עו"ד ספיר זילבר

13/07/2016

"שווי מכירה" – התמורה החייבת במס בעסקת מקרקעין

    "שווי מכירה"- התמורה החייבת במס בעסקת מקרקעין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי   שם ומספר הליך: ע"א 4140/15 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות […]
30/06/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 83

        מאמר תיקון חוק המכר- האמנם מגן על הרוכשים? מאת עוה"ד צבי שוב וקרן זוקין   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   חוק […]
28/06/2016

סמכותו העניינית של המפקח חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק

        סמכותו העניינית של המפקח חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק   מאת עו"ד […]
15/06/2016

האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נחשבת כתכנית מפורטת שניתן לגבות בגינה היטל השבחה?

          האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נחשבת כתכנית מפורטת שניתן לגבות בגינה היטל השבחה?   מאת עו"ד צבי […]
14/06/2016

"רמת הפירוט הנדרשת משמאי מכריע בשומתו".

    רמת הפירוט הנדרשת משמאי מכריע בשומתו   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה   שם ומספר הליך: ערר 6118/15 י. לי –דה […]
05/06/2016

יש להתחשב במסמך מדיניות לתמ"א 38 אך הוא אינו חזות הכל.

        יש להתחשב במסמך מדיניות לתמ"א 38 אך הוא אינו חזות הכל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: […]
02/06/2016

הקריטריונים בהתייחס לטענות שיהוי והתיישנות בהליכי גבייה מנהליים

        הקריטריונים בהתייחס לטענות שיהוי והתיישנות בהליכי גבייה מנהליים   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה   שם ומספר הליך: עע"ם […]
02/06/2016

האם הסתיימה תקופת הפאודליזם?

        מאמר האם הסתיימה תקופת הפאודליזם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה "בימים שמכבר היו בעלי הקרקעות – הפאודלים – בעלי ההון […]
30/05/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 82

      מאמר האם הסתיימה תקופת הפאודליזם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים • תקנות התכנון והבנייה (בעל […]
18/05/2016

השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה

            השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   לאחר […]
18/05/2016

האם ובאלו מצבים רשאית ועדת הערר לאשר פשרה שמשמעותה הפחתת החיוב בהיטל השבחה?

        האם ובאלו מצבים רשאית ועדת הערר לאשר פשרה שמשמעותה הפחתת החיוב בהיטל השבחה?   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה […]
11/05/2016

ביטול הלכת "קנית" – יזם בתקופת פיתוח נמצא במעמד של "חוכר לדורות" לצורך תשלום של היטל השבחה

        ביטול הלכת "קנית" – יזם בתקופת פיתוח נמצא במעמד של "חוכר לדורות"  לצורך תשלום של היטל השבחה   מאת עו"ד צבי שוב […]
02/05/2016

תחולת הלכת "דירות יוקרה" על הסכמים באופן רטרואקטיבי

    תחולת הלכת "דירות יוקרה" על הסכמים באופן רטרואקטיבי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   שם ומספר הליך: ה"פ 50755-11-11 לנדקו ישראל ייזום […]
24/04/2016

תקפות הנחיות השמאי הממשלתי בנוגע לחישוב פיצויי ההפקעה בתת הקרקע

תקפות הנחיות השמאי הממשלתי בנוגע לחישוב פיצויי ההפקעה בתת הקרקע מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה שם ומספר הליך: השגות מס' 33/2015, 29/2015, 28/2015, […]
20/04/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 81

   . . מאמר הזמנת? שלמת בחינת שאלת חוקיותן של ועדות מקומיות לדרוש תשלומי היטל השבחה בעת הזמנת שומה כל עוד אין מימוש מאת עוה"ד צבי […]
10/04/2016

יחסי הגומלין בין שתי תכניות ויחסי הגומלין בין זכות החכירה לתביעת ירידת ערך

      יחסי הגומלין בין שתי תכניות ויחסי הגומלין בין זכות החכירה לתביעת ירידת ערך   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש   שם […]
07/04/2016

המועד לטעון כנגד הצורך בהקלה, בעת ההחלטה

. המועד לטעון כנגד הצורך בהקלה, בעת ההחלטה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עופר פרץ שם ומספר הליך: ערר 8091/12 מטס נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה […]
05/04/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 80

    מאמר   "מקדמי מושעא" בטבלאות איזון – חוסר אחידות מאמר אורח מאת שמאי המקרקעין דן לאופר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   • […]
31/03/2016

קיזוז קרן חניה מהיטל השבחה

  . קיזוז קרן חניה מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: ערר מס': תא/85021/11 בורשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה […]
17/03/2016

"ועדת הערר אינה חייבת להידרש לכל הטענות המועלות בפניה במסגרת ההחלטה, כאשר ברור שהטענות הנוספות לא ישנו מן התוצאה הסופית"

    ועדת הערר אינה חייבת להידרש לכל הטענות המועלות בפניה במסגרת ההחלטה, כאשר ברור שהטענות הנוספות לא ישנו מן התוצאה הסופית. מאת עו"ד צבי שוב […]
15/03/2016

תכנית משביחה לא תאפשר השבת קרקע שהופקעה.

      תכנית משביחה לא תאפשר השבת קרקע שהופקעה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: עת"מ 22458-03-15 מאיו ואח' נ' עיריית […]
15/03/2016

אחריות העירייה למסירת מידע תכנוני שגוי.

      אחריות העירייה למסירת מידע תכנוני שגוי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עופר פרץ שם ומספר הליך: ת"א 25242-09-11 מאיר סאסי יזום והשקעות בע"מ […]
08/03/2016

"המסלול לתקיפת שומת היטל השבחה"

      המסלול לתקיפת שומת היטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: תא"ק 5858-01-16 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ נ' […]
07/03/2016

תביעת ירידת ערך ב"מתחם הבאסה" בהרצליה

      תביעת ירידת ערך ב"מתחם הבאסה" בהרצליה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש שם ומספר הליך: ערר מס' הר/95228/11, ועדה מקומית לתכנון ובניה […]