עו"ד ספיר זילבר

29/12/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 89

      מאמר בית המשפט העליון קבע: "אין תוקף לדרישת כתבי שיפוי, זוהי פרקטיקה לא חוקית",  אך נראה כי "עוד לא נאמרה המילה האחרונה" תהיות […]
18/12/2016

דרישת הרשויות המקומיות לשיפוי מאת היזמים בגין תביעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה אינה חוקית

      דרישת הרשויות המקומיות לשיפוי מאת היזמים בגין תביעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה אינה חוקית   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
15/12/2016

בין "ציפייה ספקולטיבית" ל-"פוטנציאל עמום": לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם אם זה מבוסס על ציפיות כלליות ערטילאיות, אך בנטרול ציפיות ספקולטיביות גרידא

          בין "ציפייה ספקולטיבית" ל-"פוטנציאל עמום": לשם קביעת פיצויי ירידת ערך לפי ס' 197, יש להתחשב במלוא ערך המקרקעין בשוק החופשי, גם […]
14/12/2016

התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה

          התחשבות בפוטנציאל וציפיות שנוצרו עקב תכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצורך תחשיב היטל ההשבחה   מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל   […]
14/12/2016

תיקון 3 א לתמ"א 38 הנוגע לשינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש פורסם ברשומות

        תיקון 3 א לתמ"א 38 הנוגע לשינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש פורסם ברשומות מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת […]
07/12/2016

האם דין הסכם עם תנאי מתלה כדין הסכם אופציה בהתייחס למועד המימוש בהיטל השבחה

      האם דין הסכם עם תנאי מתלה כדין הסכם אופציה בהתייחס למועד המימוש בהיטל השבחה   מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה   […]
07/12/2016

הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין

      הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין ישנם מקרים שונים של שותפות במקרקעין, כך לדוגמא כאשר מספר אנשים ירשו יחדיו […]
05/12/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 88

        מאמרים, עדכוני חקיקה, וחידושי פסיקה בנושאים: תכנון ובנייה ומקרקעין עריכה מקצועית: עו"ד צבי שוב ניהול ועריכה: עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד אמיר […]
04/12/2016

מודעת אבל

    המערכת מתכבדת להודיע   בצער רב ובלב דואב   על פטירתו של   עו"ד משה שוב ז"ל, היקר באדם   הלוויה תתקיים היום, יום […]
30/11/2016

ההשוואה של קרקע לתחנת כוח כקרקע לתעשייה היא המתאימה ביותר לצורך בחינת קיומה של השבחה

    ההשוואה של קרקע לתחנת כוח כקרקע לתעשייה היא המתאימה ביותר לצורך בחינת קיומה של השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם […]
22/11/2016

בג"ץ קובע כי תכנית איחוד וחלוקה היא אמצעי תכנוני ולכן יש לשקול רק צורך תכנוני ואין לעשות שימוש באמצעי זה למטרות פיצוי גרידא שלא נובע מצורך תכנון של אותו מתחם קרקע

        "שלא יצאו הנפקעים קרחים מכאן ומכאן"  תכנית איחוד וחלוקה היא אמצעי תכנוני ולכן יש לשקול רק צורך תכנוני ואין לעשות שימוש באמצעי […]
18/11/2016

להסרה מרשימת התפוצה אנא מלאו את הטופס במדוייק.

16/11/2016

נפקותן של פעולות בלתי חוקיות במקרקעין לשם קביעת שיעור פיצויים וחיובים

        מאמר נפקותן של פעולות בלתי חוקיות במקרקעין לשם קביעת שיעור פיצויים וחיובים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון האם יש מקום […]
13/11/2016

השתק שיפוטי, השלכתן של טענות סותרות וכן קריאתו של ביהמ"ש העליון למחוקק : "מוטב שקביעת הגבולות הראויים של הפטור בהיטל השבחה תובהר בחקיקה"

        השתק שיפוטי, השלכתן של טענות סותרות וכן קריאתו של ביהמ"ש העליון למחוקק : "מוטב שקביעת הגבולות הראויים של הפטור בהיטל השבחה תובהר […]
03/11/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 87

        מאמרים, עדכוני חקיקה, וחידושי פסיקה בנושאים: תכנון ובנייה ומקרקעין עריכה מקצועית: עו"ד צבי שוב ניהול ועריכה: עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד אמיר […]
01/11/2016

בית המשפט קורא למוסדות התכנון "לא לדחות למחר מה שניתן (וחובה) לעשות היום"

          בית המשפט קורא למוסדות התכנון "לא לדחות למחר מה שניתן (וחובה) לעשות היום"   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל […]
31/10/2016

דחיית היתר בניה לנוכח שיקולים לבר תכנוניים – צביונה הדתי של השכונה

        דחיית היתר בניה לנוכח שיקולים לבר תכנוניים – צביונה הדתי של השכונה   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי   שם […]
13/10/2016

חלוקת הכנסות בין רשויות

        חלוקת הכנסות בין רשויות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: ערר 18/16 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בנימינה- גבעת […]
10/10/2016

זכויות בנייה בבית משותף

        זכויות בנייה בבית משותף  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   שם ומספר הליך: ע"א 6900/14, דן לויט נ' חנה בנבנישתי […]
06/10/2016

בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב אין לכלול "ראש נזק" נוסף של עלות מיגון שהיא חיצונית לירידת ערך המקרקעין

        בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב אין לכלול "ראש נזק" נוסף של עלות מיגון שהיא חיצונית לירידת ערך המקרקעין.  מאת עו"ד צבי […]
06/10/2016

זכות העיון בהיתר בניה

        זכות העיון בהיתר בניה  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי   שם ומספר הליך: עע"מ 1662/14 יחיא ג'יוסי ואח' נ' הוועדה […]
05/10/2016

אי מיצוי הליכים

      אי מיצוי הליכים   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   שם ומספר הליך: בג"ץ 6354/16 שמחה הרוש נ' שר הפנים ואח' […]
22/09/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 86

        מאמרים, עדכוני חקיקה, וחידושי פסיקה בנושאים: תכנון ובנייה ומקרקעין עריכה מקצועית: עו"ד צבי שוב ניהול ועריכה: עו"ד יפעת בן אריה ועו"ד אמיר […]
20/09/2016

חוק הרשות להתחדשות עירונית- קווים לדמותו

          חוק הרשות להתחדשות עירונית- קווים לדמותו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי תחום ההתחדשות העירונית קיים במחוזותינו כבר למעלה מעשור, […]