עו"ד ספיר זילבר

22/11/2018

ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ" ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור

        ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ"  ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור מאת עו"ד צבי שוב […]
18/11/2018

התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה

        התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2558/07 […]
13/11/2018

רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית

        רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו ניתנו באותה סוגיה שני […]
07/11/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 111

                                                    […]
07/11/2018

מועד אחרון להתקשר בעסקת מכר לשם קבלת הטבת מס שבח

          מאמר מועד אחרון להתקשר בעסקת מכר לשם קבלת הטבת מס שבח מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין במסגרת השיקולים של […]
04/11/2018

חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות

        חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
01/11/2018

ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל

        ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ערר […]
11/10/2018

התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה

        התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ע"א 4872/17 המועצה המקומית […]
08/10/2018

תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם?

          מאמר תמ"א 38 גוברת על תכניות כוללניות, האמנם? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בדיני התכנון והבנייה קיימת הירארכיה בין […]
08/10/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 110

                                                    […]
05/09/2018

הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר

          מאמר הגיעה העת לאכיפת החלטות ועדות הערר מאת עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד ספיר זילבר במאמר זה להלן, נדון בסוגיית אכיפת […]
05/09/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 109

                                                    […]
21/08/2018

תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית

        תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2371/05 מיטשניק יצחק ואח' […]
09/08/2018

"תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית"

        תשלום חלף היטל השבחה מכוח סעיף 21 לתוספת השלישית מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר מספר הליך: עע"מ 1953/13 עיריית רמת השרון […]
07/08/2018

השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין

          מאמר השפעת התקדמות הטכנולוגיה על ביצוע עסקאות במקרקעין מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו התבשרנו על כך שמכשיר […]
07/08/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 108

                                                    […]
18/07/2018

" לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"- על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת ירידת ערך

          מאמר " לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין […]
18/07/2018

הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים

          מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד יפעת בן אריה […]
18/07/2018

תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית

          מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד אלי הירש לאחרונה נכנס לתוקפו […]
15/07/2018

"חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018"

      חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   הרינו לעדכן כי הצעת חוק התכנון והבניה […]
10/07/2018

"מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה?"

      מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: ו"ע […]
05/07/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 107

      מאמר "לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת […]
18/06/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 106

    מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
03/05/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 105

      מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אלי הירש עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים […]