תכנון ובניה כללי – עת"מ 9095-07-10 ו"מ לתו"ב פ"ת נ` הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

ינואר
18
2012


פורסם ע"י:

"אני מורה למשיבה לפעול לעדכון מפות ההכרזה, תוך שנה מיום פסק דין זה, באופן שההכרזה, בהתייחס למקרקעין שהייעוד בהם בתוכניות בניין עיר תקפה שונה, תבוטל."

בעקבות עת"מ 9095-07-10 ו"מ לתו"ב פ"ת נ' הועדה לשמירה על קרקע חקלאית 

בתאריך 30.12.11 ניתן ע"י בית המשפט לעניינים מנהליים מרכז (השופטת ז.בוסתן, עת"מ 9095-07-10 עיריית פ"ת נ. הולקחש"פ) פסק דין המחייב את הולקחש"פ לבטל בתוך כשנה את ההכרזה על קרקעות חקלאיות בכל השטחים בפ"ת בהם חלות תב"עות שייעודן שונה מייעוד חקלאי.

בעתירה שהגישה עיריית פתח תקוה כנגד הועדה לשמירה על קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים (הולקחש"פ), טענה העירייה כי יש לבטל את ההכרזה על היות הקרקעות חקלאיות בכל השטחים עליהם חלות תב"עות בעלות ייעודים שונים (מגורים, מסחר, תעשיה),שכן, כפי העירייה, המשך המצב בו חלות על קרקעות אלו הכרזה חקלאית, מקשה באופן לא מוצדק ולא מידתי על יכולת נקיטת הליכים תכנוניים שונים בקרקעות אלו, אשר הצורך החקלאי בהן עבר מן העולם עם אישור שינוי ייעודן, ומותיר בידי הולקחש"פ סמכותיות שאין בהן כל צורך.

מנגד טענה המדינה, כי לאור תיקון 76 לחוק התכנון והבניה, שונתה המציאות המשפטית ביחס לקרקעות עליהן חלה ההכרזה, וכי לאור תיקון זה אין מקום לבטל את ההכרזה.

יצוין, כי בעבר הגישה העירייה עתירה דומה במסגרת עת"מ (ת"א) 2519/04 במסגרתה מתח בית המשפט (השופט ע. מודריק) ביקורת קשה על הולקחש"פ, אולם חרף ביקורת זו לא מצא לנכון לקבוע סעדים אופרטיביים מן הטעם שאין מקום להתערב בתהליכים אדמיניסטרטיביים פנימיים של הולקחש"פ.

במסגרת ערעור לבית המשפט העליון שהגישה העירייה על פסק הדין (עע"ם 8230/05), התחייבה המדינה להשלים בתוך כשנה את שינוי ההכרזה.

לאחר שחלף זמן והשינוי לא הוצא אל הפועל ע"י הולקחש"פ, הוגשה העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז, בה ניתן כאמור פסק הדין בתאריך 30.12.11.

במסגרת פסק הדין, קיבל בית המשפט את טענות העירייה תוך שהוא סוקר באופן מעמיק את מטרת תיקון 16 לרבות הפניה לדברי ההסבר לתיקון. בעקבות כל אלו הגיע בית המשפט למסקנה כי מטרת התיקון היתה לצמצם ולהפחית הליכים בירוקרטיים במהלך אישור תוכניות בניה נוכח מצוקת שוק הנדל"ן בארץ.

בהתחשב באמור, קבע בית המשפט כי אין מקום לפרש את תיקון 76 ככזה הבא להרחיב את סמכויות הולקחש"פ
ולתת לה האפשרויות מעקב ופיקוח על ביצוע תוכניות מקומיות בקרקע שאינה מיועדת לחקלאות, וכי הפרשנות הנכונה לתיקון 76 הינה, כי מרגע ששונה הייעוד בקרקעות חקלאיות, הרי "שההכרזה לגביהן נחשבת כאות מתה" והולקחש"פ אינה מוסמכת להתערב בנעשה בקרקעות אלה.

*העירייה יוצגה בכל ההליכים הנ"ל ע"י עוה"ד יחזקאל ריינהרץ ממשרד עוה"ד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף ויצירת קשר ע"י מילוי טופס בעמוד זה