איחוד וחלוקה – עת"מ 2323/06 אגבבא נ` המועצה הארצית לתו"ב ועדת המשנה לעררים

ינואר
19
2012
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

"ישוחזרו הזכויות / מאת עו"ד צבי שוב

(בעקבות עת"מ (ת"א) 2323/06 עזרא אגבבא ו-23 אח` נ` המועצה הארצית לתכנון ולבנייה – ועדת המשנה לעררים שניתן ביום 29.8.10)

בימ"ש המחוזי בת"א בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים נתן ע"י כב` השופט מודריק, סגן נשיא, ביום 29.8.10 פס"ד תקדימי, לו מחכים בעלי זכויות רבים מזה שנים. הנושא שבא לפתחו של בימ"ש הייתה הסוגיה הקרויה בשם "שחזור זכויות בתכניות איחוד וחלוקה".

ועדה המשנה לעררים של המועצה הארצית ביטלה דה פקטו את המנגנון שנקבע בתכנית ממ/950 שחלה על שטח של 2,624 דונם בגבעת שמואל, בה נקבע שבעלי זכויות ששטחם הופקע שנים קודם לכן לצורך תכנון קטע כביש מכבית, יוכנסו לטבלאות האיחוד וחלוקה ויוקצו להם זכויות אף בגין שטח זה.

ועדה המשנה סברה, כי פיצוי לחוד ותכנון לחוד, ועל אף על העובדה שהרשויות והמדינה התחייבו כלפי הנפקעים כי חלף פיצוי כספי יקבלו זכויות בניה במסגרת התכנית, הרי שהמנגנון אינו חוקי ולא ניתן לשתפם ולערבב תכנון ופיצוי.

בימ"ש קבע, כי השחזור הינו פרקטיקה נפוצה ובעלת הגיון רב שמאפשרת הליכים תכנוניים תוך שיתוף הכלל. כביש מכבית תרם לקבלת הזכויות שמראש תוכננו גם לצורך הפיצוי אולם לא רק, אלא אף היה הגיון תכנוני בפני עצמו, על כן, הורה בימ"ש קבע כי יבוצע השחזור כך שהנפקעים יכללו במסגרת הקבוצה שתקבל זכויות בניה.
נציין, כי שנים רבות נהגו הועדות להתגונן נגד דרישות פיצויים בדרך של שחזור זכויות והחלטת המועצה הארצית שיבשה פתרון זה וגרמה לאי וודאות בנושא.
יש להניח, כי אין זה סוף הדרך וכי הנושא עתיד להתברר אף בבימ"ש העליון.