תוקפם של מצגים טרום חוזיים בעסקאות קבלן


 
 
 

תוקפם של מצגים טרום חוזיים בעסקאות קבלן

מאת עו"ד צבי שוב ואמיר דרמר

 

שם ומספר הליך: רע"א 1103/17, אופרה על הים בע"מ נ' יניה ליטבק ואח'

ערכאה: בית המשפט העליון בשבתו בפני כב' המשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין
תאריך ההחלטה 06.03.17   ב"כ המשיבים: לא צוין.
הרינו לעדכן על החלטה שניתנה בבית המשפט העליון, במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, שדחה ערעור על בית המשפט השלום.
מדובר בענייננו, בתביעה לקבלת פיצוי בגין הטעיה, הפרת חובת תום לב בניהול משא ומתן והפרת חוזה. המשיבים רכשו מהמבקשת שתי דירות פנטהאוז כאשר בעלון פרסום מוקדם שהוצג להם בנוגע לדירות נרשם שטח מסוים אך בפועל, לאחר קבלת החזקה בדירות, גילו המשיבים כי קיבלו דירות הקטנות בכ- 25% משטח הדירות המצוין בעלון.
בית המשפט פותח ומציין, כי רשות ערעור בגלגול שלישי נשקלת במקרים המעוררים שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת, מה שלא מתקיים בענייננו. בית המשפט קובע, כי על חברות בניה לפרט בחוזה את הנתונים "ברחל בתך הקטנה", בפחות מזה נפתח פתח לאי הבנות, למחלוקות ולהתדיינויות והמדיניות השיפוטית הינה להחמיר עם חברות הבניה באשר למצג כלפי לקוחותיהם. ההנחה של בית המשפט היא, כי הגילוי צריך להיות מלא ו"ידידותי למשתמש", באופן שאדם מן היישוב הרוכש דירה, צריך שלא לעמוד בפני "חתול בשק".
בית המשפט סקר את הפסיקה הרבה בנושא וקבע כי, אף לשיטת "האסכולה המקלה", במקרים בהם מדובר "בליבת העסקה", קרי, גודל הנכס הנמכר, על הנתונים להיות בהירים לקונה כשמש בצהרי היום, קל וחומר כאשר מדובר באחוז משמעותי משטח הדירה כבענייננו. במקרים בהם מצוין שטח הדירות בעלון פרסומי בלבד, זכאים המשיבים לפיצוי וזאת אף אם קיים סעיף בחוזה השולל תוקפם של מצגים טרום חוזיים.
במקרה זה קבע בית המשפט כי בחוזה המכר שנחתם בהמשך לעלון הפרסום, לא תוקן השטח והובהר בצורה ברורה, כך שהמסמך המשמעותי יותר היה עלון הפרסום, על כן, החמיר בית המשפט בקביעה על חובת הפיצוי וקיבל את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט לשיעור הפיצוי.
לאור האמור הבקשה נדחתה.
 

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן