עו"ד ספיר זילבר

27/03/2018

האם ועדת הערר מוסמכת להורות על הפחתת סכום היטל ההשבחה בנימוק שגביית מלוא הסכום תביא לגביית יתר?

      האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אלי הירש מספר הליך: בר"ם 4367/16 אהרון מאיר […]
21/03/2018

הלכת ארידור תחול גם על חוקי הפקעה נוספים

      הלכת ארידור תחול גם על חוקי הפקעה נוספים מאת עו"ד צבי שוב אליאור לוי, מתמחה מספר הליך: רע"א 7330/17 דאוד תומא ואח' נ' רשות מקרקעי […]
18/03/2018

האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות?

      האם ניתן לחייב בהיטל השבחה בגין אישור תשריט לאיחוד חלקות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן מספר הליך: בר"ם 2090/16, 2273/16 הוועדה […]
14/03/2018

איזון בין תחולתה בזמן של הלכת רוטמן ובין האינטרס הציבורי שבביצוע הפקעות תוך שמירה על מסגרת תקציב הולמת

      איזון בין תחולתה בזמן של הלכת רוטמן ובין האינטרס הציבורי שבביצוע הפקעות תוך שמירה על מסגרת תקציב הולמת מאת עו"ד צבי שוב וגב' […]
12/03/2018

חיוב היטל השבחה בהסכם מסחרי לניוד זכויות

      חיוב היטל השבחה בהסכם מסחרי לניוד זכויות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר מספר הליך: עררים 048+196/15/48פרויקט רמת סיב בע"מ ואח' נ' […]
07/03/2018

דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין

        מאמר דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין מאת עו"ד קורל דרליצ'מן, וגב' ספיר זילבר, מתמחה בימים אלו פורסמו הליכי מכרז, במסגרת הליך פירוק […]
07/03/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 103

      מאמר דרכים יצירתיות לפירוק שיתוף במקרקעין מאת עו"ד קורל דרליצ'מן, וגב' ספיר זילבר, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   עדכון על […]
27/02/2018

הבחנה בין העברת מקרקעין בהעברה רצונית לבין העברה בכפייה לעניין הזכות לרכוש בחזרה מקרקעין בהתאם לסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה

      הבחנה בין העברת מקרקעין בהעברה רצונית לבין העברה בכפייה לעניין הזכות לרכוש בחזרה מקרקעין בהתאם לסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה מאת עו"ד צבי […]
21/02/2018

שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס

      שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: עמ"נ 42234-04-16 ואח' ועדה מקומית לתכנון […]
08/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018

      חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה  הרינו לעדכן כי ביום 7.2.2018 פורסם בספר החוקים (מס' […]
05/02/2018

חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו

        מאמר חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד במציאות שבה אנו חיים, צפיפות […]
05/02/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 102

      מאמר חקיקה חדשנית לרישום תלת ממדי של חלקות ומגרשים בטאבו מאת עוה"ד צבי שוב ואביבית דוד    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   […]
29/01/2018

ביטול הפקעה לצורך 'מקווה טהרה'

      ביטול הפקעה לצורך 'מקווה טהרה' מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן מספר הליך: עע"מ 7946/16 שלומית הרץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה. […]
25/01/2018

מעתה גם חברות יכולות לפרוס

      מעתה גם חברות יכולות לפרוס מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה מספר הליך: ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח' נ' מנהל […]
18/01/2018

האם לא הגיעה העת להכריע בשאלת סיווגה של זכות מכח טבלת הקצאה שטרם נרשמה בפנקס המקרקעין האם בזכות קניינית עסקינן או בזכות אובליגטורית?

      האם לא הגיעה העת להכריע בשאלת סיווגה של זכות מכח טבלת הקצאה שטרם נרשמה בפנקס המקרקעין האם בזכות קניינית עסקינן או בזכות אובליגטורית? […]
10/01/2018

פרשנות תכנית על רקע הסביבה התכנונית והמשפטית במועד בו אושרה

      פרשנות תכנית על רקע הסביבה התכנונית והמשפטית במועד בו אושרה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר   מספר הליך: ערר רה/85224/12 מגן […]
07/01/2018

היוון בעסקאות קומבינציה

        מאמר היוון בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה כידוע, עסקת קומבינציה הינה עסקה שבה בעל מקרקעין מוכר לקבלן […]
07/01/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 101

      מאמר   היוון בעסקאות קומבינציה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   ·    חוק התכנון […]
03/01/2018

פיצול צמודי קרקע – "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו

      "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר   הרינו להודיעכם, כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל-אביב במינהל התכנון […]
31/12/2017

שחזור זכויות- העמימות נמשכת

      שחזור זכויות- העמימות נמשכת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: עתמ (ת"א) 34561-04-17 ניסן אברהם וסופיה סימן טוב נ' […]
19/12/2017

תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו

      תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: עמ"נ 55176-12-13 נגור ואח' נ' הועדה […]
10/12/2017

פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית?

      פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: ת"א 24950-12-15 […]
05/12/2017

הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965

        מאמר הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש  הדין הישראלי מכיר בזכותו […]
04/12/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 100

      מאמר   הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש    עדכוני חקיקה/ חקיקת […]