עו"ד ספיר זילבר

31/12/2017

שחזור זכויות- העמימות נמשכת

      שחזור זכויות- העמימות נמשכת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן   מספר הליך: עתמ (ת"א) 34561-04-17 ניסן אברהם וסופיה סימן טוב נ' […]
19/12/2017

תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו

      תמ"מ 21/3 – תביעות ירידת הערך נדחו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: עמ"נ 55176-12-13 נגור ואח' נ' הועדה […]
10/12/2017

פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית?

      פיצויי הפקעה – האם גם בגין שימוש בפועל, שאינו תואם תכנית? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   מספר הליך: ת"א 24950-12-15 […]
05/12/2017

הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965

        מאמר הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש  הדין הישראלי מכיר בזכותו […]
04/12/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 100

      מאמר   הזכות לעיין במסמכי התכנית – סעיף 96א לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מאת עוה"ד צבי שוב ואלי הירש    עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
23/11/2017

מה דינו ומה תוקפו של הסכם בתנאי מתלה, בהסתיים התקופה שהוקצבה להתקיימות התנאים, אך בטרם ניתנה הודעת ביטול על ידי אחד מהצדדים

      מה דינו ומה תוקפו של הסכם בתנאי מתלה, בהסתיים התקופה שהוקצבה להתקיימות התנאים, אך בטרם ניתנה הודעת ביטול על ידי אחד מהצדדים מאת […]
23/11/2017

הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

      ועדות הערר מוסמכות לאשר פשרות בהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   מספר הליך: עמ"נ 36378-06-16 מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה […]
12/11/2017

הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

      הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 4560/15 הועדה […]
06/11/2017

המועד הקובע להשבחה בגין זכויות המותנות בהליך הקלה הוא מועד מתן ההקלה

      המועד הקובע להשבחה בגין זכויות המותנות בהליך הקלה הוא מועד מתן ההקלה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   מספר הליך: עמ"נ […]
05/11/2017

חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי

        מאמר חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה היטל השבחה כידוע, הינו תשלום חובה […]
05/11/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 99

      מאמר   חובת תשלום היטל השבחה – פטור למוסד ציבורי מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים […]
16/10/2017

מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה

      מכירת מניות בחברה אינה מהווה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: ערר 85250/11 […]
02/10/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 98

      מאמר   "תכניות לשינוי ייעוד עוברות ב"מחשכים" וללא הודעות אישיות לבעלי הקרקע" מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה    עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
31/08/2017

האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?

        מאמר האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קובי ממוקה  כידוע, […]
31/08/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 97

      מאמר   האם סמכויותיהן של ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה כוללות נושאים חיצוניים לחוק התו"ב?  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קובי ממוקה    […]
30/08/2017

שאלת הסמכות – היתר לשימוש חורג מתכנית מופקדת

      שאלת הסמכות – היתר לשימוש חורג מתכנית מופקדת מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 5004/16 א.נ גוסטו נכסים […]
30/08/2017

לוועדת ערר הסמכות לקבוע מגבלות שימוש במסגרת בקשה להיתר בנייה

      לוועדת ערר הסמכות לקבוע מגבלות שימוש במסגרת בקשה להיתר בנייה מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 7344/16 הועדה […]
23/08/2017

האם מוסמכת ועדת ערר להנפיק היתר בניה, בהתאם לסעיף 157 לחוק התו"ב, מקום בו הועדה המקומית נמנעה מלעשות כן?

      האם מוסמכת ועדת ערר להנפיק היתר בניה, בהתאם לסעיף 157 לחוק התו"ב, מקום בו הועדה המקומית נמנעה מלעשות כן? מאת עו"ד צבי שוב […]
16/08/2017

עסקה נוגדת להסכם שיתוף שלא נרשם במרשם המקרקעין

      עסקה נוגדת להסכם שיתוף שלא נרשם במרשם המקרקעין מאת עוה"ד צבי שוב וקובי ממוקה   מספר הליך: ע"א 48/16 ציון דהאן נ' יגאל […]
09/08/2017

פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017

      פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017 מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   […]
03/08/2017

קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי ייעודן

        מאמר קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי ייעודן מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי בחודשים האחרונים הופתעו חוכרים רבים של […]
03/08/2017

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 96

      מאמר   קול קורא להשבת קרקעות רמ"י בעקבות שינוי יעודן מאת עוה"ד צבי שוב ודניאל גלעדי    עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   […]
24/07/2017

הפקעה לצורך ציבורי קונקרטי

      הפקעה לצורך ציבורי קונקרטי מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עע"מ 2784/15 עיריית פתח תקווה ואח' נ' יוסף […]
09/07/2017

קרן חניה בהיטל השבחה – לקזז או לא לקזז

      קרן חניה בהיטל השבחה – לקזז או לא לקזז מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   מספר הליך: עמ"נ 2152-05-16 הועדה […]