עו"ד ספיר זילבר

22/05/2013

בניה בלתי חוקית – עדכון על פסק דין שניתן ביום 13.5.13 ניתן פסק דין בעתירה עת"מ (ת"א) 4145-11-11 אלעד ישראל מגורים בע"מ ואח' נ' ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח'

עתירת להכשרה בדיעבד של בית גרונר ברמת גן כמגדל מגורים נדחתה ע"י בית המשפט ודיירי הבניין יאלצו לפנות את דירותיהם  מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי […]
01/05/2013

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 45

מאמרים בנושא: פטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – אימתי? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: מיסוי מקרקעין הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2013  […]
01/05/2013

היטל השבחה – פטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – אימתי?

פטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ב)(10) לתוספת השלישית לחוק התו"ב – אימתי? מאת עוה"ד צבי שוב וגלית קיט טלמור כידוע, סעיף מס' 1 לתוספת השלישית לחוק […]
04/04/2013

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 44

. מאמרים בנושא: ירושה על פי דין, צוואה או מתנה – היתרונות והחסרונות? עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:                                                                                         מנהל מקרקעי ישראל  טיוטת הצעה לקודקס החלטות מועצת […]
04/04/2013

ירושה על פי דין, צוואה או מתנה – היתרונות והחסרונות?

ירושה על פי דין, צוואה או מתנה – היתרונות והחסרונות? במקרים לא מעטים נוהגים אנשים שלא לתכנן ולא להסדיר מראש את גורל נכסיהם לאחר פטירתם, מי […]
24/03/2013

הפקעה – דנ"א 1595/06 עיזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה

בית המשפט העליון במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב של 7 שופטים קבע ברוב דעות בהחלטה תקדימית כי עילת תביעה בגין פיצויי הפקעה לפי עילת התביעה בגין […]
14/03/2013

יום עיון "עסקאות במקרקעי ישראל – משלב התכנון ועד שלב הביצוע ? "

07/03/2013

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 43

מאמרים בנושא: תכניות השימור נכנסות להילוך גבוה עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:                                                                    מנהל מקרקעי ישראל  תשלום עבור קרקע במכרזי בניה רוויה – הארכת תוקף החלטת הנהלת […]
05/03/2013

תכנון ובניה – עת"מ 3000-07-12 הועדה המקומית לתו"ב קרית טבעון נ' ועדת הערר המחוזית חיפה ואח'

אין לקבל התנגדות להקמת מעון חוסים בסביבת מגורים, מטעמי שינוי אופי הסביבה בעקבות עת"מ 3000-07-12 הועדה המקומית לתו"ב קרית טבעון נ' ועדת הערר המחוזית חיפה ואח' […]
26/02/2013

שימור – תכניות השימור נכנסות להילוך גבוה

תכניות השימור נכנסות להילוך גבוה מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל במאמר שפורסם בעו"ד על נדל"ן גיליון 19 (שכותרתו "שימור = מיתוג?") התייחסנו לתוכנית השימור […]
03/02/2013

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 42

מאמרים בנושא:  יש למסות פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה כשלב ראשון בהליך הפקעה כפי שממסים פיצוי הפקעה    עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:                                                                          […]
03/02/2013

תביעת פיצויים לפי סעיף 197 , מיסוי – יש למסות פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה כשלב ראשון בהליך הפקעה כפי שממסים פיצוי הפקעה

יש למסות פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה כשלב ראשון בהליך הפקעה כפי שממסים פיצוי הפקעה  מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה כידוע, על […]
03/02/2013

הפקעה – עע"ם 9554/10 הועדה המקומית חדרה ואח' נ' "חליפיו של יעקב רויכמן ז"ל" ואח'

משהרשות לא פעלה בשקידה ראויה כמצופה ממנה למימוש מטרת ההפקעה משך למעלה מ-20 שנה אין כל ברירה אלא מלהורות על ביטולה ואין להתנות את ביטול ההפקעה […]
24/01/2013

