יום עיון "עסקאות במקרקעי ישראל – משלב התכנון ועד שלב הביצוע ? "