עו"ד ספיר זילבר

08/01/2019

זכות הייזום בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור – האם ניתנת למימוש?

          מאמר זכות הייזום בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור – האם ניתנת למימוש? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, […]
08/01/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 113

                                                    […]
02/01/2019

אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית)

        אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית) מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אילת חותה מספר הליך: בר"ם […]
31/12/2018

לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה של התכנית "המשביחה"

        לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה […]
10/12/2018

הקניית שטח ציבורי לרשות בפרויקטים פרטיים

          מאמר הקניית שטח ציבורי לרשות בפרויקטים פרטיים מאת עו"ד צבי שוב ומר אליאור לוי, מתמחה על פי הערכות של הלשכה המרכזית […]
10/12/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 112

                                                    […]
06/12/2018

פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965

        פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, מתמחה מספר הליך: עררים […]
22/11/2018

רישום הערת הפקעה מקנה לרשות זכות חזקה ופינוי המחזיק

        רישום הערת הפקעה מקנה לרשות זכות חזקה ופינוי המחזיק מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, מתמחה מספר הליך: רע"א 7215/18 זיו […]
22/11/2018

ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ" ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור

        ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ"  ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור מאת עו"ד צבי שוב […]
18/11/2018

התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה

        התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2558/07 […]
13/11/2018

רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית

        רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו ניתנו באותה סוגיה שני […]
07/11/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 111

                                                    […]
07/11/2018

מועד אחרון להתקשר בעסקת מכר לשם קבלת הטבת מס שבח

          מאמר מועד אחרון להתקשר בעסקת מכר לשם קבלת הטבת מס שבח מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין במסגרת השיקולים של […]
04/11/2018

חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות

        חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
01/11/2018

ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל

        ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ערר […]
11/10/2018

התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה

        התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ע"א 4872/17 המועצה המקומית […]
08/10/2018

תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם?

          מאמר תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בדיני התכנון והבנייה קיימת הירארכיה בין […]
08/10/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 110

                                                    […]
05/09/2018

הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר

          מאמר הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר מאת עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד ספיר זילבר במאמר זה להלן, נדון בסוגיית אכיפת […]
05/09/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 109

                                                    […]
21/08/2018

תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית

        תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2371/05 מיטשניק יצחק ואח' […]
09/08/2018

"תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית"

        תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר מספר הליך: עע"מ 1953/13 עיריית רמת השרון […]
07/08/2018

השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין

          מאמר השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו התבשרנו על כך שמכשיר […]
07/08/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 108

                                                    […]