צילומים מיום עיון מטלות ציבוריות והסכמי פיתוח 2015