הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

נובמבר
23
2017
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

ועדות הערר מוסמכות לאשר פשרות בהיטל השבחה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל

 

מספר הליך: עמ"נ 36378-06-16 מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה בע"מ ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

ערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים לפני כבוד השופט יגאל מרזל

תאריך פסק הדין: 17.11.17

ב"כ הצדדים: עוה"ד עודד רביבו ורועי שטינמץ (ב"כ המערערות); עו"ד בתיה בראף מליכזון (ב"כ הוועדה המקומית) ועו"ד מורן בראון (מפרקליטות מחוז ירושלים בשם היועמ"ש).

 

פסק הדין עוסק בשאלה האם מוסמכת וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה לתת תוקף של החלטה להסכמי פשרה שאליהם הגיעו הוועדה המקומית ובעל קרקע, לרבות הסכמי פשרה המבוססים על שיקולי "סיכוי-סיכון"? וככל שכן, כיצד על וועדת הערר להפעיל את שיקול הדעת כאשר היא נדרשת לאשר הסכם פשרה כאמור.

מדובר בפסק דין חשוב, בו בית המשפט הכריע למעשה במחלוקות השונות שהיו בין וועדות הערר השונות לאחרונה, כשחלקן סברו כי אין בסמכותן לאשר פשרות בהיטל השבחה, חלקן סברו כי הן מוסמכות לאשר הסכמי פשרה ובלבד שיהיו מנומקים ומבוססים על שיקולים שמאיים ומשפטיים וחלקן סברו כי יש בסמכותן לאשר הסכמי פשרה מנומקים כאמור בהיטל השבחה, אך לא כאלה המבוססים על שיקולי "סיכוי-סיכון".

בית המשפט שם סוף למחלוקות שהיו בוועדות הערר, בין היתר לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה אשר התייצב לתת עמדה בתיק, ולאחר שדן ביחס שבין גביית מס אמת לבין פשרה, ועמד על מאפייני וועדת הערר כגוף שיפוטי וכבעלת ידע נרחב בתחום התכנון והבנייה, קבע כי זו מוסכמת לתת תוקף של החלטה להסכמי פשרה, לרבות כאלה המבוססים על שיקולי "סיכוי-סיכון".

באשר לשיקול הדעת שעל וועדת הערר להפעיל בטרם וכתנאי לאישור הסכם פשרה, בית המשפט הסביר, שעליה להשתכנע שמדובר בסוגיה שיש בה אי ודאות אמתית, שההסכם המוצע מחלק את הסיכויים והסיכונים באופן סביר, שאין באישורו משום פגיעה בשוויון בין נישומים ושאישור כאמור צריך להינתן במסגרת החלטה מנומקת של וועדת הערר שתתפרסם באופן פומבי.

הערת המערכת:

נראה שהאפשרות לאישור פשרות בוועדות הערר, תסייע ותקל על קידום פרויקטים ברחבי הארץ, וזאת כאשר הוועדה המקומית והיזם מגיעים להסכמות מנומקות ומבוססות בדבר היטל ההשבחה. שאלה שלא נדונה בפסק הדין, היא האם יש להעניק סמכות דומה לשמאי מכריע?

נציין כי בתי המשפט נוהגים בפועל לאשר פשרות רבות בתחומים שונים, כולל מול רשויות השלטון המקומי והעירייה, ועל פניו כעת מצטרפת וועדת הערר לאפשרות זאת.

בהקשר זה ראוי להזכיר שבימים אלה מנסה לשכת שמאי המקרקעין לקדם הצעת חוק שתאפשר לבעל הקרקע ולנישום להגיע להסכמות בדבר היטל השבחה אשר נדרש על ידי הוועדה המקומית וששיעורו לא עולה על 100,000 ₪, כשהרציונל הוא להימנע מהליכי משפטיים כאשר שיעור היטל אינו גבוה יחסית.