עדכוני פסיקה

30/05/2021

אין להרחיב את הפגיעה העקיפה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

      אין להרחיב את הפגיעה העקיפה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: בר"מ 783/19 אורי […]
23/02/2021

הסמכות להאריך מועד לתיקון שומת מס שבח

      הסמכות להאריך מועד לתיקון שומת מס שבח מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דנה הולנדר ביטון שם ומספר ההליך: ע"א 9817/17 מנהל מיסוי מקרקעין […]
09/02/2021

תכנית איחוד וחלוקה בהכרח משביחה?

      תכנית איחוד וחלוקה בהכרח משביחה? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: ת"א 43084-03-16 ניהו בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה […]
08/12/2020

הערכת שווי המכירה בעסקת קומבינציה ממוצע בין שיטת ההשוואה לשיטת החילוץ

      הערכת שווי המכירה בעסקת קומבינציה ממוצע בין שיטת ההשוואה לשיטת החילוץ מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר מזרחי מספר ההליך: ע"א 5738/17 חיים […]
18/11/2020

מחוז המרכז לא יפוצה בגין אובדן פוטנציאל תכנוני

      מחוז המרכז לא יפוצה בגין אובדן פוטנציאל תכנוני מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: בר"מ 245/18 ז'אן צ'רלס שוורץ […]
15/11/2020

הנחיות מרחביות לא יכללו שיקול דעת

      הנחיות מרחביות לא יכללו שיקול דעת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: ערר 7099/17 ארגון הקבלנים והבונים בפתח תקווה […]
04/11/2020

הסמכות להאריך את המועד הקבוע לתיקון שומה מעבר לארבע שנים

      הסמכות להאריך את המועד הקבוע לתיקון שומה מעבר לארבע שנים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין   שם ומספר ההליך: ו"ע 68019-07-18 […]
30/09/2020

מדיניות ספציפית בתמ"א 38 – ראויה ורצויה

      מדיניות ספציפית בתמ"א 38 – ראויה ורצויה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עת"מ 40392-06-20 חברת י. מאנע ושות' […]
16/09/2020

תמ"א 38 – שיקול דעת רחב בפתרון חנייה

      תמ"א 38 – שיקול דעת רחב בפתרון חנייה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עע"מ 846/20 ועדת הערר לתכנון […]
23/07/2020

העליון קבע סופית – אין להתחשב בפוטנציאל לא ממומש לשינוי ייעוד בעת הערכת שווי מקרקעין במסגרת תביעת פיצויים

      העליון קבע סופית – אין להתחשב בפוטנציאל לא ממומש לשינוי ייעוד בעת הערכת שווי מקרקעין במסגרת תביעת פיצויים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
15/07/2020

קרקע רמ"י – במקרה שהוענקו זכויות מוגבלות בקרקע ללא מכרז יש לאמוד את מלוא השווי בהתאם לדין התכנוני התקף

      קרקע רמ"י – במקרה שהוענקו זכויות מוגבלות בקרקע ללא מכרז יש לאמוד את מלוא השווי בהתאם לדין התכנוני התקף מאת עו"ד צבי שוב […]
13/07/2020

פירוק שיתוף בדרך של מכירת הקרקע למרבה במחיר עדיפה על רישום בית משותף מקום בו הצדדים עשויים להינזק כלכלית והפרידה לא תהא אמיתית

      פירוק שיתוף בדרך של מכירת הקרקע למרבה במחיר עדיפה על רישום בית משותף מקום בו הצדדים עשויים להינזק כלכלית והפרידה לא תהא אמיתית […]
14/06/2020

כשקיימת מחלוקת בדבר גובה פיצויי ההפקעה – ניתן יהיה לפנות לשמאי מכריע רק אם כלל בעלי הזכויות המופיעים בהודעות ההפקעה בחרו באופציה זו

      כשקיימת מחלוקת בדבר גובה פיצויי ההפקעה – ניתן יהיה לפנות לשמאי מכריע רק אם כלל בעלי הזכויות המופיעים בהודעות ההפקעה בחרו באופציה זו […]
26/05/2020

סמכות שהואצלה על ידי שר האוצר תידון בבית המשפט לעניינים מנהליים

      סמכות שהואצלה על ידי שר האוצר תידון בבית המשפט לעניינים מנהליים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: בג"ץ 1562/20 […]
17/05/2020

מה מרחב שק"ד התכנוני בבחינת בקשה להיתר מכוח תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38?

      מה מרחב שק"ד התכנוני בבחינת בקשה להיתר מכוח תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר […]
21/04/2020

ועדת הערר – הנישומים בהיטל השבחה בגין תכנית פינוי-בינוי הם בעלי המקרקעין דרך חישוב ההיטל הוא דירות קימות+זכויות בנייה לעומת דירות חדשות

      ועדת הערר – הנישומים בהיטל השבחה בגין תכנית פינוי-בינוי הם בעלי המקרקעין דרך חישוב ההיטל הוא דירות קימות+זכויות בנייה לעומת דירות חדשות מאת […]
01/04/2020

ביה"מ העליון – אין להתחשב בפוטנציאל לא ממומש לשינוי ייעוד בעת הערכת שווי מקרקעין במסגרת תביעה לתשלום פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התו"ב

      ביה"מ העליון – אין להתחשב בפוטנציאל לא ממומש לשינוי ייעוד בעת הערכת שווי מקרקעין במסגרת תביעה לתשלום פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התו"ב […]
12/03/2020

האומנם יש להפחית פיצויים בגין תכניות עבר כלליות לתשתית ציבורית שפגעו בקרקע, אך לא אפשרו לתבוע מכוחן?

      האומנם יש להפחית פיצויים בגין תכניות עבר כלליות לתשתית ציבורית שפגעו בקרקע, אך לא אפשרו לתבוע מכוחן? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
12/02/2020

כביש "בגין" עלה ביוקר לעיריית ירושלים

      כביש "בגין" עלה ביוקר לעיריית ירושלים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: ת"א 7163/05 עיריית ירושלים ואח' נ' אריה […]
30/01/2020

רשות מקומית תוכל לפעול מחוץ לתחום שיפוטה

      רשות מקומית תוכל לפעול מחוץ לתחום שיפוטה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עע"מ 2134/18 מוהנא עארף נ' הועדה […]
15/01/2020

המועד הרלוונטי לתחולת תקן 413 הוא מועד החלטת הועדה המקומית בבקשה להיתר

      המועד הרלוונטי לתחולת תקן 413 הוא מועד החלטת הועדה המקומית בבקשה להיתר מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: עת"מ […]
15/01/2020

תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין

      תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   […]
17/12/2019

מה בין בר יהודה לדירות יוקרה?

      ?מה בין בר יהודה לדירות יוקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר ההליך: בר"מ 1245/15 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים […]
19/11/2019

המועד לבחינת הזכאות לפטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבת דירה – יום אישור התכנית המשביחה

      המועד לבחינת הזכאות לפטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבת דירה – יום אישור התכנית המשביחה מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, […]