שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס

 


 
 

שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

מספר הליך: עמ"נ 42234-04-16 ואח' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' נכסי יד חרוצים בע"מ ואח'
ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' השופטת עמיתה יהודית שטופמן.
תאריך מתן החלטה: 15.2.2018.
ב"כ המשיבות: עוה"ד שוב ושות', ברק טל אור, עדי מוסקוביץ, שאול קרן גיל.
 
עסקינן בערעורים מנהליים שהוגשו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב (להלן: "המשיבה") כנגד החלטות ועדות ערר בענייני המשיבים, וכנגד ההחלטה העקרונית שניתנה בערר 85241/11 (להלן: "יד חרוצים").
השאלה שעמדה במרכז ערעורים אלו הינה האם שימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס עצמאי אשר מתיר לועדות המקומיות לגבות היטל השבחה בגינו, או שמא המדובר באירוע מימוש אשר בגינו לא ניתן לגבות היטל השבחה?
ועדת הערר (על ידי כב' יו"ר הועדה עו"ד גילת אייל) קבעה בעניין יד חרוצים כי שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס עצמאי, אלא מהווה אירוע מימוש בדומה לקבלת היתר בנייה. בהתאם לעמדה זו, ועדת הערר ציינה כי במקרים מסוימים ניתן יהא לגבות היטל השבחה בהם השימוש החורג מהיתר הינו אירוע המימוש הראשון במקרקעין, לאחר אישור התכנית המשביחה, אולם הדגישה כי אישור התכנית הוא האקט המשביח המהווה אירוע מס כשלעצמו, והיתר לשימוש חורג מהיתר הינו מימוש של אירוע המס הנ"ל.
בית המשפט קיבל את עמדת ועדת הערר וציין כי מטרת החוק הינה חלוקת ההתעשרות והשתתפות בהוצאות בשל פעולת תכנון ופיתוח של הועדות המקומיות. מקום בו הבעלים לא זכו להתעשרות נוספת עקב פעולה תכנונית של הועדה המקומית, כגון במקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אין לגבות היטל השבחה גם אם ערך המקרקעין עלה. בית המשפט הוסיף כי בנסיבות מסוימות ומוצדקות מסוימות יהא ניתן לגבות היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר.
בית המשפט הדגיש כי שימוש חורג מהיתר אינו משביח את הנכס, מעבר להשבחה שנגרמה מאישור התכנית והקניית הזכויות ושימושים בנכס, והרי זכויות אלו, שהוקנו מכוח התכנית, זמינות ורק ממתינות למימוש. פועל יוצא, כי אירוע המס הוא אישור התכנית והקניית הזכויות, להבדיל משימוש חורג מהיתר אשר מהווה אירוע מימוש של אותן הזכויות.
בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט דחה את כל הערעורים, באמרו כי יש להקפיד ולשים דגש על כך שהמס שהרשויות יגבו יהא מס אמת, ולכן מתן היתר לשימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע היוצר חבות במס באופן עצמאי, והטלת היטל השבחה באופן גורף על כל מתן היתר לשימוש חורג מהיתר אינו תואם את תכליות החוק. לא ניתן צו להוצאות.
נציין כי המשמעות הינה חובת הועדה המקומית לגבות היטל השבחה על פי השימוש המיטבי בגין התכנית, כך שימצה את כלל האפשרויות.
 

עדכונים אחרונים

דילוג לתוכן