עו"ד ספיר זילבר

24/04/2016

תקפות הנחיות השמאי הממשלתי בנוגע לחישוב פיצויי ההפקעה בתת הקרקע

תקפות הנחיות השמאי הממשלתי בנוגע לחישוב פיצויי ההפקעה בתת הקרקע מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה שם ומספר הליך: השגות מס' 33/2015, 29/2015, 28/2015, […]
20/04/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 81

   . . מאמר הזמנת? שלמת בחינת שאלת חוקיותן של ועדות מקומיות לדרוש תשלומי היטל השבחה בעת הזמנת שומה כל עוד אין מימוש מאת עוה"ד צבי […]
10/04/2016

יחסי הגומלין בין שתי תכניות ויחסי הגומלין בין זכות החכירה לתביעת ירידת ערך

      יחסי הגומלין בין שתי תכניות ויחסי הגומלין בין זכות החכירה לתביעת ירידת ערך   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש   שם […]
07/04/2016

המועד לטעון כנגד הצורך בהקלה, בעת ההחלטה

. המועד לטעון כנגד הצורך בהקלה, בעת ההחלטה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עופר פרץ שם ומספר הליך: ערר 8091/12 מטס נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה […]
05/04/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 80

    מאמר   "מקדמי מושעא" בטבלאות איזון – חוסר אחידות מאמר אורח מאת שמאי המקרקעין דן לאופר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   • […]
31/03/2016

קיזוז קרן חניה מהיטל השבחה

  . קיזוז קרן חניה מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: ערר מס': תא/85021/11 בורשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה […]
17/03/2016

"ועדת הערר אינה חייבת להידרש לכל הטענות המועלות בפניה במסגרת ההחלטה, כאשר ברור שהטענות הנוספות לא ישנו מן התוצאה הסופית"

    ועדת הערר אינה חייבת להידרש לכל הטענות המועלות בפניה במסגרת ההחלטה, כאשר ברור שהטענות הנוספות לא ישנו מן התוצאה הסופית. מאת עו"ד צבי שוב […]
15/03/2016

תכנית משביחה לא תאפשר השבת קרקע שהופקעה.

      תכנית משביחה לא תאפשר השבת קרקע שהופקעה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: עת"מ 22458-03-15 מאיו ואח' נ' עיריית […]
15/03/2016

אחריות העירייה למסירת מידע תכנוני שגוי.

      אחריות העירייה למסירת מידע תכנוני שגוי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עופר פרץ שם ומספר הליך: ת"א 25242-09-11 מאיר סאסי יזום והשקעות בע"מ […]
08/03/2016

"המסלול לתקיפת שומת היטל השבחה"

      המסלול לתקיפת שומת היטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: תא"ק 5858-01-16 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ נ' […]
07/03/2016

תביעת ירידת ערך ב"מתחם הבאסה" בהרצליה

      תביעת ירידת ערך ב"מתחם הבאסה" בהרצליה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש שם ומספר הליך: ערר מס' הר/95228/11, ועדה מקומית לתכנון ובניה […]
03/03/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 79

———— ששש מאמר –   ישלמו עבור הטרמפ? האם בעלי חלקות שלא השתתפו בהליכי תכנון חייבים בהשתתפות בהוצאות היזם? מאת עוה"ד צבי שוב ועופר פרץ עדכוני […]
02/03/2016

האם גילוי ייעודו של נכס למחרת חתימתו של הסכם מכר בין צדדים, תחשב טעות או הטעיה והאם תהווה עילה לביטול ההסכם?

      האם גילוי ייעודו של נכס למחרת חתימתו של הסכם מכר בין צדדים, תחשב טעות או הטעיה והאם תהווה עילה לביטול ההסכם? מאת עו"ד […]
28/02/2016

דירה שהושכרה בפטור ממס, האם ניתן לנכות מהשבח הוצאות והאם יש להפחית משווי הרכישה את הפחת הנצבר?

    דירה שהושכרה בפטור ממס, האם ניתן לנכות מהשבח הוצאות והאם יש להפחית משווי הרכישה את הפחת הנצבר? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר […]
11/02/2016

"שחזור היסטורי?"- שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה

        "שחזור היסטורי?"- שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש שם ומספר הליך: ערר מס' 184/14 שרגא […]
09/02/2016

חישוב זכויות לפי תמ"א/2/38 – יישום בעידן של חוסר בהירות

. חישוב זכויות לפי תמ"א/2/38 – יישום בעידן של חוסר בהירות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן נדולני שם ומספר הליך: ערר מס' 461/15 שאהור סולימן […]
01/02/2016

תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות

      תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות מאת עוה"ד צבי שוב וקרן נדולני "מטמון נמצא בלב ים". כך פותח […]
31/01/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 78

        מאמר –  תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות מאת עוה"ד צבי שוב וקרן נדולני עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
28/01/2016

"פנה או שלם"

. פנה או שלם מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: ת"א 40400-03-11 ר.ש.נ.י. בנין והשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל. ערכאה: בית המשפט […]
19/01/2016

"גבולותיה" של תכניות איחוד וחלוקה

      "גבולותיה" של תכנית איחוד וחלוקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה שם ומספר הליך: עת"מ 27052-05-15 בן משה ואח' נ' הועדה […]
13/01/2016

"מועד המימוש בחוזה עם תנאי מתלה הוא מועד כריתת החוזה"

      מועד המימוש בחוזה עם תנאי מתלה הוא מועד כריתת החוזה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: שולמית לוינסון בשם […]
06/01/2016

הפקעת הקשת המזרחית

        הפקעת ה"קשת המזרחית" מאת עו"ד צבי שוב ושי רוזן, מתמחה שם ומספר הליך: ה"פ 6114-11-13 יהונתן שסטוביץ ואח' נ' נתיבי ישראל החברה […]
31/12/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 77

  מאמר –   סוף מעשה במחשבה תחילה מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   חוק ההתייעלות הכלכלית (שיעור מס מופחת […]
30/12/2015

סוף מעשה במחשבה תחילה – הקושי באי החלת סופיות הדיון על מוסדות התכנון

        סוף מעשה במחשבה תחילה ____________________________________________________________________ מאת – עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל אחד מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל, הינו עקרון […]