זכות העיון בהיתר בניה


 
 

 
 

זכות העיון בהיתר בניה

 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי

 
שם ומספר הליך: עע"מ 1662/14 יחיא ג'יוסי ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ואח'
ערכאה: בית המשפט העליון בפני הרכב כב' השופטים מ' נאור, נ' הנדל וצ' זילברטל.
תאריך החלטה: 05.10.16   ב"כ המשיבים: עוה"ד אלי בן ארי; ערן צין.
 
השאלה שעמדה בבסיסו של פסק הדין הינה, האם קיימת לציבור זכות קנויה לעיון בהיתר בניה, מבלי שיידרש להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע, התש"ח-1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), אם לאו.
בית המשפט העליון קבע, כי לציבור קיימת זכות עיון קנויה לעיון במסמכי היתר הבנייה, בבקשה להיתר בנייה ובכל המסמכים שצורפו לה, לרבות בתיק הבניין, וזאת ללא כל צורך בהגשת בקשה על פי חוק חופש המידע.
קביעתו זו של בית המשפט העליון מושתתת על עמדת המדינה (משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי), כפי שהובאה לפניו במהלך הדיונים, ואשר קיבלה משנה תוקף, במסגרת תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016, אשר פורסמו ברשומות ביום 5.7.2016 ואשר מעידות על כוונת המחוקק כי זכות העיון בהיתר בניה הינה זכות קנויה שאינה מחייבת הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע, עת קובעות הן כי רשות הרישוי תשמור קובץ אלקטרוני חתום של היתרי הבנייה ותפרסמו באתר האינטרנט שלה בתוך 5 ימים מיום שניתן, וכי קובץ אלקטרוני של היתר הבניה יוחזק אצל אחראי הביצוע באתר הבנייה ויוצג לכל דורש (ראה תקנה 61 לתקנות).
כך קובע בית המשפט העליון, כי למעט במקרים חריגים, כמפורט בתקנות, בהם נתקבלה בקשה למתן חיסיון להיתר או חלק ממנו, הרי שהיתר הבניה הוא פומבי ויש להעניק אפשרות לעיון קל ונוח בו לכל המעוניין בכך.
הערעור התקבל, פה אחד, וניתן צו להוצאות בסך של 15,000 ₪ כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה וכ.ח תעשיות מיחזור וקליטת אשפה בע"מ.
 
 

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן