יום עיון מקצועי ביום 14.4.15 בנושא "מטלות ציבוריות והסכמי פיתוח-היזם מול או עם הרשות ?"