סקר ימי עיון

מטרת שאלון זה הנה איסוף נתונים כנים לגבי ימי עיון מקצועיים הנערכים בחסות הניוזלטר עו"ד על נדל"ן ממשרד עוה"ד צבי שוב.
לפניך מספר משפטים, אנא ציין/י, מ-1 עד-5, (5 – במידה רבה מאוד , 1- כלל לא) עד כמה כל משפט מתאר את תחושתך לגבי הנושא המוצג:

נא מלאו פרטים

שם דוא"ל
עד כמה הינך מרגיש שאתה רוכש ידע חדש ביום העיון ?
האם ימי העיון משלבים נושאים מקצועיים מגוונים מספיק בתחום הנדל"ן?
מידת שביעות רצונך מהמרצים ביום העיון ?
באיזו מידה הידע שרכשת בימי העיון ישמשו אותך בעבודתך?
מידת שביעות רצונך מההרצאות ביום העיון?
מידת שביעות רצונך מעריכת פאנלים כחלק מימי העיון?
האם התכנים בימי העיון הוצגו לך באופן מעניין?
במהלך ימי העיון נתנה לי הזדמנות לשאול שאלות ?
מידת שביעות רצונך מהחומרים המקצועיים שחולקו בימי העיון?
באיזו מידה אמליץ לעמיתי לתחום להירשם לימי העיון הבאים?
מידת שביעותך, באופן כללי, מימי העיון?
מידת שביעות רצונך מאופן הרישום לימי העיון?
מידת שביעות רצונך ממיקום ימי העיון ?
מידת שביעות רצונך מרמת השירות בימי העיון ?
מידת שביעות רצונך מהלו"ז של ימי העיון ?
מידת שביעות רצונך מהפן הקולינרי בימי העיון?
מהו עיסוקך? (סמן בתיבה הרלוונטית )
לאיזה סקטור הינך משתייך? (סמן בתיבה הרלוונטית)
כיצד נודע לך על ימי העיון (סמן את התשובה הנכונה)
בכמה ימי עיון השתתפת ומה היו נושאיהם?
הערות /הארות /המלצות לימי העיון

תודה על השתתפותך בסקר