עו"ד ספיר זילבר

03/03/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 79

———— ששש מאמר –   ישלמו עבור הטרמפ? האם בעלי חלקות שלא השתתפו בהליכי תכנון חייבים בהשתתפות בהוצאות היזם? מאת עוה"ד צבי שוב ועופר פרץ עדכוני […]
02/03/2016

האם גילוי ייעודו של נכס למחרת חתימתו של הסכם מכר בין צדדים, תחשב טעות או הטעיה והאם תהווה עילה לביטול ההסכם?

      האם גילוי ייעודו של נכס למחרת חתימתו של הסכם מכר בין צדדים, תחשב טעות או הטעיה והאם תהווה עילה לביטול ההסכם? מאת עו"ד […]
28/02/2016

דירה שהושכרה בפטור ממס, האם ניתן לנכות מהשבח הוצאות והאם יש להפחית משווי הרכישה את הפחת הנצבר?

    דירה שהושכרה בפטור ממס, האם ניתן לנכות מהשבח הוצאות והאם יש להפחית משווי הרכישה את הפחת הנצבר? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר […]
11/02/2016

"שחזור היסטורי?"- שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה

        "שחזור היסטורי?"- שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל בלאיש שם ומספר הליך: ערר מס' 184/14 שרגא […]
09/02/2016

חישוב זכויות לפי תמ"א/2/38 – יישום בעידן של חוסר בהירות

. חישוב זכויות לפי תמ"א/2/38 – יישום בעידן של חוסר בהירות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן נדולני שם ומספר הליך: ערר מס' 461/15 שאהור סולימן […]
01/02/2016

תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות

      תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות מאת עוה"ד צבי שוב וקרן נדולני "מטמון נמצא בלב ים". כך פותח […]
31/01/2016

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 78

        מאמר –  תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת – על ציר הגמישות וחוסר הוודאות מאת עוה"ד צבי שוב וקרן נדולני עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
28/01/2016

"פנה או שלם"

. פנה או שלם מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: ת"א 40400-03-11 ר.ש.נ.י. בנין והשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל. ערכאה: בית המשפט […]
19/01/2016

"גבולותיה" של תכניות איחוד וחלוקה

      "גבולותיה" של תכנית איחוד וחלוקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה שם ומספר הליך: עת"מ 27052-05-15 בן משה ואח' נ' הועדה […]
13/01/2016

"מועד המימוש בחוזה עם תנאי מתלה הוא מועד כריתת החוזה"

      מועד המימוש בחוזה עם תנאי מתלה הוא מועד כריתת החוזה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל שם ומספר הליך: שולמית לוינסון בשם […]
06/01/2016

הפקעת הקשת המזרחית

        הפקעת ה"קשת המזרחית" מאת עו"ד צבי שוב ושי רוזן, מתמחה שם ומספר הליך: ה"פ 6114-11-13 יהונתן שסטוביץ ואח' נ' נתיבי ישראל החברה […]
31/12/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 77

  מאמר –   סוף מעשה במחשבה תחילה מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים   חוק ההתייעלות הכלכלית (שיעור מס מופחת […]
30/12/2015

סוף מעשה במחשבה תחילה – הקושי באי החלת סופיות הדיון על מוסדות התכנון

        סוף מעשה במחשבה תחילה ____________________________________________________________________ מאת – עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל אחד מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל, הינו עקרון […]
29/12/2015

אושר התיקון ל"תקנות שבס"- תותר תוספת של 20% בשטחי הבניה משטח הבנייה הכולל לטובת הוספת יחידות דיור במסגרת הליך של הקלה*

      אושר התיקון ל"תקנות שבס"- תותר תוספת של 20% בשטחי הבניה משטח הבנייה הכולל לטובת הוספת יחידות דיור במסגרת הליך של הקלה* מאת עוה"ד […]
22/12/2015

"נספח לשומה מכרעת"- האם קיימת חייה כזאת?

    "נספח לשומה מכרעת"- האם קיימת חייה כזאת? מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש שם ומספר הליך: ערר מס' 85185/12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים […]
10/12/2015

"יש לראות בשווי מכירה לצרכי מס שבח את השווי ביום ההסכם, ואין התפתחויות מאוחרות וחיצוניות להסכם יכולות לשנות שווי זה"

/ "יש לראות בשווי מכירה לצרכי מס שבח את השווי ביום ההסכם, ואין התפתחויות מאוחרות וחיצוניות להסכם יכולות לשנות שווי זה" מאת עו"ד צבי שוב ושי […]
07/12/2015

השגה על שומת מקרקעין – עיגונה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304 בחקיקה ראשית

. השגה על שומת מקרקעין עיגונה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304 בחקיקה ראשית מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש לאחר שנים של אי בהירות […]
06/12/2015

"שחזר זכויויתנו כקדם"

/ שחזר זכויותינו כקדם? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה שם ומספר הליך: עת"מ 17184-09-13 משה רוט ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז […]
01/12/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 76

   . / מאמר    מוסד השמאי המכריע בראי הזמן, האם יצר אמות מידה שקרבו בין עמדת הוועדה והנישומים? מאמר אורח מאת כב' הש' (בדימוס) נחמה […]
23/11/2015

"עד 197 שנה"

      עד 197 שנה? מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה שם ומספר הליך: עמ"נ (ת"א) 4630-11-13 ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון נ' ליפה […]
11/11/2015

ס' 195 לחוק התו"ב- כשבעל קרקע אומר "כן" למה הוא מתכוון?

    ס' 195 לחוק התכנון והבניה – כשבעל קרקע אומר "כן" למה הוא מתכוון? מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש שם ומספר הליך: עעמ 839/14 […]
09/11/2015

"החטא ועונשו"

      "החטא ועונשו" מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה שם ומספר הליך: ערר מס': 226/15 ד"ר טל אזוב נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה […]
05/11/2015

הצורך ב"חישוב מסלול מחדש" בכל הנוגע להפקעות מכוח תכניות היסטוריות

      הצורך ב"חישוב מסלול מחדש" בכל הנוגע להפקעות מכוח תכניות היסטוריות מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל כידוע, הפקעה היא רכישה כפויה של מקרקעין […]
05/11/2015

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 75

. . מאמר – הצורך ב"חישוב מסלול מחדש" בכל הנוגע להפקעות מכוח תכניות היסטוריות מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים […]