הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

 


 
 

הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית איננה מהווה מימוש

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

 
מספר הליך: עע"מ 4560/15 הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים נ' ETABLISSEMENT SEMOND
ערכאה: בית המשפט העליון בפני כב' השופט י' דנציגר, ע' פוגלמן, ג' קרא.
תאריך מתן החלטה: 8.11.2017.
ב"כ המשיבה: עוה"ד רונן הורוביץ, ירון אלון, יוסף סיסו.
ב"כ היועמ"ש: עו"ד תדמור עציון.
 
ענייננו בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר בחן את המחלוקת בהזמנת שומת היטל השבחה על ידי בעל מקרקעין. הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים טענה שבעל מקרקעין שהזמין שומת היטל השבחה צריך לשלם אותה בעת הזמנתה ולא בעת המימוש וכל דחייה בתשלום תחייב בריבית מהותית.
בית המשפט המחוזי דחה את טענת הועדה המרחבית שרונים וקבע כי הזמנת שומת היטל השבחה אינה יוצרת מועד למימוש זכויות על פי התוספת השלישית, וזכותו של בעל המקרקעין לדחות את תשלום ההיטל למועד המימוש.
בית המשפט המחוזי הדגיש כי הועדה המקומית מחויבת להמציא לבעל מקרקעין את שומת ההיטל השבחה שביקש לגבי מקרקעיו, והיא איננה רשאית לעכב את מסירת השומה עד לתשלום ההיטל במלואו או עד לקבלת התחייבות מצד בעל המקרקעין לשלם את ההיטל מיד עם קבלת השומה.
על פסיקה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון שנדחה, ובית המשפט העליון קבע כי הוא מקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה מיום 18.5.2017, וכן קבע כי הוא מקבל את הממצאים והקביעות של בית המשפט המחוזי במלואם, וההנמקות שעליהן ביסס בית המשפט המחוזי את קביעתו ראויות ונכונות.
הערת המערכת:
המנגנון שיצרו הרשויות בגביית היטל בעת הזמנת השומה, היה מוביל לגביית היטל השבחה שלא כדין, שהרי הדבר לא מהווה מימוש. יתרה מכך, פעולות אלו של הרשויות יצרו ריביות גבוהות לבעלי המקרקעין. בית המשפט העליון עשה סדר בעניין והכריע במחלוקת, הזמנת שומה לא תהווה מימוש.
יש לציין כי המשמעות הינה, כמקובל עד עתה, שזכותו של בעל נכס שמעוניין לידע מה צפי היטל ההשבחה שיהא עליו לשלם בעת מימוש, להזמין שומה ללא חיוב לתשלום הדרישה באותה עת, אולם יהא עליו לקחת בחשבון שבעת קבלת השומה יחל חישוב המועד לניהול הליכי השגה על השומה בועדת הערר או בפני שמאי מכריע.

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן