עלונים

02/06/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 142

  מאמר המדינה לוקחת הכל אבל משלמת חצי מאת עו"ד צבי שוב   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תל אביב – הודעה בדבר אישור תכנית […]
03/05/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 141

  מאמר רשימות ומה הן אומרות? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים טיוטת תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה […]
31/03/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 140

  מאמר החובות המוטלות על עורך הדין כמייצג בעסקת מקרקעין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דנה הולנדר ביטון   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תקנות […]
01/03/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 139

  מאמר תיקונה של שומה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים מיסוי מקרקעין – הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי […]
01/02/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 138

    מאמר דין לעצמה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים תת"ל 43/א – הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית […]
03/01/2021

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 137

    מאמר האם מעמדה של הערת האזהרה מתערער? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים צו לקביעת תקופת חירום […]
06/12/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 136

    מאמר הפגיעות הקשות של תמ"א 70 – וזו רק ההתחלה מאת עו"ד צבי שוב וגב' שיר בן אטיה, מתמחה   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
02/11/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 135

    מאמר ממה יש להיזהר בקבוצות רכישה? מאת עו"ד אמיר דרמר ועו"ד ספיר מזרחי   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים צו התכנון והבניה (פטור […]
04/10/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 134

    מאמר התמ"א לא תמה? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים טיוטת תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), […]
02/09/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 133

    מאמר היטל השבחה בגין זכויות בניה שניצולן מוטל בספק מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים חוק […]
02/08/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 132

    מאמר אכיפה כנגד עבריינות בנייה – האם קיימים קווים מנחים לפעולות מוסדות התכנון? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אילת חותה   עדכוני חקיקה/ חקיקת […]
02/07/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 131

  מאמר   מתנות בין קרובים, צוואה או ירושה? יתרונות וחסרונות מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אמיר דרמר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים הממונה […]
01/06/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 130

  מאמר    קיזוז הקצאת שטחי ציבור מבונים מהיטל השבחה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים משרד הבינוי […]
03/05/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 129

    מאמר    זכות ערר בגין אי קליטת בקשה להיתר מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אייל אוליקר   עדכוני קורונה תזכיר החוק בענייני תכנון ובנייה […]
01/04/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 128

    מאמר   ימי קורונה – ימי הביטולים? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני קורונה אושרו תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית […]
03/03/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 127

    מאמר   התערבות רשויות התכנון בכדאיות הכלכלית של פרויקטים – מיותר או הכרחי? מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]
03/02/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 126

    מאמר האם לא הגיעה העת לעשות סדר בסעיף הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים עד 140 מ"ר? מאת עו"ד צבי שוב וגב' מורן אטיאס, מתמחה […]
02/01/2020

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 125

    מאמר כרסום נוסף במעמד "בר רשות"  מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים  הממשלה אישרה את הארכת תכנית […]
02/12/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 124

    מאמר מיסוי אופציה סחירה מאת עו"ד צבי שוב וגב' בר צדקה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים   קבינט הדיור הכריז על שבעה […]
03/11/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 123

    מאמר פיצויי הפקעה בהיעדר השבחה מאת עו"ד צבי שוב ומר עומר עבאדה, מתמחה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • הנהלת הרשות לרישום והסדר […]
06/10/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 122

    מאמר האנ"מ בשברו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של […]
03/09/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 121

    מאמר היטל השבחה בגין זכויות מכוח תכנית נושאית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • נייר עמדה […]
01/08/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 120

    מאמר קריאה למחוקק להסדיר כראוי את התכנית הכוללנית מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ חוזרים מקצועיים • הרשות לרישום […]
01/07/2019

עו"ד על נדל"ן – עלון חודשי מס' 119

    מאמר חובת היזם ועורך הדין מטעמו לרישום הבית המשותף ולרישום זכויות הרוכשים בטאבו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אביבית דוד עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/ […]