היטל השבחה/תמ"א 38 – עררים מס' תא/85025/09 ואח' צ.ו.ר מעוף השקעות נדל"ן ונכסים בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב ת"א

  ועדת הערר דחתה את עמדת הועדה המקומית לתו"ב ת"א וקבעה כי אין לחייב בעלי זכויות בהיטל השבחה בגין מימוש זכויותיהם מכוח תמ"א 38, בין אם […]
15/01/2013

היטל השבחה – רע"א 7526/12 עיריית רמת גן נ' פנינת העיר

נדחתה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט המחוזי ולפיו לאור פער גדול בחבות בהיטל השבחה ביחס למגרשים צמודים הכלולים באותה תכנית בתוך שנתיים, […]
09/01/2013

הפקעה/התיישנות – תביעה לאכיפת זכות במקרקעין על בסיס סעיף 195 (2) לחוק התכנון והבניה נופלת בגדרה של תובענה במקרקעין וההתיישנות לגביה במקרקעין מוסדרים 25 שנה ולא מוסדרים 15 שנה

תביעה לאכיפת זכות במקרקעין על בסיס סעיף 195 (2) לחוק התכנון והבניה נופלת בגדרה של תובענה במקרקעין וההתיישנות לגביה במקרקעין מוסדרים 25 שנה ולא מוסדרים 15 […]
30/12/2012

חוזים – איך תגן על עצמך מפני עוקץ, הן כרוכש והן כבעל הזכויות ומהם הסימנים המחשידים

איך תגן על עצמך מפני עוקץ, הן כרוכש והן כבעל הזכויות ומהם הסימנים המחשידים חלום הבלהות של כל בעל נכס, בין אם זו דירה, מגרש או […]
26/12/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 41

מאמרים בנושא: איך תגן על עצמך מפני עוקץ, הן כרוכש והן כבעל הזכויות ומהם הסימנים המחשידים עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:                                                                                 […]
25/12/2012

שימוש חורג – ע"א 109/12 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז נ' גבעת האירוסים גן האירועים בע"מ ואח'

בית המשפט העליון פסק: שימוש חורג יכול להוות "גשר" בין תכניות  בעקבות ע"א 109/12 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז נ' גבעת האירוסים גן האירועים בע"מ, […]
10/12/2012

הפקעה – עע"ם 4231/11 הו"מ לתו"ב ראשל"צ נ' יחזקאל מזובר שניתן ע"י בית המשפט העליון

מקטע זמן אחד שבו נהגה הרשות בשקידה ראויה לצורך מימוש מטרת ההפקעה עשויה "להכשיר" מקטע זמן אחר בו השתהתה ללא הצדקה מטעמים של מאזן הנוחות לטובת […]
02/12/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 40

מאמרים בנושא: הלכת "רוטמן" (ע"א 8622/07) – במטרה למנוע "כפל הליכים" – האומנם ?  בעקבות פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין ע"א 8622/07, […]
22/11/2012

הלכת "רוטמן" (ע"א 8622/07) – במטרה למנוע "כפל הליכים" – האומנם ?

הלכת "רוטמן" (ע"א 8622/07) – במטרה למנוע "כפל הליכים" – האומנם ? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה לפני מספר חודשים , ניתן פסק דין […]
22/11/2012

ריבת היטל ההשבחה- ריבית מיוחדת או ריבית כחוק?

ריבת היטל ההשבחה- ריבית מיוחדת או ריבית כחוק? מאת עוה"ד צבי שוב, אביטל חי אדרי כידוע, היטל השבחה  מוטל על בעל המקרקעין (בעלים/חוכר לדורות) מכוח סעיף […]
22/11/2012

פירוק שיתוף – זכות אבסולוטית או נתונה לשיקול דעתו של בית משפט

פירוק שיתוף – זכות אבסולוטית או נתונה לשיקול דעתו של בית משפט מאת עוה"ד צבי שוב, מתי ארנרייך כידוע, התפיסה המקובלת בשיטה שלנו הינה כי קיומם […]