עדכוני חקיקה

06/05/2021

הגשת התנגדות לבקשה להיתר במקרקעין – רק לבעל זכויות באותם מקרקעין

      הגשת התנגדות לבקשה להיתר במקרקעין – רק לבעל זכויות באותם מקרקעין מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר מספר ההליך: עע"מ 1461/20 אנטרים […]
08/04/2021

פרסום תזכיר חוק הירושה – התשפ"א – 2021

      פרסום תזכיר חוק הירושה – התשפ"א – 2021 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דנה הולנדר ביטון משרד המשפטים פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת […]
20/01/2021

מיסוי מקרקעין – דחיית תקופות ומועדים תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/20

      מיסוי מקרקעין – דחיית תקופות ומועדים תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/20 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר ביום […]
19/01/2021

רמ"י – הקפאה והארכת מועדים לתקופה נוספת

      רמ"י – הקפאה והארכת מועדים לתקופה נוספת מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד ספיר זילבר בהמשך להחלטות קודמות של הרשות בעניין הקפאה והארכת מועדים […]
25/03/2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020

      תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020 מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד מעיין אזולאי […]
15/07/2018

"חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018"

      חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה   הרינו לעדכן כי הצעת חוק התכנון והבניה […]
08/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018

      חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 מאת עו"ד צבי שוב וספיר זילבר, מתמחה  הרינו לעדכן כי ביום 7.2.2018 פורסם בספר החוקים (מס' […]
03/01/2018

פיצול צמודי קרקע – "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו

      "תכנית רובע 3" (תא/3610/א) בתל-אביב-יפו מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד עמיעד גולדברגר   הרינו להודיעכם, כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל-אביב במינהל התכנון […]
09/08/2017

פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017

      פיצול צמודי קרקע – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה) התשע"ז-2017 מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה   […]
18/05/2016

השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה

            השר כחלון חתם על תקנות לשלב השני של הרפורמה בתכנון ובנייה מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל   לאחר […]
29/12/2015

אושר התיקון ל"תקנות שבס"- תותר תוספת של 20% בשטחי הבניה משטח הבנייה הכולל לטובת הוספת יחידות דיור במסגרת הליך של הקלה*

      אושר התיקון ל"תקנות שבס"- תותר תוספת של 20% בשטחי הבניה משטח הבנייה הכולל לטובת הוספת יחידות דיור במסגרת הליך של הקלה* מאת עוה"ד […]
17/07/2014

"חידושי חקיקה – רפורמה בחוק התכנון והבניה (ריכוז עיקרי הנושאים תכנון רישוי וכן פרקים כלכליים)"

    חידושי חקיקה – רפורמה בחוק התכנון והבניה   מאת עו"ד צבי שוב, עו"ד יפעת בן אריה   תהליכי התכנון והבנייה במדינת ישראל מוסדרים בעיקרם […]
20/10/2013

פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/13 לגבי יישום הוראות חוק ההסדרים

הוראת ביצוע – מיסוי מקרקעין מס' 4/13 להלן עיקרי הוראת הביצוע שפרסמה רשות המסים בנוגע ליישום תיקוני החקיקה במסמ"ק – בעקבות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים […]
20/10/2013

הוראת ביצוע לגבי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

  הוראת ביצוע מס' 4/13 להלן עיקרי הוראת הביצוע שפרסמה רשות המסים בנוגע ליישום תיקוני החקיקה במסמ"ק – בעקבות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה […]
19/01/2012

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה

מיסוי מקרקעין-חידושי חקיקה והלכה למעשה בתקופה האחרונה אנו קוראים חדשות לבקרים בעיתונות על שינויי ועדכוני חקיקה שונים בתחום המיסוי בענף הנדל"ן וזאת לאור העמדה של הרשויות […]
19/01/2012

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים

חידוש חקיקה – מיסוי מקרקעין דירות מגורים  עו"ד צבי שוב, עו"ד יאנה סורין  לאור העמדה של הרשויות כי יש להפחית את מחירי הדיור הן באמצעות הגדלת […]
19/01/2012

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע"א-2011 (חוק הווד"לים) עו"ד צבי שוב, אביטל חי אדרי כידוע, בתקופה האחרונה, חלה עלייה ניכרת במחירי הדיור, […]
18/01/2012

מכירת דירות ונכסים – הערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עו"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר

מכירת דירות ונכסים – היערכות ושיקולי מיסים לקראת תום שנת המס מאת עורכי הדין צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר* לאור שינויי החקיקה שהתקבלו בעת האחרונה, ומקודמים אף בימים אלו, אנו […]