סקר משוב לעלון

לחצו כאן לכתיבה

שם עיסוק דוא"ל מספר טלפון
1) עד כמה מועיל לך הניוזלטר מבחינה מקצועית?
2) הניולזטר מקיף את כלל הנושאים בתחום הנדל"ן?
3) עשיתי/אעשה שימוש בחומרים בניוזלטר?
4) שביעות רצונך מתדירות משלוח הניוזלטר ?
5) עד כמה תורמות הערות המערכת בניוזלטר?
6) האם הניולזטר מגיע באופן סדיר למייל שלך?
7) מידת שביעות רצונך מעיצובו החיצוני של הניוזלטר?
8) מידת שביעותך מגרסת ההדפסה של הניוזלטר?
לאיזה סקטור משתייך ?

תודה שהשתתפת בסקר