רכישה מחדש של מקרקעין שהופקעו – ללא תוספת ריבית

ינואר
16
2022
פורסם ע"י:

גרסת הדפסה

 

 

 

רכישה מחדש של מקרקעין שהופקעו – ללא תוספת ריבית

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד איילת צור

מספר ההליך: עע"מ 2923/19  עיריית חולון  ואח' נ' הכט ואח' ערכאה: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים, בפני כב' הרכב השופטים, ע. פוגלמן, נ. סולברג, א. שטיין. פרטי המקרקעין: גוש 6045 חלקה 353, המצויים במזרחה של העיר חולון. תאריך מתן פסק הדין: 29.12.21. ב"כ המשיבות: עוה"ד יצחק אבידן ושגיא כהן.

 

בשנת 1978 אושרה תכנית אשר ייעדה את המקרקעין שבבעלות המשיבות לצרכי ציבור. בשנת 1995 הופקעו המקרקעין על ידי המערערות ונרשמו על שמן ובהתאם שולמו פיצויים למשיבות. בפועל, לא פעלו המערערות מעולם למימוש מטרות ההפקעה.

בשנת 2018, אושרה תכנית ח/500 ששינתה את ייעוד המקרקעין ל"מגורים, תעסוקה ומסחר, בנייני ציבור וכו'". בעקבות אישורה של תכנית ח/500 פנו המערערות למשיבות והציעו להן לרכוש בחזרה את המקרקעין בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה. זאת, תוך דרישה להשבת פיצויי ההפקעה ששולמו להן כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, ובתשלום ריבית, וכן לשלם עבור השבחת המקרקעין מכוחה של תכנית ח/500.

 

השאלה שעמדה לדיון היא האם רשות מקומית רשאית להתנות השבת מקרקעין שהפקעתם בוטלה בהשבת פיצויי ההפקעה בתוספת ריבית?!

פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעת"מ 21757-11-18 הכט ואח' נ' עיריית חולון ואח', קבע כי לא ניתן לדרוש תשלום  ריבית בנוסף לפיצויי ההפקעה, שכן לא ניתן להוסיף להוראות החוק על דרך הפרשנות, את מה שאין בו וחזקה על המחוקק שאיננו משחת מילותיו לריק, כשם שחזקה עליו שאין הוא משמיט שלא לצורך מילים או הוראות מדבר חקיקה וכלשונו:

"המחוקק גילה את דעתו באופן ברור ומפורש כי במקרה של ביטול הפקעה, תוחזר הקרקע לבעליה אם זה יהיה מוכן להשיב את פיצויי ההפקעה ששולמו לו, בצירוף שווי ההשבחה של המקרקעין. הא ותו לא. המחוקק לא סבר שעסקינן בחוב שחב בעל המקרקעין לרשות המפקיעה, ואשר בתור שכזה, הוא נושא ריבית. זו איפוא הסיבה שהמחוקק נמנע מלקבוע כי פיצויי ההפקעה יוחזרו בצירוף ריבית."

על פסק דין זה הגישו עיריית חולון והועדה המקומית לתכנון ובניה חולון – ערעור לבית המשפט העליון.

ביום 3.5.2021, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו להליך, והביע את עמדתו לפיה יש לדחות את הערעור ולהותיר את פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים על כנו, ולפיו אין מקום לתוספת ריבית כשאין הוראה מפורשת בחוק.

ביום 29.12.21 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור במסגרתו צויין כי הערעור נמשך לבקשת ב"כ המערערות (לנוכח הערות בית המשפט) אשר ביקש כי בית המשפט העליון יביע עמדתו בסוגיה.

בפסק הדין נקבע כי הפרשנות שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי ושבה מצדד גם היועץ המשפטי לממשלה  (לפיה אין מקום לתשלום ריבית על סכום הרכישה מחדש) מקובלת עליו. וכך, בפסק הדין קבע בית המשפט העליון הלכה פסוקה לפיה – רכישה מחדש של מקרקעין שהופקעו מכוח סעיף 195(2), כוללת השבת הפיצויים ששולמו בתוספת תשלום עבור השבחת המקרקעין, אולם אינה כוללת תוספת ריבית

הערת המערכת

פסיקת בית המשפט העליון לפיה אין מקום להשית תוספת ריבית על פיצויי ההפקעה, יוצרת ודאות כלכלית בעת רכישה מחדש של מקרקעין שהופקעו, ומשמעותה עשיית צדק עם בעלי המקרקעין.