשנת 1995 פורסמה למתן תוקף תכנית פת/15/1223 שמטרתה העיקרית, שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך חדשה, המוכרת כדרך רבין, תכנית זו לא כללה הוראה בדבר שחזור זכויות בתכנית איחוד וחלוקה עתידית (להלן: "תכנית דרך").

בשנת 2011 פורסמה למתן תוקף תכנית לשינוי ייעוד לבנייה פת/1601, שהורתה בין היתר על הכנת תכנית איחוד וחלוקה מכוחה בסמכות הועדה המקומית. אף תכנית זו אף לא כללה הוראה בדבר שחזור זכויות (להלן: "התכנית המשביחה").

מכוח הוראה זו הוכנה תכנית איחוד וחלוקה על-ידי הועדה המקומית, אשר במקור כללה שחזור זכויות של הדרך במסגרת טבלאות האיזון (להלן: "תכנית איחוד וחלוקה").

העוררים טענו, כי טבלאות ההקצאה נערכו תוך שחזור זכויות בניגוד לדין, כך שהובאו בחשבון ב"מצב הנכנס" שטחים שהופקעו בתכנית העבר שאושרה לדרך וזאת בניגוד לדין וכתוצאה מכך נפגעו זכויות העוררים שקיבלו פחות זכויות שכן אלו חולקו בין יותר בעלים.

המשיבים גרסו, כי נמנעו מנקיטת הליכים כנגד תכנית הדרך ונמנעו מלתבוע פיצויי הפקעה או פיצויים בגין ירידת ערך, מאחר והובהר עוד בשלב אישורה של תכנית הדרך כי יבוצע שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה עתידית ועל כך הסתכו.

ועדת הערר קבעה: על-פי המדיניות התכנונית בימים אלה ובניגוד לעבר, אין לערוך שחזור זכויות. יחד עם זאת, אין משמעותה של מדיניות זו פסילה אוטומטית של שחזור זכויות גם ביחס לתכניות שאושרו בטרם נתגבשה ופורסמה המדיניות הנ"ל (עמדת משרד הפנים ותקן 15) ובהתאם למה שהיה נהוג באותה העת. לפיכך, יש לבחון האם בנסיבות דנן קיימת הצדקה לביצוע שחזור זכויות במסגרת תכנית האיחוד והחלוקה.

ועדת הערר הסתמכה על עת"מ 17184-09-13 משה רוט ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה ואח', אשר דן בשאלה זהה וקבעה:
ראשית, הועדה המחוזית דחתה במפורש את הדרישה לכל סעיף שחזור זכויות וקבעה כי ערכי הקרקע שיכללו בתכנית האיחוד וחלוקה יהיו לפי מצבם הסטטוטורי ערב אישור התכנית המשביחה.

שנית, תכנית הדרך לא כללה הוראה בדבר שחזור זכויות בתכנית איחוד וחלוקה עתידית, וכך גם התכנית המשביחה.

שלישית, לא הוכחה הבטחה שלטונית כלשהי או הסתמכות של בעלי הקרקעות בתחום הדרך על המדיניות שנהגה בעבר וככל שהייתה הסתמכות הרי שעליהם היה לעתור כנגד החלטת הועדה המחוזית במסגרת ההתנגדויות לתכנית המשביחה או לפחות להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת פיצויים בגין ההפקעה.

לפיכך, נקבע, כי מקרה זה אינו נופל בגדר החריגים לגביהם יש להחיל את שחזור הזכויות אשר ככלל הינם שהשחזור הינו מתוך מטרה וקשר תכנוני וכי קיימת הסתמכות של הבעלים.

הערת מערכת:

בימים אלו ממש, נבחנה סוגיה זהה גם על-ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר ארז קמיניץ, במסגרת תכנית להקמתן של 7,000 יח"ד בהוד השרון, לפיה צורפו בעלי מקרקעין בתחומי גן לאומי מתוכנן ונופש מטרופוליני לטבלאות ההקצאה והאיזון, מה שגרע מבעלי הקרקעות במתחם המיועד לפיתוח.

הוחלט בחוות הדעת, כי אין הצדקה משפטית להעמסת אינטרס ציבורי רחב, בוודאי בגדר צרכים לאומיים ארציים, אך גם כלל עירוניים, על בעלי קרקע שהם מקבוצה מסוימת, אשר רצה הגורל והם בעלי הקרקעות, שמוסד התכנון סבור, כי ראוי לשנות את היעוד שלהן ליעוד סחיר. וכך נכתב: "צרכי העם והמדינה לחוד והבעלות על קרקעות פרטיות לחוד".

באותו מקרה, נקבע, כי נוכח היבטי הסתמכות, גודלה של התכנית והשפעתה על העיר מחד, ונוכח הקושי המשפטי המשמעותי לכלול בעלי קרקע המיועדים לגן לאומי- שהוא צורך כלל ארצי- יחד עם בעלי קרקעות הנדרשות לצרכים מקומיים מאידך, הוחלט על איזון מיוחד לנסיבות וההוא לאפשר הכללה במתחם איחוד וחלוקה של השטחים המשמים לפארק עירוני, אך לא לכלול במתחמי האיחוד והחלוקה קרקעות המיועדות לגן לאומי.

עם זאת בחינת החלטת ועדת הערר ועמדת המשנה ליועמ"ש מגלות, כלשונן, כי "רוחות של שינוי נושבות בעורפם של דיני הקניין המסורתיים" ועל כך יש מי שיברך ויש מי שלא יראה זאת בעין יפה, נראה כי טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין שחזורי הזכויות בשנים הקרובות.