עו"ד ספיר זילבר

27/08/2015

ניוזלטר משפטי עו"ד על נדל"ן – "השבת אגרות שנגבו שלא כדין – נקודת האיזון"

      שם ומספר הליך: ע"א 4708/14 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ופרץ בוני הנגב נ' המועצה המקומית גן יבנה וערעור שכנגד ערכאה: בית המשפט […]
24/08/2015

" האם נס ליחה של הרשות מכללא?"

      האם נס ליחה של הרשות מכללא? מאת עוה"ד צבי שוב ונפתלי פרידמן   שם ומספר הליך: ע"א 6757/13, 7255/13 מרים אביטסם נחום ואח' […]
10/08/2015

הכרה באפשרות של הגשת תביעה נגד שמאי שמונה עקב הסכמת הצדדים על ידי ביהמ"ש מחייבת ריסון וזהירות יתרים

. . הכרה באפשרות של הגשת תביעה נגד שמאי שמונה עקב הסכמת הצדדים על ידי ביהמ"ש מחייבת ריסון וזהירות יתרים מאת עוה"ד צבי שוב ואמיר דרמר […]
09/08/2015

לצורך קביעת שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם, יש מקום להתחשב בשימוש בפועל במקרקעין, מקום שהוא נעשה עשרות שנים, על אף שאיננו תואם את ייעוד המקרקעין

. . לצורך קביעת שווי המקרקעין במצב תכנוני קודם, לצרכי היטל השבחה, יש להתחשב בשימוש בפועל במקרקעין, מקום שהוא נעשה עשרות שנים, אף שאיננו תואם את […]
03/08/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 72

        מאמר – פירוק שיתוף בחלוקה שוויונית בעין, מציאות או אידיאל? מאת עוה"ד צבי שוב ועידית אייזדורפר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים […]
03/08/2015

פירוק שיתוף בחלוקה שוויונית בעין, מציאות או אידיאל?

        מאמר פירוק שיתוף בחלוקה שוויונית בעין, מציאות או אידיאל? מאת עוה"ד צבי שוב ועידית אייזדורפר בעלות משותפת במקרקעין, מיסודה יוצרת מערכת יחסים […]
22/07/2015

היטל השבחה "סדר פעולות להגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה"

        סדר פעולות להגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל שם ומספר הליך: עמ"נ 877-09-14 יוספיאן ואח' נ' הוועדה […]
14/07/2015

הנזקים שלאחר התכנית

. הנזקים שלאחר התכנית מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל שם ומספר הליך: ת"א 39066-04-13 קטן ואח' נ' נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ואח'. […]
29/06/2015

במלאת שנה לפסק הדין בעניין "אליק רון" – בחינת השפעתו על עסקאות מכר וניסוח חוזים

        במלאות שנה לפסק הדין בעניין "אליק רון" – בחינת השפעתו על עסקאות מכר וניסוח חוזים מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דפנה סירוטה […]
28/06/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 71

. . מאמר    במלאת שנה לפסק הדין בעניין "אליק רון" – בחינת השפעתו על עסקאות מכר וניסוח חוזים. מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר […]
24/06/2015

תא (מרכז) 35981-02-10 חובות המוטלות על מוסדות התכנון אל מול הסיכון אותו נוטל האזרח

    חובות המוטלות על מוסדות התכנון אל מול הסיכון אותו נוטל האזרח מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש שם ומספר הליך: תא (מרכז) 35981-02-10 דנישרא […]
07/06/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 70

. מאמר – 8 שנים של תלאות וייסורים בדרך לפירוק השיתוף, מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים · שימור – קביעת […]
04/06/2015

ועדות מקומיות לא יוכלו לדרוש תשלומי היטל השבחה בעת הזמנת שומה וכל עוד אין מימוש

. . ועדות מקומיות לא יוכלו לדרוש תשלומי היטל השבחה בעת הזמנת שומה וכל עוד אין מימוש אין הועדות המקומיות מוסמכות להתנות את מסירת שומות היטל […]
04/06/2015

