כנס בנושא "עסקאות במקרקעי ישראל – משלב התכנון ועד שלב הביצוע" ינואר 2015