תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין

 

 

 


תנאי מקדמי לתחולת תמריצי תמ"א 38 – קיומו של בניין שנבנה מכוח היתר בנייה כדין

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר

 

מספר ההליך: עע"מ 8265/18 דגש לוג'יסטיק בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון

ערכאה: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, בפני כב' הרכב השופטים, י' עמית, ד' ברק-ארז, ד' מינץ.

תאריך מתן פסק הדין: 13.1.20

פרטי המקרקעין: מקרקעין הידועים כגוש 6415 חלקה 680, ברחוב בראשית 2 רמת השרון.

ב"כ המשיבות: עוה"ד אבי להם ושי כהן.

 

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה עתירה בעניין סירוב הועדה המקומית למתן היתר להריסת בניין ובנייתו מחדש לפי תמ"א 38 ותכנית רש/3838.

הבניין מושא הערעור הינו בית משותף בן 9 דירות ברמת השרון. הבניין נבנה במחצית השנייה של שנות ה-70 של המאה הקודמת. המערערת הגישה בקשה למתן היתר הריסה ובניית בניין חדש הכולל 24 יחידות דיור. הועדה המקומית דחתה הבקשה בנימוק שלא ניתן להיתר תוספת זכויות בנייה לפי התכניות, מאחר שהבניין נבנה ללא היתר בנייה כדין.

סעיף 4.1 לתמ"א 38 קובע שני תנאים שמילויים נחוץ לצורך קבלת התמריצים מכוח התמ"א. הראשון, שניתן היתר בנייה. השני, שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 (להלן: "היום הקובע"). ביצוע עבודות חיזוק לבניין שנבנה מכוח היתר בניה שניתן לאחר היום הקובע מתאפשר, אך זאת ללא תמריצי הבנייה. מכל מקום, לבניין שנבנה ללא היתר בנייה, אין תחולה לתמ"א.

בית המשפט העליון, קבע כי לא התקיים התנאי הראשון לתחולתה של תמ"א 38 – קיומו של היתר בנייה כדין, וממילא גם לא התקיים התנאי השני – שההיתר האמור ניתן לפני היום הקובע. אלא שהמערערת טענה, כי אין לבוא עם הדיירים בחשבון בגין מחדלי הקבלן ומחדלי רשויות התכנון. על כן, לשיטת המערערת יש להעדיף את האינטרסים שלהם, ובכלל זה את ההגנה שמעניקה הוראות התמ"א על רכושם וגופם, חרף העובדה שלא ניתן היתר בניה כאמור.

בית המשפט הדגיש, כי המבקש להקים בניין חייב לקבל היתר לכך מרשויות התכנון, ולכן בנייה בהיעדר היתר כדין, לא זו בלבד שאינה יכולה ליהנות מההטבות הניתנות על פי תכנית מאושרת, אלא דינה להיהרס, זאת בתשומת לב למאבק כנגד תופעת עבריינות הבנייה שהפכה למכת מדינה. ברור, כי אין להקל ראש בחשיבות חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אלא שמטרה זו אינה חזות הכל ואין היא מקדשת את האמצעים, ודאי כשמדובר בפגיעה בשלטון החוק.

בית המשפט קבע, כי מתן גושפנקא חוקית לבניין שנבנה ללא היתר בניה כדין, והכרה בבנייה בדיעבד תוך מתן היתר הנושא תאריך הקודם ליום הקובע, ייצור כפי שטענה הוועדה המקומית, אי שוויון ביחס לבניינים אחרים שאף הם נבנו לפני היום הקובע וניתן להם היתר לאחריו.

בית המשפט ציין, כי אם מה שמניע את הדיירים זה הרצון להבטיח את ביטחונם האישי ולחזק את הבניין, הם יכולים לעשות כן בכפוף להוצאת היתר בנייה היום, ובהתאם להוראות התמ"א. התמריצים אותם ניתן לקבל במסגרת התמ"א הם תמריצים בלבד והם לא מהווים תנאי לחיזוק הבניין ולהוספת חדר מוגן לכלל הדירות בבניין.

לאור האמור, הערעור נדחה.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן