עו"ד ספיר זילבר

04/06/2019

לאן מועדות פניה של הותמ"ל?

        מאמר לאן מועדות פניה של הותמ"ל? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד מעיין אזולאי בעוד חודשים ספורים (7.8.19) תסתיים תקופת ההארכה הראשונה של […]
02/06/2019

איחור בהגשת תביעת פיצויי ירידת ערך יזכה בשיכון חלוף סביר בלבד

        איחור בהגשת תביעת פיצויי ירידת ערך יזכה בשיכון חלוף סביר בלבד מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה   מספר הליך: […]
08/05/2019

בחינת חזקת התא המשפחתי בראי הפסיקה

        מאמר בחינת חזקת התא המשפחתי בראי הפסיקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר ברכישה או מכירת דירה עולה לעיתים השאלה האם […]
08/05/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 117

      מאמר בחינת חזקת התא המשפחתי בראי הפסיקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים עודכנו תקנות המכר […]
14/04/2019

תמ"א 38 – תמריץ כלכלי משמעותי

        תמ"א 38 – תמריץ כלכלי משמעותי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר הליך: עע"מ 1752/18 ראובן רוסו ואח' נ' […]
10/04/2019

הפיצוי הדו שלבי – משמעות תביעת פיצויים בשלב ההפקעה בלבד

        הפיצוי הדו שלבי – משמעות תביעת פיצויים בשלב ההפקעה בלבד מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ה"פ 7775-06-15 הדרי […]
07/04/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 116

    מאמר היטל השבחה בעיר הגדולה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים אגף רישום והסדר מקרקעין – שינויים […]
07/04/2019

היטל השבחה בעיר הגדולה

        מאמר היטל השבחה בעיר הגדולה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים תכנוניים רבים בהאצת קידום התכנון […]
28/03/2019

הסמכות להצמיד – האם סעיף 59 לחוק המקרקעין מסמיך את המפקח על המקרקעין להורות על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף למבנים או אגפים ב"בית מורכב"?

        הסמכות להצמיד – האם סעיף 59 לחוק המקרקעין מסמיך את המפקח על המקרקעין להורות על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף למבנים או אגפים […]
11/03/2019

סוגיות בתכנון ראוי בבקשה להקלות

      סוגיות בתכנון ראוי בבקשה להקלות מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה מספר הליך: ערר נת/1131/0918 פרץ לוזון חברה לבנייה ופיתוח בע"מ […]
06/03/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 115

    מאמר בין ודאות לגמישות בהליכי תכנון מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים יישום חדש באתר רשות המיסים […]
06/03/2019

בין ודאות לגמישות בהליך התכנוני

        מאמר בין ודאות לגמישות בהליך התכנוני מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון בדיני התכנון והבניה קיים כל העת המתח בין שמירה […]
25/02/2019

'הנחיות מרחביות' בתל אביב

      'הנחיות מרחביות' בתל אביב מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: ערר 5198/16 ענת מוסרי ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב תל- […]
25/02/2019

המשקל שיש לתת להיבט הכלכלי בבקשה להיתר מכח תמ"א 38 – הריסה ובניה

      המשקל שיש לתת להיבט הכלכלי בבקשה להיתר מכח תמ"א 38 – הריסה ובניה מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס , מתמחה   […]
07/02/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 114

                                                    […]
07/02/2019

זכויות בניה על הגג – האם ואת מי משביחות?

          מאמר זכויות בניה על הגג – האם ואת מי משביחות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אילת חותה היחס בין דיני התכנון […]
23/01/2019

כיבוד החוק על ידי רשות ציבורית

        כיבוד החוק על ידי רשות ציבורית מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי , מתמחה   מספר הליך: ת"א 51744-03-16 ערכאה: בית […]
08/01/2019

זכות הייזום בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור – האם ניתנת למימוש?

          מאמר זכות הייזום בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור – האם ניתנת למימוש? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, […]
08/01/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 113

                                                    […]
02/01/2019

אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית)

        אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית) מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אילת חותה מספר הליך: בר"ם […]
31/12/2018

לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה של התכנית "המשביחה"

        לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה […]
10/12/2018

הקניית שטח ציבורי לרשות בפרויקטים פרטיים

          מאמר הקניית שטח ציבורי לרשות בפרויקטים פרטיים מאת עו"ד צבי שוב ומר אליאור לוי, מתמחה על פי הערכות של הלשכה המרכזית […]
10/12/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 112

                                                    […]
06/12/2018

פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965

        פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, מתמחה מספר הליך: עררים […]