עו"ד ספיר זילבר

09/08/2017

פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017

      פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017 מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   […]
03/08/2017

קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי ייעודן

        מאמר קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי ייעודן מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי בחודשים האחרונים הופתעו חוכרים רבים של […]
03/08/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 96

      מאמר   קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי יעודן מאת עוה"ד צבי שוב ודניאל גלעדי    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   […]
24/07/2017

הפקעה לצורך ציבורי קונקרטי

      הפקעה לצורך ציבורי קונקרטי מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 2784/15 עיריית פתח תקווה ואח' נ' יוסף […]
09/07/2017

קרן חניה בהיטל השבחה – לקזז או לא לקזז

      קרן חניה בהיטל השבחה – לקזז או לא לקזז מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עמ"נ 2152-05-16 הועדה […]
03/07/2017

תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה

        מאמר תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד וגלעד שמעון לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון מס' […]
03/07/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 95

      מאמר   תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה מאת עוה"ד צבי שוב וגלעד שמעון    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים […]
02/07/2017

ביהמ"ש העליון בדיון נוסף הכריע: פטור מהיטל השבחה יינתן לכל מחזיק בנפרד, למעט בני משפחת אחת

      ביהמ"ש העליון בדיון נוסף הכריע: פטור מהיטל השבחה יינתן לכל מחזיק בנפרד, למעט בני משפחת אחת מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה […]
20/06/2017

פירוק שיתוף במקרקעין בכפיפת דיני חוק הירושה תשכה – 1965

      פירוק שיתוף במקרקעין בכפיפת דיני חוק הירושה תשכה – 1965 מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   מספר הליך: עמ"ש 49602-02-14 […]
06/06/2017

תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?!

        מאמר תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?! מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד […]
06/06/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 94

      מאמר   תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?! מאת עוה"ד צבי שוב וקורל […]
05/06/2017

סדקים בהלכות "אליק רון" ו"אופל קרדן"?

      סדקים בהלכות "אליק רון" ו"אופל קרדן"? מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה שם ומספר הליך:  עמ"נ 22395-09-15 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל […]
17/05/2017

על רשות לקיים התחייבותה לתמוך בתכנית להשבחת זכויות

      על רשות לקיים התחייבותה לתמוך בתכנית להשבחת זכויות  מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה שם ומספר הליך:  ת"א 26011-08-16 מאיר אפרת אחזקות […]
04/05/2017

שאלת ההשבחה בתכנית מרפסות

      שאלת ההשבחה בתכנית מרפסות מאת עוה"ד צבי שוב וגלעד שמעון שם ומספר הליך :  עררים מס' 8069/11+8118/12+8136/11+8022/13+8069/14 ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות נ' אבי […]
03/05/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 93

        מאמר אופן חישוב מנין הדירות של "תא משפחתי" לצורך חבות במס "ריבוי דירות" מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר     עדכוני […]
03/05/2017

אופן חישוב מנין הדירות של "תא משפחתי" לצורך חבות במס "ריבוי דירות"

    מאמר אופן חישוב מנין הדירות של "תא משפחתי" לצורך חבות במס "ריבוי דירות" מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דפנה סירוטה-הולנדר סוגיית חזקת התא המשפחתי, […]
27/04/2017

תביעה על החלטת ועדת השגות של רמ"י – תיבחן בהתאם לכללים של הדין המנהלי או של המשפט האזרחי?

      תביעה על החלטת ועדת השגות של רמ"י – תיבחן בהתאם לכללים של הדין המנהלי או של המשפט האזרחי? מאת עוה"ד צבי שוב ואמיר […]
26/04/2017

סעיף 109א' לחוק התכנון והבניה – החובה להעביר דיון לוועדה המחוזית בחלוף המועד הקבוע בסעיף

      סעיף 109א' לחוק התכנון והבניה – החובה להעביר דיון לוועדה המחוזית בחלוף המועד הקבוע בסעיף   מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, […]
09/04/2017

אכיפה ועונשין בתחום עבירות תכנון ובנייה, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) התשע"ז-2017

      אכיפה ועונשין בתחום עבירות תכנון ובנייה, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) התשע"ז-2017   מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה […]
05/04/2017

האם הגיע העת להכיר באפשרות מימוש זכויות הבנייה המאושרות במקרקעין כחריג לעקרון החלוקה בעין?

      מאמר האם הגיע העת להכיר באפשרות מימוש זכויות הבנייה המאושרות במקרקעין כחריג לעקרון החלוקה בעין? תא (רח') 50069-10-14 חביב לוי החזקות בע"מ נ' […]
03/04/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 92

        מאמר האם הגיע העת להכיר באפשרות מימוש זכויות הבנייה המאושרות במקרקעין כחריג לעקרון החלוקה בעין? מאת עוה"ד צבי שוב וקורל דרליצ'מן   […]
23/03/2017

השבחה של דירות גג וגן? וסוגיית פטור מהיטל השבחה לדירות עד 140 מ"ר

          השבחה של דירות גג וגן? מאת עו"ד צבי שוב ואריאל פל   שם ומספר הליך:  עמ"נ 59261-06-14  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון […]
20/03/2017

מתי הסכם אופציה יחשב כאופציה ומתי יהווה ראשית להסכם מכר

          מתי הסכם אופציה יחשב כאופציה ומתי יהווה ראשית להסכם מכר מאת עו"ד צבי שוב ואמיר דרמר   שם ומספר הליך: ע"א […]
16/03/2017

השפעת מס ריבוי דירות על התקשרות בעסקאות קומבינציה

          מאמר השפעת מס ריבוי דירות על התקשרות בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין במקרים רבים בעלי קרקעות מתחבטים […]