עו"ד ספיר זילבר

18/07/2018

" לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"- על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת ירידת ערך

          מאמר " לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין […]
18/07/2018

הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים

          מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד יפעת בן אריה […]
18/07/2018

תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית

          מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד אלי הירש לאחרונה נכנס לתוקפו […]
15/07/2018

"חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018"

      חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   הרינו לעדכן כי הצעת חוק התכנון והבניה […]
10/07/2018

"מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה?"

      מתי הוצאות פיתוח שנטלה על עצמה הרוכשת יכללו במסגרת שומת מס רכישה? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: ו"ע […]
05/07/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 107

      מאמר "לא ידענו, לא ראינו, לא שמענו"-  על הצורך במתן חובת הודעה אישית בגין אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין והזכות להגשת תביעת […]
18/06/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 106

    מאמר הצעת חוק לצמצום הפטור מהיטל השבחה לנכסים שבבעלות מוסדות ציבוריים עוברת במחשכים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
03/05/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 105

      מאמר תיקון 124 לחוק התכנון והבניה – רישוי עוקף לועדה מקומית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אלי הירש עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים […]
30/04/2018

אין מקום ל"שחזור זכויות" גם ביחס לשטח שלא הופקע פורמלית על ידי הרשויות, אולם משמש בפועל כדרך ואינו מוחזק על ידי בעליו הרשום

      אין מקום ל"שחזור זכויות" גם ביחס לשטח שלא הופקע פורמלית על ידי הרשויות, אולם משמש בפועל כדרך ואינו מוחזק על ידי בעליו הרשום […]
12/04/2018

"דינו של חוב היטל השבחה בפשיטת רגל"

    דינו של חוב היטל השבחה בפשיטת רגל מאת עו"ד צבי שוב ומר אליאור לוי, מתמחה מספר הליך: ע"א 4260/16  מאיר אלעזר נגד עיריית הוד […]
10/04/2018

מס שבח – האם מגבלת 4 השנים לתיקון שומה חלה רק על תיקון ישיר ולא על תיקון עקיף?

      מס שבח – האם מגבלת 4 השנים לתיקון שומה חלה רק על תיקון ישיר ולא על תיקון עקיף? מאת עו"ד צבי שוב וגב' […]
29/03/2018

חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי

        מאמר חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד עמיעד גולדברגר האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין שינוי תכנית […]
29/03/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 104

      מאמר חיוב בהיטל השבחה בגין תכנית בינוי מאת עו"ד צבי שוב, ועו"ד עמיעד גולדברגר    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   תיקון 122 […]
27/03/2018

האם ועדת הערר מוסמכת להורות על הפחתת סכום היטל ההשבחה בנימוק שגביית מלוא הסכום תביא לגביית יתר?

      האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אלי הירש מספר הליך: בר"ם 4367/16 אהרון מאיר […]
21/03/2018

הלכת ארידור תחול גם על חוקי הפקעה נוספים

      הלכת ארידור תחול גם על חוקי הפקעה נוספים מאת עו"ד צבי שוב אליאור לוי, מתמחה מספר הליך: רע"א 7330/17 דאוד תומא ואח' נ' רשות מקרקעי […]
18/03/2018

האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות?

      האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן מספר הליך: בר"ם 2090/16, 2273/16 הוועדה […]
14/03/2018

איזון בין תחולתה בזמן של הלכת רוטמן ובין האינטרס הציבורי שבביצוע הפקעות תוך שמירה על מסגרת תקציב הולמת

      איזון בין תחולתה בזמן של הלכת רוטמן ובין האינטרס הציבורי שבביצוע הפקעות תוך שמירה על מסגרת תקציב הולמת מאת עו"ד צבי שוב וגב' […]
12/03/2018

חיוב היטל השבחה בהסכם מסחרי לניוד זכויות

      חיוב היטל השבחה בהסכם מסחרי לניוד זכויות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר מספר הליך: עררים 048+196/15/48פרויקט רמת סיב בע"מ ואח' נ' […]
07/03/2018

דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין

        מאמר דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין מאת עו"ד קורל דרליצ'מן, וגב' ספיר זילבר, מתמחה בימים אלו פורסמו הליכי מכרז, במסגרת הליך פירוק […]
07/03/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 103

      מאמר דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין מאת עו"ד קורל דרליצ'מן, וגב' ספיר זילבר, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   עדכון על […]
27/02/2018

הבחנה בין העברת מקרקעין בהעברה רצונית לבין העברה בכפייה לעניין הזכות לרכוש בחזרה מקרקעין בהתאם לסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה

      הבחנה בין העברת מקרקעין בהעברה רצונית לבין העברה בכפייה לעניין הזכות לרכוש בחזרה מקרקעין בהתאם לסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה מאת עו"ד צבי […]
21/02/2018

שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס

      שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: עמ"נ 42234-04-16 ואח' ועדה מקומית לתכנון […]
08/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018

      חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה  הרינו לעדכן כי ביום 7.2.2018 פורסם בספר החוקים (מס' […]
05/02/2018

חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו

        מאמר חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד במציאות שבה אנו חיים, צפיפות […]