עדכוני פסיקה

30/07/2019

רמת הפירוט הנדרשת של תכנית בעלת השפעה ניכרת

      רמת הפירוט הנדרשת של תכנית בעלת השפעה ניכרת מאת עו"ד צבי שוב, ומר עומר עבאדה, מתמחה   שם ומספר הליך: עע"ם 2605/18 עיריית […]
07/07/2019

העליון הכריע : זכות הפריסה נתונה ליחידים בלבד

      העליון הכריע : זכות הפריסה נתונה ליחידים בלבד מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: ע"א 3012/18 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה […]
19/06/2019

יש לנהוג על פי תקן 11 של מועצת שמאי המקרקעין בהתייחס להכללת רכיב המע"מ בקביעת שווי מקרקעין מושבחים

       בהתייחס להכללת רכיב המע"מ בקביעת שווי מקרקעין מושבחים ?מתי מוסמכת הוועדה המקומית לאשר תכנית להקמת תחנת תדלוק מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
16/06/2019

מתי מוסמכת הוועדה המקומית לאשר תכנית להקמת תחנת תדלוק?

      מתי מוסמכת הוועדה המקומית לאשר תכנית להקמת תחנת תדלוק? מאת עו"ד צבי שוב ומר עומר עבדה, מתמחה מספר ההליך: בג"ץ 506/18 גולדן פוינט […]
10/06/2019

חישוב מחדש" של זכויות בנייה ו"שחרורם" של שטחים ששימשו עבור ממ"ד לבניית שטחים עיקריים

      "חישוב מחדש" של זכויות בנייה ו"שחרורם" של שטחים ששימשו עבור ממ"ד לבניית שטחים עיקריים מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה מספר […]
02/06/2019

איחור בהגשת תביעת פיצויי ירידת ערך יזכה בשיכון חלוף סביר בלבד

        איחור בהגשת תביעת פיצויי ירידת ערך יזכה בשיכון חלוף סביר בלבד מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה   מספר הליך: […]
14/04/2019

תמ"א 38 – תמריץ כלכלי משמעותי

        תמ"א 38 – תמריץ כלכלי משמעותי מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   מספר הליך: עע"מ 1752/18 ראובן רוסו ואח' נ' […]
10/04/2019

הפיצוי הדו שלבי – משמעות תביעת פיצויים בשלב ההפקעה בלבד

        הפיצוי הדו שלבי – משמעות תביעת פיצויים בשלב ההפקעה בלבד מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ה"פ 7775-06-15 הדרי […]
28/03/2019

הסמכות להצמיד – האם סעיף 59 לחוק המקרקעין מסמיך את המפקח על המקרקעין להורות על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף למבנים או אגפים ב"בית מורכב"?

        הסמכות להצמיד – האם סעיף 59 לחוק המקרקעין מסמיך את המפקח על המקרקעין להורות על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף למבנים או אגפים […]
11/03/2019

סוגיות בתכנון ראוי בבקשה להקלות

      סוגיות בתכנון ראוי בבקשה להקלות מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה מספר הליך: ערר נת/1131/0918 פרץ לוזון חברה לבנייה ופיתוח בע"מ […]
25/02/2019

'הנחיות מרחביות' בתל אביב

      'הנחיות מרחביות' בתל אביב מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: ערר 5198/16 ענת מוסרי ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב תל- […]
25/02/2019

המשקל שיש לתת להיבט הכלכלי בבקשה להיתר מכח תמ"א 38 – הריסה ובניה

      המשקל שיש לתת להיבט הכלכלי בבקשה להיתר מכח תמ"א 38 – הריסה ובניה מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס , מתמחה   […]
23/01/2019

כיבוד החוק על ידי רשות ציבורית

        כיבוד החוק על ידי רשות ציבורית מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי , מתמחה   מספר הליך: ת"א 51744-03-16 ערכאה: בית […]
02/01/2019

אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית)

        אין לחייב בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר (במובחן משימוש חורג מתכנית) מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אילת חותה מספר הליך: בר"ם […]
31/12/2018

לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה של התכנית "המשביחה"

        לקזז או לא לקזז? קיזוז עלות עודפת שנדרשה להקמת חניון תת קרקעי במסגרת תחשיב היטל השבחה, גם בשעה שהחניון הוקם בטרם אישורה […]
06/12/2018

פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965

        פגיעה עקיפה- תביעה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה התש"ה- 1965 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, מתמחה מספר הליך: עררים […]
22/11/2018

רישום הערת הפקעה מקנה לרשות זכות חזקה ופינוי המחזיק

        רישום הערת הפקעה מקנה לרשות זכות חזקה ופינוי המחזיק מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר סרוסי, מתמחה מספר הליך: רע"א 7215/18 זיו […]
22/11/2018

ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ" ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור

        ביהמ"ש העליון קבע כי אין "לתפוס טרמפ"  ולהכליל בתכנית לדיור לאומי שטח פארק שנועד לשרת את כל האזור מאת עו"ד צבי שוב […]
18/11/2018

התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה

        התרשלת? שילמת! רשם המקרקעין ישלם פיצויים על אי רישום הודעת הפקעה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2558/07 […]
13/11/2018

רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית

        רכישת קרקע שהופקעה לא תתאפשר כאשר העסקה הייתה רצונית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בימים אלו ניתנו באותה סוגיה שני […]
04/11/2018

חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות

        חרף לשון החוק – ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית משביחה הכוללת הוראות מפורטות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר […]
01/11/2018

ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל

        ועדת הערר: כאשר הבהרות השמאי המכריע לא מספקות – דין השומה להתבטל מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ערר […]
11/10/2018

התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה

        התחייבות של ראש מועצה מקומית לתמיכה בתכנית מבוטלת מעיקרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ע"א 4872/17 המועצה המקומית […]
21/08/2018

תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית

        תקיפת טבלאות איזון והקצאה תעשה במסגרת תקיפת תכנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר הליך: ת"א 2371/05 מיטשניק יצחק ואח' […]