עו"ד ספיר זילבר

23/03/2017

השבחה של דירות גג וגן? וסוגיית פטור מהיטל השבחה לדירות עד 140 מ"ר

          השבחה של דירות גג וגן? מאת עו"ד צבי שוב ואריאל פל   שם ומספר הליך:  עמ"נ 59261-06-14  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון […]
20/03/2017

מתי הסכם אופציה יחשב כאופציה ומתי יהווה ראשית להסכם מכר

          מתי הסכם אופציה יחשב כאופציה ומתי יהווה ראשית להסכם מכר מאת עו"ד צבי שוב ואמיר דרמר   שם ומספר הליך: ע"א […]
16/03/2017

השפעת מס ריבוי דירות על התקשרות בעסקאות קומבינציה

          מאמר השפעת מס ריבוי דירות על התקשרות בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין במקרים רבים בעלי קרקעות מתחבטים […]
13/03/2017

תוקפם של מצגים טרום חוזיים בעסקאות קבלן

      תוקפם של מצגים טרום חוזיים בעסקאות קבלן מאת עו"ד צבי שוב ואמיר דרמר   שם ומספר הליך: רע"א 1103/17, אופרה על הים בע"מ […]
06/03/2017

ביטול תכנית בשל איחור במועדים הקבועים בחוק

      ביטול תכנית בשל איחור במועדים הקבועים בחוק מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   שם ומספר הליך: ערר 29/16 החברה לפיתוח […]
01/03/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 91

        מאמר השפעת מס ריבוי דירות על התקשרות בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים […]
23/02/2017

מגמה נמשכת? לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם אם זה מבוסס על ציפיות כלליות ערטילאיות, אך בנטרול ציפיות ספקולטיביות גרידא.

         מגמה נמשכת? לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי,  גם אם זה מבוסס על […]
02/02/2017

פספוס של היטל

      פספוס של היטל  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: עת"מ 56451-02-16 שולץ נ' עיריית רחובות ערכאה: בית המשפט […]
01/02/2017

התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה

        מאמר התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל  כידוע, […]
31/01/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 90

        מאמר התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל  עדכוני […]
18/01/2017

התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה חלה לגבי שטח שהושבח בתכנית משביחה הן לגבי שטח ימי והן לגבי שטח שהפך ליבשה, מיהות החייב בהיטל השבחה.

    התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה חלה לגבי שטח שהושבח בתכנית משביחה הן לגבי שטח ימי והן לגבי שטח שהפך ליבשה. מיהות החייב בהיטל השבחה […]
15/01/2017

בית המשפט העליון קבע "אין תוקף לדרישת כתבי שיפוי, זוהי פרקטיקה לא חוקית", אך נראה כי "עוד לא נאמרה המילה האחרונה"

      בית המשפט העליון קבע "אין תוקף לדרישת כתבי שיפוי, זוהי פרקטיקה לא חוקית", אך נראה כי "עוד לא נאמרה המילה האחרונה" תהיות והשלכות […]
03/01/2017

האם הגיע קץ ל"שחזור הזכויות"?

        האם הגיע קץ ל"שחזור הזכויות"?   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   שם ומספר הליך: עת"מ (מרכז) 1761-03-16 פרשיד פרטיאלי […]
29/12/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 89

      מאמר בית המשפט העליון קבע: "אין תוקף לדרישת כתבי שיפוי, זוהי פרקטיקה לא חוקית",  אך נראה כי "עוד לא נאמרה המילה האחרונה" תהיות […]
18/12/2016

דרישת הרשויות המקומיות לשיפוי מאת היזמים בגין תביעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה אינה חוקית

      דרישת הרשויות המקומיות לשיפוי מאת היזמים בגין תביעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה אינה חוקית   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
15/12/2016

בין "ציפייה ספקולטיבית" ל-"פוטנציאל עמום": לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם אם זה מבוסס על ציפיות כלליות ערטילאיות, אך בנטרול ציפיות ספקולטיביות גרידא

          בין "ציפייה ספקולטיבית" ל-"פוטנציאל עמום": לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם […]
14/12/2016

התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה

          התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה   מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל   […]
14/12/2016

תיקון 3 א לתמ"א 38 הנוגע לשינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש פורסם ברשומות

        תיקון 3 א לתמ"א 38 הנוגע לשינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש פורסם ברשומות מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת […]
07/12/2016

האם דין הסכם עם תנאי מתלה כדין הסכם אופציה בהתייחס למועד המימוש בהיטל השבחה

      האם דין הסכם עם תנאי מתלה כדין הסכם אופציה בהתייחס למועד המימוש בהיטל השבחה   מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה   […]
07/12/2016

הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין

      הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין ישנם מקרים שונים של שותפות במקרקעין, כך לדוגמא כאשר מספר אנשים ירשו יחדיו […]
05/12/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 88

        מאמרים, עדכוני חקיקה, וחידושי פסיקה בנושאים: תכנון ובנייה ומקרקעין עריכה מקצועית: עו"ד צבי שוב ניהול ועריכה: עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד אמיר […]
04/12/2016

מודעת אבל

    המערכת מתכבדת להודיע   בצער רב ובלב דואב   על פטירתו של   עו"ד משה שוב ז"ל, היקר באדם   הלוויה תתקיים היום, יום […]
30/11/2016

ההשוואה של קרקע לתחנת כוח כקרקע לתעשייה היא המתאימה ביותר לצורך בחינת קיומה של השבחה

    ההשוואה של קרקע לתחנת כוח כקרקע לתעשייה היא המתאימה ביותר לצורך בחינת קיומה של השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם […]
22/11/2016

בג"ץ קובע כי תכנית איחוד וחלוקה היא אמצעי תכנוני ולכן יש לשקול רק צורך תכנוני ואין לעשות שימוש באמצעי זה למטרות פיצוי גרידא שלא נובע מצורך תכנון של אותו מתחם קרקע

        "שלא יצאו הנפקעים קרחים מכאן ומכאן"  תכנית איחוד וחלוקה היא אמצעי תכנוני ולכן יש לשקול רק צורך תכנוני ואין לעשות שימוש באמצעי […]