עו"ד ספיר זילבר

29/08/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 85

        מאמר   מאמר מתנות בין קרובים – בעקבות השינויים הצפויים בהסדר המס שיחול על "בעלי דירות מרובות" מאת עוה"ד צבי שוב ואמיר […]
29/08/2016

מתנות בין קרובים – בעקבות השינויים הצפויים בהסדר המס שיחול על "בעלי דירות מרובות"

      מתנות בין קרובים – בעקבות השינויים הצפויים בהסדר המס שיחול על "בעלי דירות מרובות" מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר הממשלה, בקידומו […]
14/08/2016

אופן יישומה של "הקלת כחלון" – סעיף 151(ב3)(1) לחוק התכנון והבניה

      אופן יישומה של "הקלת כחלון" – סעיף 151(ב3)(1) לחוק התכנון והבניה   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   שם ומספר הליך: […]
08/08/2016

היחס שבין תביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התו"ב, לבין תביעת פיצויים על בסיס דיני הנזיקין הכלליים

      היחס שבין תביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התו"ב, לבין תביעת פיצויים על בסיס דיני הנזיקין הכלליים     מאת עו"ד צבי שוב […]
07/08/2016

דרך חישוב מס רכישה בבני זוג

          דרך חישוב מס רכישה בבני זוג   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   שם ומספר הליך: ע"א 4006/13, ברייר […]
03/08/2016

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות המחייבות שקיפות מצד משווקי קרקעות בעת מכירת קרקעות שאינן זמינות לבניה

      ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות המחייבות שקיפות מצד משווקי קרקעות בעת מכירת קרקעות שאינן זמינות לבניה   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
03/08/2016

נדחתה בקשה לדיון נוסף בעניין הלכת "אופק קרדן"

        נדחתה בקשה לדיון נוסף בעניין הלכת "אופק קרדן"   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: דנ"מ  4093/16 […]
27/07/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 84

        מאמר    הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין  מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר     עדכוני […]
27/07/2016

הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין

      מאמר הסכמי שיתוף – כדרך למימוש וחלוקת זכויות בין שותפים במקרקעין מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר ישנם מקרים שונים של שותפות […]
25/07/2016

תיווך בלעדי וחזקת "הגורם היעיל".

    תיווך בלעדי וחזקת "הגורם היעיל" מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי   שם ומספר הליך: רעא 4036/16 קבוצת בראל נכסים בע"מ ואח' נ' […]
20/07/2016

תכנית איחוד וחלוקה – "משחק סכום אפס"

          תכנית איחוד וחלוקה – "משחק סכום אפס" מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן נדולני   שם ומספר הליך: עת"מ 9062-09-14 דפנה […]
13/07/2016

"שווי מכירה" – התמורה החייבת במס בעסקת מקרקעין

    "שווי מכירה"- התמורה החייבת במס בעסקת מקרקעין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי   שם ומספר הליך: ע"א 4140/15 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות […]
30/06/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 83

        מאמר תיקון חוק המכר- האמנם מגן על הרוכשים? מאת עוה"ד צבי שוב וקרן זוקין   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   חוק […]
28/06/2016

סמכותו העניינית של המפקח חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק

        סמכותו העניינית של המפקח חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק   מאת עו"ד […]
15/06/2016

האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נחשבת כתכנית מפורטת שניתן לגבות בגינה היטל השבחה?

          האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נחשבת כתכנית מפורטת שניתן לגבות בגינה היטל השבחה?   מאת עו"ד צבי […]
14/06/2016

"רמת הפירוט הנדרשת משמאי מכריע בשומתו".

    רמת הפירוט הנדרשת משמאי מכריע בשומתו   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה   שם ומספר הליך: ערר 6118/15 י. לי –דה […]
05/06/2016

יש להתחשב במסמך מדיניות לתמ"א 38 אך הוא אינו חזות הכל.

        יש להתחשב במסמך מדיניות לתמ"א 38 אך הוא אינו חזות הכל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   שם ומספר הליך: […]
02/06/2016

הקריטריונים בהתייחס לטענות שיהוי והתיישנות בהליכי גבייה מנהליים

        הקריטריונים בהתייחס לטענות שיהוי והתיישנות בהליכי גבייה מנהליים   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה   שם ומספר הליך: עע"ם […]
02/06/2016

האם הסתיימה תקופת הפאודליזם?

        מאמר האם הסתיימה תקופת הפאודליזם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה "בימים שמכבר היו בעלי הקרקעות – הפאודלים – בעלי ההון […]
30/05/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 82

      מאמר האם הסתיימה תקופת הפאודליזם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים • תקנות התכנון והבנייה (בעל […]
18/05/2016

השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה

            השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   לאחר […]
18/05/2016

האם ובאלו מצבים רשאית ועדת הערר לאשר פשרה שמשמעותה הפחתת החיוב בהיטל השבחה?

        האם ובאלו מצבים רשאית ועדת הערר לאשר פשרה שמשמעותה הפחתת החיוב בהיטל השבחה?   מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה […]
11/05/2016

ביטול הלכת "קנית" – יזם בתקופת פיתוח נמצא במעמד של "חוכר לדורות" לצורך תשלום של היטל השבחה

        ביטול הלכת "קנית" – יזם בתקופת פיתוח נמצא במעמד של "חוכר לדורות"  לצורך תשלום של היטל השבחה   מאת עו"ד צבי שוב […]
02/05/2016

תחולת הלכת "דירות יוקרה" על הסכמים באופן רטרואקטיבי

    תחולת הלכת "דירות יוקרה" על הסכמים באופן רטרואקטיבי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   שם ומספר הליך: ה"פ 50755-11-11 לנדקו ישראל ייזום […]