עו"ד ספיר זילבר

04/06/2012

הגנת הדייר- הלכה למעשה

הגנת הדייר- הלכה למעשה מאת עוה"ד צבי שוב וברכה אנגלמן חוק הגנת הדייר [נוסח משולב]- התשל"ב -1972 מקורו בצווים/תקנות/חוקים ישנים משנות ה-50 של המאה הקודמת אשר […]
04/06/2012

ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה

ביטול הפקעה מחמת שיהוי במימוש המטרה מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי בימים אלה ביטל בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהלים (כבוד […]
04/06/2012

הטלת עיצומים כספיים– הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות

הטלת עיצומים כספיים– הבסיס החוקי ודרכי ההתמודדות מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר לפני פחות מחודש ימים, עם תחילתה של שנת 2012, הופתעו קבלנים רבים […]
04/06/2012

על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל

על החלטות ועדות הערר לתכנון ובניה להיות אכיפות בלשכת ההוצאה לפועל עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה כידוע, מערכת ההוצאה לפועל הוקמה מכוח חוק ההוצאה […]
04/06/2012

ארכת מועד של שר הפנים – האומנם?

ארכת מועד של שר הפנים – האומנם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה כידוע, סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק") קובע כי הנפגע […]
04/06/2012

האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"?

האומנם יש לכבול את ידי מוסדות התכנון מלהכריע בסוגיות קנייניות בהיעדר "תימוכין קנייני"? עו"ד צבי שוב עו"ד גלית קיט טלמור חדשות לבקרים עולות ומתעוררות שאלות בדבר […]
04/06/2012

התמשכות הליכי התכנון

התמשכות הליכי התכנון מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי "מסכים אני לחוות דעתה של חברתי השופטת נאור…כי "ייטיבו רשויות התכנון לעשות אם יפעלו בזריזות לסיים […]
04/06/2012

שילוב חוסים בחיי הקהילה באמצעות דיני התכנון והבניה

שילוב חוסים בחיי הקהילה באמצעות דיני התכנון והבניה עו"ד צבי שוב ועו"ד דקלה מוסרי טל  ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז חיפה, דנה לאחרונה בבקשה להיתר בניה […]
04/06/2012

שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?

  שימושים חורגים והקלות- האם זן הולך ונכחד?  עו"ד צבי שוב , עו"ד גלית קיט טלמור בימים אלו אנו ערים למחאות ציבוריות הולכות גוברות, הקשורות בין […]
04/06/2012

למנהל מס שבח אין שקול דעת בקביעת סבירותם של הוצאות המבוקשות בניכוי באם הן הוצאות המותרות בניכוי על פי דין

למנהל מס שבח אין שקול דעת בקביעת סבירותם של הוצאות המבוקשות בניכוי באם הן הוצאות המותרות בניכוי על פי דין מאת עוה"ד צבי שוב וגלית קיט […]
04/06/2012

אישור טבלאות הקצאה = אישור תכנית או אישור פסק בורר

אישור טבלאות הקצאה = אישור תכנית או אישור פסק בורר   מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל ברצוננו לשתף את קוראינו בסוגיה שנתקלנו בה לאחרונה. הנושא […]
04/06/2012

מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב את היקף ההגנה בהיבט הקנייני

עו"ד צבי שוב , עו"ד גלית קיט טלמור מן הראוי היה שהרפורמה המוצעת בהליכי התכנון והבניה תסדיר את האנומליה הקיימת בעניין פרקטיקת שחזור הזכויות ותרחיב את […]
31/05/2012

התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים

אמר בנושא התערבות היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים ותכנוניים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דקלה טל מוסרי בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז, תמ"מ 3 […]
31/05/2012

חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת – האמנם?

חובת תשלום היטל השבחה רק בגין תכנית מתאר מקומית או מפורטת- האמנם? מאת עוה"ד צבי שוב ואביטל חי אדרי סעיף 1 (א) לתוספת השלישית לחוק התכנון […]
31/05/2012

תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג?

תכנית השימור של תל-אביב : שימור = מיתוג? מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל תוכנית תא/2650/ב', תוכנית השימור לתל אביב, פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים […]
31/05/2012

אי תיאום בנושא מיסוי הנדל"ן – יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה וההפך

אי תיאום בנושא מיסוי הנדל"ן – יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה וההפך /יפעת בן אריה וצבי שוב, עו"ד חודש ימים וקצת חלף, מאז […]
31/05/2012

הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ?

הפרוצדורה בהליכים משפטיים – "מיטת סדום" או "מזרון לקפל ולזרקו…" ? מאת עוה"ד צבי שוב, יפעת בן אריה במאמרנו זה, בחרנו לעסוק בסוגיית "סדרי הדין" החוסה […]
31/05/2012

היקף התערבות על הכרעת שמאי מכריע לאחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

היקף התערבות על הכרעת שמאי מכריע אחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה כניסתו של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- […]
31/05/2012

חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש!

חוק ההתיישנות "התיישן" הגיע העת להתחדש! מאת עו"ד צבי שוב, יפעת בן אריה חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958 הנוכחי (להלן:"החוק"), נחקק לפני למעלה מ-53 שנים, שעה שתורת […]
31/05/2012

מאמר רמיסת זכויות קניין ברגל גסה(2)

רמיסת זכויות הקניין ברגל גסה / עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה בהלכת "קרסיק" הידועה (בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה (2) […]
31/05/2012

היטל השבחה – מה שחשוב שכל עורך דין העוסק בנדל"ן ידע

היטל השבחה – מה שחשוב שכל עורך דין העוסק בנדל"ן ידע עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה עורכי הדין העוסקים בתחומי המקרקעין בכלל ותכנון ובנייה בפרט, […]
29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 33

מאמר בנושא:  הוראת סעיף 190(א) לחוק התכנון והבניה – מגישה מצמצמת לגישה מרחיבה? [בעקבות ע"א 6539/09 הועדה המקומית לתו"ב "לב הגליל" נ' כמאל מוחמד נסאר שניתן […]
29/05/2012

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 32

מאמר בנושא: סוגיות בדיני פירוק שיתוף במקרקעין בצל פסיקת בתי המשפט עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים: תכנון ובניה שר הפנים הסמיך ועדות תכנון נוספות לאישור תוספת בנייה […]
14/05/2012

הפקעות – ע"א 8622/07, ע"א 2685/10 אהוד רוטמן נ' מע"צ

בית המשפט העליון קובע פה-אחד בהרכב מורחב של 5 שופטים, בהלכה תקדימית כי ככלל הפקעת מקרקעין על פי פקודת הדרכים, כשהחלק שנותר בידי בעל המקרקעין לא […]