תביעות 197/הפקעה – "כביש מס' 9 – פיצויים קשים לזיהוי"

. . כביש מס' 9 – פיצויים קשים לזיהוי מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל ביום 7.9.2005 פורסמה למתן תוקף תכנית תשתיות לאומיות "תת"ל/3, 4/6" המפרטת […]
04/06/2015

תביעות 197- סוגיות מעניינות בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך- ס' 197 לחוק התו"ב

.     . סוגיות מעניינות בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך- ס' 197 לחוק התו"ב מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש שם ומספר הליך: עמ"נ (ת"א) […]
01/06/2015

מיסוי מקרקעין – : ע"א 914/14 מידטאון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל-אביב

      האם ניתן להוון תשלומים לצורך קביעת "שווי המכירה" והאם התחייבויות המוכר שהומחו לקונה יגדילו את "שווי המכירה"? מאת עוה"ד צבי שוב ואמיר דרמר […]
01/06/2015

תכנון ובניה – עררים 6017/15; 6042/15 בני וקנין ושלמה כהן ואח' נ' הו"מ לתו"ב אשקלון והכשרה חברה לביטוח בע"מ

      ועדה מקומית תימנע מהוצאת היתר בניה בתקופה בה ניתן להגיש ערר מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל שם ומספר הליך: עררים 6017/15; 6042/15 […]
28/05/2015

8 שנים של תלאות וייסורים בדרך לפירוק השיתוף

        8 שנים של תלאות וייסורים בדרך לפירוק השיתוף מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש ביום 16.4.2015 ניתן פסק דינו של בית […]
21/05/2015

היטל השבחה ערר (צפון) 8146/13 חברת חשמל לישראל בע"מ נ' הו"מ לתכנון ובניה יזרעאלים

. . . התחלת שימוש בפועל והארכת תוקף היתרים כמועדי מימוש לעניין היטל השבחה אשר לבסוף הורתה ועדת הערר על ביטול דרישת היטל השבחה בסך של […]
14/05/2015

עדכון על פסק דין מיום 4.5.15 ת"א 2430/02 שוויצר ואח' נ' פינת החמד חברה לבניין בע"מ ואח'

. . . . אחריות בנזיקין הוטלה על אורגנים בחברה יזמית ועל חברת החשמל מאת עוה"ד צבי שוב ועידית אייזדורפר    שם ומספר הליך: ת"א 2430/02 שוויצר […]
12/05/2015

עע"מ 6240/12 דנקנר נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה ואח'

      האם ניתן להוציא היתר בנייה מכוח תכנית טרם אישורה? מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש שם ומספר הליך: עע"מ 6240/12 דנקנר נ' ועדת […]
07/05/2015

היטל השבחה – בר"מ 8689/14 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק נ' מבני תעשיה בע"מ

      החלת כלל "ההשתק השיפוטי" על הסכם פשרה בו התקבלה טובת הנאה אף אם בית המשפט לא דן בטענה לגופה מאת עוה"ד צבי שוב […]
07/05/2015

היטל השבחה – עררים מס' 420-432/13; 408-412/14 עמותת בהנחל עליון ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש.

        בדרך ל"קנית" עוצרים ב"נוה בנין" ו"בלוך" מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל שם ומספר הליך: עררים מס' 420-432/13; 408-412/14 עמותת בהנחל עליון […]
03/05/2015

סמכות הרשויות המקומיות לקבוע בתוכניות מתאר עירוניות מדיניות למימוש זכויות עפ"י תמ"א 38

    סמכות הרשויות המקומיות לקבוע בתוכניות מתאר עירוניות מדיניות למימוש זכויות עפ"י תמ"א 38 מאת עוה"ד צבי שוב וקרן זוקין כידוע, מטרתה הראשית של תכנית […]