עלונים

02/07/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 131

  מאמר   מתנות בין קרובים, צוואה או ירושה? יתרונות וחסרונות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים הממונה […]
01/06/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 130

  מאמר    קיזוז הקצאת שטחי ציבור מבונים מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים משרד הבינוי […]
03/05/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 129

    מאמר    זכות ערר בגין אי קליטת בקשה להיתר מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני קורונה תזכיר החוק בענייני תכנון ובנייה […]
01/04/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 128

    מאמר   ימי קורונה – ימי הביטולים? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני קורונה אושרו תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית […]
03/03/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 127

    מאמר   התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
03/02/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 126

    מאמר האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר? מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה […]
02/01/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 125

    מאמר כרסום נוסף במעמד "בר רשות"  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים  הממשלה אישרה את הארכת תכנית […]
02/12/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 124

    מאמר מיסוי אופציה סחירה מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים   קבינט הדיור הכריז על שבעה […]
03/11/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 123

    מאמר פיצויי הפקעה בהיעדר השבחה מאת עו"ד צבי שוב ומר עומר עבאדה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • הנהלת הרשות לרישום והסדר […]
06/10/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 122

    מאמר האנ"מ בשברו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של […]
03/09/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 121

    מאמר היטל השבחה בגין זכויות מכוח תכנית נושאית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • נייר עמדה […]
01/08/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 120

    מאמר קריאה למחוקק להסדיר כראוי את התכנית הכוללנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • הרשות לרישום […]
01/07/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 119

    מאמר חובת היזם ועורך הדין מטעמו לרישום הבית המשותף ולרישום זכויות הרוכשים בטאבו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
04/06/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 118

    מאמר לאן מועדות פניה של הותמ"ל? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד מעיין אזולאי עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין […]
08/05/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 117

      מאמר בחינת חזקת התא המשפחתי בראי הפסיקה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים עודכנו תקנות המכר […]
07/04/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 116

    מאמר היטל השבחה בעיר הגדולה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים אגף רישום והסדר מקרקעין – שינויים […]
06/03/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 115

    מאמר בין ודאות לגמישות בהליכי תכנון מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים יישום חדש באתר רשות המיסים […]
07/02/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 114

                                                    […]
08/01/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 113

                                                    […]
10/12/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 112

                                                    […]
07/11/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 111

                                                    […]
08/10/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 110

                                                    […]
05/09/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 109

                                                    […]
07/08/2018

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 108

                                                    […]