עו"ד ספיר זילבר

04/11/2018

חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות

        חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
01/11/2018

ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל

        ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ערר […]
11/10/2018

התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה

        התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ע"א 4872/17 המועצה המקומית […]
08/10/2018

תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם?

          מאמר תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בדיני התכנון והבנייה קיימת הירארכיה בין […]
08/10/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 110

                                                    […]
05/09/2018

הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר

          מאמר הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר מאת עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד ספיר זילבר במאמר זה להלן, נדון בסוגיית אכיפת […]
05/09/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 109

                                                    […]
21/08/2018

תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית

        תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2371/05 מיטשניק יצחק ואח' […]
09/08/2018

"תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית"

        תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר מספר הליך: עע"מ 1953/13 עיריית רמת השרון […]
07/08/2018

השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין

          מאמר השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו התבשרנו על כך שמכשיר […]
07/08/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 108

                                                    […]
18/07/2018

" לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"- על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת ירידת ערך

          מאמר " לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין […]
18/07/2018

הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים

          מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד יפעת בן אריה […]
18/07/2018

תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית

          מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד אלי הירש לאחרונה נכנס לתוקפו […]
15/07/2018

"חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018"

      חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   הרינו לעדכן כי הצעת חוק התכנון והבניה […]
10/07/2018

"מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה?"

      מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: ו"ע […]
05/07/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 107

      מאמר "לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת […]
18/06/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 106

    מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
03/05/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 105

      מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אלי הירש עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים […]
30/04/2018

אין מקום ל"שחזור זכויות" גם ביחס לשטח שלא הופקע פורמלית על ידי הרשויות, אולם משמש בפועל כדרך ואינו מוחזק על ידי בעליו הרשום

      אין מקום ל"שחזור זכויות" גם ביחס לשטח שלא הופקע פורמלית על ידי הרשויות, אולם משמש בפועל כדרך ואינו מוחזק על ידי בעליו הרשום […]
12/04/2018

"דינו של חוב היטל השבחה בפשיטת רגל"

    דינו של חוב היטל השבחה בפשיטת רגל מאת עו"ד צבי שוב ומר אליאור לוי, מתמחה מספר הליך: ע"א 4260/16  מאיר אלעזר נגד עיריית הוד […]
10/04/2018

מס שבח – האם מגבלת 4 השנים לתיקון שומה חלה רק על תיקון ישיר ולא על תיקון עקיף?

      מס שבח – האם מגבלת 4 השנים לתיקון שומה חלה רק על תיקון ישיר ולא על תיקון עקיף? מאת עו"ד צבי שוב וגב' […]
29/03/2018

חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי

        מאמר חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד עמיעד גולדברגר האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין שינוי תכנית […]
29/03/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 104

      מאמר חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד עמיעד גולדברגר    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   תיקון 122 […]